#F5F5F5

FOTO

DPX-filer.

DPX er et digitalt filformat som brukes til overføring og lagring av filmbilder. Formatets fleksibilitet når det gjelder håndtering av visuelle effekter og farger gjør det til en favoritt i filmbransjen. Bli bedre kjent med formatets historie og bruksområder i tillegg til noen av fordelene og ulempene. Finn ut hvordan du lager ditt eget DPX-bilde med Adobe.

Utforsk Creative Cloud

DPX marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Hva er en DPX-fil?

DPX står for Digital Picture Exchange. Det er en filtype som er rasterbasert – det vil si laget av piksler – og som lagrer individuelle skannede filmbilder i et digitalt format uten datatap. DPX-filer eksporteres ofte som en strøm fordi én fil tilsvarer ett enkelt delbilde. DPX-filene er fleksible og uten datatap, og brukerne kan importere dem til en rekke programmer for postproduksjon og digitale effekter.

DPX-formatet er populært i filmbransjen på grunn av den spesifikke måten det lagrer fargeinformasjon og rom på. Når du først ser på DPX-bilder, kan de virke falmet – men fordi de er utviklet for å inneholde all fargetettheten fra filmprosessen, kan du gradere dem for å overholde produksjonens unike estetiske krav.

DPX-filens historie.

Kodak oppfant DPX-filformatet for å skanne film. De baserte DPX-formatet på sine tidligere CIN-filer, og Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) tok i bruk formatet like etter. Kodak ga ut den første versjonen i 1994 og den andre i 2004.

Siden den gang har SMPTE tilpasset DPX-formatet slik at det passer med bransjespesifikk teknologi, blant annet Academy Color Encoding System-støtte og -utvidelser for HDR (High Dynamic Range).

Slik bruker du en DPX-fil.

Filmbransjen bruker DPX-filer til følgende formål:

Lagring og overføring av filer.

Filmskanning fanger opp hvert delbilde i en film som én enkelt DPX-fil, som deretter eksporteres til redigerings- og postproduksjonsprogrammer som Adobe After Effects eller Adobe Premiere Pro.

Forbedring av postproduksjonen.

DPX-filens allsidighet øker verdien i etterproduksjonsprosessen. Du kan beskjære, fargelegge og legge til spesialeffekter i filene med få begrensninger. DPX-filer har også betydelig forbedret filmfargegradering.

Utforsk flere rasterfiltyper

Fordeler og ulemper ved DPX-filer.

For å kunne ta et velinformert valg før du arbeider med DPX-filer, må du først vurdere både fordeler og ulemper.

Fordeler ved DPX-filer.

  • DPX-filer er svært fleksible. Du kan vise dem i de fleste applikasjoner og programmer for rasterbaserte digitale bilder.
  • DPX-filene lagrer informasjon om fargetetthet, og derfor er de nyttige for fargegradering.
  • DPX er et format uten datatap – så filen mister ingen data fra filmingen eller når den overføres mellom applikasjoner og programmer.

Ulemper ved DPX-filer.

  • DPX-sekvenser består av mange delbilder, ofte med høy oppløsning. Hvis du vil eksportere og redigere en DPX-sekvens, trenger du en datamaskin med høy behandlingshastighet.
  • Du må betale en lisensavgift for å redigere i DPX i programmer for postproduksjon og filmredigering.

Slik åpner du en DPX-fil

Følg disse enkle trinnene for å åpne en DPX-filstrøm med Adobe After Effects:

1. Legg alle filene i strømmen i samme mappe.

2. Åpne Adobe After Effects.

3. Velg File > Import > File.

4. Velg det første bildet.

5. Klikk på Import as sequence.

6. Filene importeres deretter som en strøm.

Hvis du vil importere enkeltfiler, følger du samme prosess, men ikke velg Import as sequence. Det hjelper også å holde individuelle DPX-filer atskilt fra eksisterende sekvenser.

Slik oppretter og redigerer du en DPX-fil.

Videoskanningsenheten skal opprette en DPX-fil som standard. Du kan deretter laste opp filen med Premiere Pro ved å følge de samme trinnene som beskrevet ovenfor.

DPX-filer: vanlige spørsmål.

Hvilket program kan jeg åpne DPX-filer i?
Flere filvisningsprogram og rasterbildeprogrammer kan åpne enkeltstående DPX-filer. Hvis du imidlertid skal åpne en DPX-strøm, trenger du et spesifikt program, for eksempel Adobe Premiere Pro eller Adobe After Effects.

Kan jeg åpne DPX-filer i Photoshop?

Adobe Photoshop er kompatibel med DPX-formatet. Du kan bruke Photoshop til å åpne, redigere og eksportere DPX-filer som enkeltstående bilder.

Er DPX-filer raster- eller vektorbaserte?

DPX er en rasterfiltype, noe som betyr at de er bygd fra piksler i stedet for de matematiske algoritmene og formlene som brukes til å lage vektorfiler. Tegninger og logoer fungerer ofte bedre med vektorfiler, mens fotografier vises best som rasterfiler.

Hva er forskjellen mellom DPX og CIN?

Kodak oppfant CIN-filtypen. DPX-filtypen ble tilpasset fra den originale CIN-filen, men selv i dag er det fortsatt ikke stor forskjell mellom dem. DPX-filene inneholder imidlertid en del tilleggsinformasjon i filoverskriften.

Er DPX RAW-filer?

DPX-filer er ikke RAW-filer. De er ukomprimerte filer uten datatap som opprettholder nøkkeldata og informasjon fra filmingsprosessen.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade