3D-produktdesign og -modellering med Substance 3D.

Produktdesignbanner

I dag er analoge designverktøy en nostalgisk kuriositet. Nesten alt som lages i dag, blir opprettet med programvare for digital design.

 

Likevel har realistisk teksturering og digital visualisering lenge vært et svakt ledd i prosessen. Selv i dag er visualisering av designkonsepter på en fotorealistisk måte en utfordrende og tidkrevende oppgave for industridesignere.

 

Hvorfor bør jeg bruke 3D-programvare for produktdesign?

 

Det er spesielt verdt å merke seg at nøyaktig visualisering forbedrer kvaliteten til alle deler av designen når den gjengis på senere stadier i produksjonsprosessen. Altfor ofte er det slik at designelementer som er opprettet høyt oppe i kjeden, ikke kan brukes av digitale designere og 3D-kunstnere, som da ofte må gjenskape disse elementene fra bunnen av. Den generelle kvaliteten og overholdelsen av den innledende visjonen for produktdesignen har altså stor nytte av nøyaktig digital visualisering.

 

I tillegg kan en 3D-sentrert arbeidsflyt gi en betraktelig reduksjon av kostnadene forbundet med designgjenbruk og oppretting av prototyper, samtidig med at disse trinnene kan utføres raskere. Ved hjelp av avanserte materialer og 3D-gjengivelser kan designerne visualisere nøyaktig hvordan produktene kommer til å se ut, og de kan se dem i kontekst mye tidligere i prosessen – og gjenbruke innhold på en friere måte.

 

 Når alle interessentene kan gjennomgå et designprosjekt i 3D, er det mulig å unngå mange av de kostnadene og forsinkelsene som vanligvis er knyttet til oppretting av en rekke prototyper og leveringen av disse prototypene til mange ulike områder. Og når det kreves oppretting av fysiske prototyper, kan en kombinasjon av virtuell fotografering og 3D-utskrift føre til at den virtuelle og den fysiske verden blir nesten fullstendig synkronisert. Et resultat av dette er brukervennlige og raske kreative gjenbrukssløyfer.

 

Forbedret internkommunikasjon kan fungere som en drivkraft i løpet av designprosessen. I kritiske faser av prosessen kan mangelen på brukervennlige og effektive verktøy for å uttrykke et konsept sette hele prosjektet i fare. Jo mer nøyaktig og realistisk et designkonsept kan illustreres, jo enklere vil prosjektpartnerne tilegne seg produktet, uansett om de er ingeniører, markedsførere eller selgere.

 

Hastigheten og kostnadseffektiviteten til en 3D-fokusert arbeidsflyt strekker seg utover designfasen. En slik prosess er ideell for oppretting av ultrarealistiske markedsføringsmaterialer, umiddelbart etter at den endelige produktdesignen er godkjent, og parallelt med lanseringen av produksjonsverktøyene. Det er ikke lenger nødvendig å vente på fysiske prototyper, og dermed kan tidspunktet for å få produktet ut på markedet fremskyndes med flere uker eller måneder. 

 

Bruksområdene for 3D-modeller er ikke begrenset til oppretting av markedsføringsbilder. E-handelsplattformer krever et stadig større antall bildeelementer – noen ganger til og med før et produkt er kommet til produksjonsfasen. Heldigvis resulterer en 3D-sentrert arbeidsflyt vanligvis i ressurser som kan brukes flere steder. For eksempel kan de samme modellene som brukes til å gjengi innhold i produktdesignen, brukes til å generere 360-graders visninger eller interaktive AR-opplevelser.

 

Adobe Substance 3D-verktøysettet gir produktdesignere i alle disipliner og bransjer mulighet til å effektivisere designarbeidsflytene og heve realisme- og detaljnivået i produktvisualiseringene.

De første stegene mot en verden av digitale materialer.

første trinn

"Vi har ventet på en løsning som [Substance 3D Sampler] i lang tid.… Med verktøy som [Substance 3D Sampler] og Material Exchange har leverandørene de ressursene de trenger for å starte en digital revolusjon."

– CHRIS HILLYER, DECKERS

Med Substance 3D-verktøysettet har du det du trenger, uansett hvilke tekstureringsbehov du har. Du kan opprette materialer av høy kvalitet helt fra bunnen av i Substance 3D Designer. Du har muligheten til å opprette flismaterialer med en oppløsning på opptil 8K, opprette forhåndsinnstillinger etter behov og eksportere innhold til Painter eller et hvilket som helst vanlig 3D-verktøy.

 

Alternativt kan du bruke Substance 3D Sampler til å reprodusere et hvilket som helst virkelig materiale i 3D. Bare legg inn referansebilder i Sampler, så opprettes et tilsvarende 3D-materiale i løpet av få sekunder. Du kan la disse resultatene være akkurat slik de er, eller så kan du fortsette å endre det opprettede materialet – kanskje du ønsker å endre materialets farge eller refleksjon eller legge til helt nye egenskaper, for eksempel mønstre eller logoer.

 

I tillegg er det en enkel sak å importere 2D-ressursene som er opprettet i applikasjoner som Adobe Illustrator eller Photoshop, i Substance 3D-verktøysettet. Dette gir deg mulighet til å bruke 2D-kreasjonene som komponenter i 3D-designarbeidene.

