Adobe Acrobat

Mag-store at mag-share ng mga file nang secure online

Mag-store ng mga dokumento at larawan online. Sumagot at lumagda ng mga form mula sa anumang device. Mag-send ng mga link para mag-share ng mga file. Mabilis, madali, at libre lahat.

Adobe Acrobat

Mag-store at mag-share ng mga file nang secure online

Mag-store ng mga dokumento at larawan online. Sumagot at lumagda ng mga form mula sa anumang device. Mag-send ng mga link para mag-share ng mga file. Mabilis, madali, at libre lahat.

Mag-store ng mga dokumento at larawan online. Sumagot at lumagda ng mga form mula sa anumang device. Mag-send ng mga link para mag-share ng mga file. Mabilis, madali, at libre lahat.

Mag-store ng mga file online para ma-access anumang oras.

Nakapag-email ka na ba ng file sa sarili mo para mabuksan mo ito sa ibang device maya-maya? Lumipas na ang mga araw na iyon. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay i-upload ang mga dokumento at larawan mo sa Adobe Document Cloud at pwede mong i-access ang mga ito saan mo man kailangan — at i-share din sa iba — sa mga desktop, mobile, at web.

Mag-store ng mga file online para ma-access anumang oras.

Nakapag-email ka na ba ng file sa sarili mo para mabuksan mo ito sa ibang device maya-maya? Lumipas na ang mga araw na iyon. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay i-upload ang mga dokumento at larawan mo sa Adobe Document Cloud at pwede mong i-access ang mga ito saan mo man kailangan — at i-share din sa iba — sa mga desktop, mobile, at web.

Mag-store ng mga file online
Pag-share ng file

Alisin ang stress sa pag-share ng file.

Gamit ang libreng Document Cloud account, hindi mo kailangang mag-alala sa laki ng mga attachment mo sa email — dahil hindi mo kailangang i-send ang mga ito. Sa halip, mag-email ng link ng file na gusto mong i-share. Sa isang click, pwedeng tingnan ng mga recipient mo ang naka-share mong file online — o i-download ito para tingnan mamaya.

Alisin ang stress sa pag-share ng file.

Gamit ang libreng Document Cloud account, hindi mo kailangang mag-alala sa laki ng mga attachment mo sa email — dahil hindi mo kailangang i-send ang mga ito. Sa halip, mag-email ng link ng file na gusto mong i-share. Sa isang click, pwedeng tingnan ng mga recipient mo ang naka-share mong file online — o i-download ito para tingnan mamaya.

Huwag nang sumagot ng mga form nang manual.

Gamitin ang Fill & Sign tool para kumumpleto ng anumang form — papel na slip ng pahintulot, digital health intake, kahit ng larawan ng form na kinunan gamit ang tablet mo. Kapag nai-type mo na ang mga tugon mo, idagdag lang ang e-signature mo at i-click para i-send. Walang kailangang pag-print. Kailanman.

Huwag nang sumagot ng mga form nang manual.

Gamitin ang Fill & Sign tool para kumumpleto ng anumang form — papel na slip ng pahintulot, digital health intake, kahit ng larawan ng form na kinunan gamit ang tablet mo. Kapag nai-type mo na ang mga tugon mo, idagdag lang ang e-signature mo at i-click para i-send. Walang kailangang pag-print. Kailanman.

Manual na form

Tingnan kung ano pa ang magagawa mo sa libreng Document Cloud account.

Maghanap ng mga file nang mabilis.

Maghanap ng mga file nang mabilis.

Pinapabilis at pinapadali ng mga opsyon sa paghahanap, pag-sort, at pag-filter na hanapin kung ano ang kailangan mo sa ilang click lang.

Gamitin ang mobile device mo.

Gamitin ang mobile device mo.

Mag-store at mag-share ng mga files — kahit na wala ka sa opisina — mula sa browser o mobile device.


Gawin ang libreng Document Cloud account mo.

Mag-store at mag-share ng mga file online.

LIBRE