Tinutulungan ng mga e-signature ang mga HR department na mag-hire at mag-onboard nang 4 na beses na mas mabilis.

Kumpletuhin ang form na ito para makuha ang ebook.

Basahin ang Boost HR Agility: Simplifying and Speeding Remote Work with E-Signatures — isang ulat ng Aberdeen.

 

Alamin kung paano tinutulungan ng mga e-signature ang mga HR department na magtagumpay sa remote-centric na environment sa pagtatrabaho sa panahon ngayon, nang nagbibigay ng 100% digital experience na nagpapabilis sa pag-hire at onboarding habang pinapaigting ang productivity ng empleyado.

 

 

Sa ulat na ito, malalaman mo kung bakit ang mga HR department na gumagamit ng mga e-signature ay:

 

  • 4 na beses na mas mabilis ang time-to-hire kumpara sa mga kakumpitensya ng mga ito.
 
  • 50% mas malamang na hindi mangailangan ng tulong ng IT para makuha ang mga signature ng empleyado para sa mga kontrata/dokumento.
 
  •  Mas produktibo. Nakakatulong ang mga e-signature na pataasin ang productivity ng empleyado nang 70%.
gumawa

Ang Adobe, logo ng Adobe, at logo ng Adobe PDF ay mga nakarehistrong trademark o trademark ng Adobe sa United States at/o iba pang bansa. Ang lahat ng iba pang trademark ay pag-aari ng kanya-kanyang may-ari ng mga ito.

 

 

© 2020 Adobe. Nakalaan ang lahat ng karapatan.