Hvis arbeidsflytene våre virker imponerende, er det fordi de er det.

Acrobat Sign er mye mer enn bare et verktøy til signaturprosesser – du kan bruke verktøy visuell design til å automatisere alle oppgavene i en dokumentarbeidsflyt fra begynnelse til slutt og oppnå en bedre håndtering av arbeidsflyten.

NetApp

"Ved å gi salgsrepresentantene selvbetjent tilgang til forhåndsgodkjente taushetserklæringer via Acrobat Sign blir avtaler fullført og behandlet betydelig raskere." 

– Connie Brenton, driftsansvarlig og stabssjef i den juridiske avdelingen hos NetApp


Signatarautentisering

Videresend dokumenter i rett rekkefølge.

Med Acrobat Sign kan alle i organisasjonen tilpasse og automatisere dokumentarbeidsflytene for å skaffe elektroniske signaturer, samle inn skjemadata, bekrefte levering av et viktig dokument for å effektivisere arbeidsflythåndteringen, og få fart på forretningene med så få trinn som mulig.

  • Tilordne roller, blant annet signatar, godkjenner, akseptor, skjemautfyller, sertifisert mottaker og delegeringsansvarlig
  • Videresend til mottakerne i en bestemt rekkefølge
  • Inviter flere mottakere ved hjelp av én forespørsel
  • Gi alle i en gruppe mulighet til å signere eller svare
  • Konfigurer påminnelser og varsler
Signatarautentisering
Opprett gjenbrukbare maler for arbeidsgruppene

Opprett gjenbrukbare maler for arbeidsgruppene.

Med det visuelle Workflow Designer-verktøyet i Acrobat Sign kan du enkelt opprette gjenbrukbare arbeidsflytmaler som hjelper brukerne med å unngå vanlige feil og sikre enhetlige og feilfrie resultater. Det er enkelt å angi følgende:

  • dokumenter som skal tas med i en avtale
  • egenskaper til deltakerne
  • skjemafelt som skal utfylles på forhånd av avsenderen
  • utløpsdato for avtalen eller passordalternativer
  • instruksjoner for brukeren

Automatiser prosessene fra begynnelse til slutt.

Skap nettbaserte og selvbetjente opplevelser som hjelper kundene, partnerne eller de ansatte med å komme i gang med forretningsprosesser, og start automatisk den rette arbeidsflyten til den rette anledningen.

1. Sett i gang en ny prosess.

Opprett HTML-skjemaer for å forhåndskvalifisere nye forespørsler og velge rett skjema eller dokumentpakke til rett situasjon. 

2. Gjør klart for de neste trinnene. 

Bruk betinget logikk for å videresende hver forespørsel på riktig måte, slik at dokumentene går automatisk fra én oppgave til neste.

3. Iverksett tiltak.

Videresend oppgaver til de rette personene automatisk. Samle dokumenter og gjennomgå, godkjenn, signer og lever dem, med mer.

4. Bruk dashbord.

Håndter signerte og mottatte dokumenter, generer rapporter og få sanntidsbasert innsyn i dokumentsyklusene.

Mega Sign. Fra én. Til mange.

Unngå strevet med å hente inn signaturer fra hundrevis av personer. Når en avtale må signeres av mange ulike personer – og du vil ha den tilpasset til hver enkelt signatar – kan dette gjøres i noen få raske trinn ved hjelp av Mega Sign-funksjonen i Acrobat Sign. Bare importer listen. Velg skjema. Og trykk på Send.

Få i tillegg bedriftsapplikasjonene til å flyte bedre.

Effektiviser dokumenthåndteringen med Acrobat Signs innebygde integreringer. De kjører i de bedriftsapplikasjonene du allerede bruker – blant annet Salesforce, Workday, Apttus og Ariba – og er klare til å utrulleres uten at du trenger å kode.

Opprett gjenbrukbare maler for arbeidsgruppene

Se det i Salesforce.

Acrobat Sign-integreringen fungerer sammen med Salesforce-avtalemaler. Med noen få klikk kan du velge den mest oppdaterte versjonen av en avtale, forhåndsutfylt med kundeinformasjon, og sende den ut til signering – direkte fra Salesforce eller Salesforce-mobilapplikasjonen.

Hva annet trenger du å vite?

Trust Center.

For sikkerhet, overholdelse og tilgjengelighet.

Rapport.

Utforsk tre Acrobat Sign-baserte arbeidsflyter for taushetserklæringer.

Rettsgyldige e-signaturer.

Overhold selv de strengeste juridiske kravene. Det er enkelt med Acrobat Sign.

Vil du vite mer?

Vi er her for å svare på alle spørsmål, uansett om du trenger grunnleggende informasjon om løsningene våre eller ønsker et tilpasset tilbud for dine egne forretningsbehov.