 

Hvis du heller foretrekker å arbeide med eksisterende ressurser, kan du importere 3D-materialer etter behov, enten fra eksterne kilder eller fra Substance 3D-ressursbiblioteket. Substance-biblioteket inneholder tusenvis av bruksklare 3D-modeller, tilpasningsbare materialer av høy kvalitet, lys, atlaser og overføringsbilder. Vi velger regelmessig ut innhold for å fremheve noen av de mest inspirerende ressursene.

Blande kantene i teksturering og 3D-modellering.

Blande kantene

Sannheten ligger i detaljene. Det er grunnen til at fotorealistisk visualisering betyr så mye for industridesignere. Hvis du for eksempel har lær som egentlig ikke ser ut som lær, så vil ikke dette fremkalle de følelsene du ønsker at kunden skal få for håndverket bak produktet. Det blir ganske enkelt ikke overbevisende.

 

Dette gjelder for hver eneste detalj i objektet. De minste detaljene – for eksempel plasseringen til et ikon eller om det er trykt, forsenket eller preget – er svært viktige i produktdesignverdenen. De har like stor betydning som grunnleggende designelementer som for eksempel valget av et gripemønster, som bør oppmuntre brukeren til å plukke opp noe og holde det. 

"Substance har bidratt til å optimalisere Shopifys modelleringsarbeidsflyt, noe som har spart oss for utallige timer, slik at vi kan bruke mer tid på å fokusere på de problemene som virkelig betyr noe for selgerne våre."

– BYRON DELGADO, SHOPIFY

Dette er et område hvor Substance 3D-verktøysettet utmerker seg, takket være muligheten til å bygge bro over skillet mellom 2D- og 3D-arbeidsflyter. Du kan skissere designarbeidene i 2D i applikasjoner som blant annet Illustrator og Photoshop og deretter raskt opprette en prototype av kreasjonene i VR – dette blir mulig med Substance 3D Modeler. Du kan også importere mønstre, logoer, tekst og alle andre typer visuelle komponenter som er opprettet i 2D, i Substance 3D-arbeidsflyten. Det er enkelt å legge til disse 2D-kreasjonene i det generelle produktdesignarbeidet i Substance 3D Painter. Du kan blant annet opprette effekter, prege designarbeider og heve logoer når du teksturerer ressursene. Og den sanntidsbaserte visningsporten i Painter lar deg vise alle endringene etter hvert som du gjør dem, noe som gir en rask og fleksibel arbeidsstil.

Effektiviser 3D-produktforslag, gjennomganger og godkjenninger.

Effektiviser forslagsprosessen

En 3D-fokusert arbeidsflyt gir så å si ubegrensede muligheter til å teste designalternativer.

 

Sammenlignet med mer konvensjonelle designmetoder kan du foreslå et helt produktutvalg på en svært rask og enkel måte. Produktene kan tekstureres med parametriske materialer som med noen enkle justeringer kan brukes til å opprette så mange CMF-varianter som nødvendig. Substance 3D Stager gir mulighet for visualisering av høy kvalitet og enkel sceneoppretting, og designerne kan se nøyaktig hvordan de fremlagte produktene vil se ut i kontekst. Designerne kan deretter arbeide videre med fargevalgene og designarbeidene med Stager i tillegg til med Photoshop eller Illustrator. 

"Jeg var aldri en stor tilhenger av teksturering, men dette har endret seg etter Substance. Du kan lage varianter svært raskt. Alt sammen er interaktivt – det er enkelt å håndtere prosjekter."

– PETER KOLUS, FRILANSKUNSTNER

Produktforslag kan deles for gjennomgang med alle viktige interessenter i et prosjekt. Du slipper å involvere ytterligere ressurser for oppretting av prototyper eller ergre deg over forsinkelser som ofte følger med fysiske forsendelser. Med nøyaktig visualisering av høy kvalitet kan gjenbruk og validering finne sted mye raskere enn med konvensjonell designpraksis. 

 

Det finnes også en rekke muligheter som kan hjelpe deg i denne valideringsprosessen. Alle opprettede filer kan eksporteres i mange ulike formater, og interessentene kan vise forslag som interaktivt nettinnhold, interaktive opplevelser eller immersive designgjennomganger. Forslag kan også skrives ut på en 3D-skriver og gjennomgås "i virkeligheten" eller vises i kontekst med AR-verktøy som for eksempel Adobe Aero

Brukervennlighet i arbeidsflyten for produktdesign.

produktdesignarbeidsflyt

Substance 3D-verktøysettet kan enkelt brukes på tvers av de ulike applikasjonene, og det integreres med alle de vanligste 3D-verktøyene. Med Substance 3D-pluginmodulene kan du importere, redigere og visualisere Substance-materialer direkte innenfra modelleringsverktøy som 3ds Max, Maya, Rhino, Cinema 4D og Modo. På samme måte kan du visualisere disse materialene direkte i en hvilken som helst 3D-gjengivelsesmotor, for eksempel V-Ray eller Corona. Du kan også bruke Substance 3D-materialene i vanlige spillmotorer, for eksempel Unreal Engine eller Unity. 

 

Interessert i å få bedriften din til å bruke Substance 3D? Mer informasjon