Chữ ký điện tử giúp bộ phận nhân sự tuyển dụng và đào tạo nhập môn nhanh hơn gấp 4 lần.

Hoàn thành biểu mẫu này để tải ebook.

Đọc Tăng cường khả năng nhanh nhạy cho bộ phận Nhân sự: Đơn giản hóa và tăng tốc các quy trình từ xa với chữ ký điện tử — báo cáo của Aberdeen.

 

Tìm hiểu cách chữ ký điện tử giúp các bộ phận nhân sự thành công trong môi trường làm việc hướng đến phương thức từ xa hiện nay, mang lại trải nghiệm kỹ thuật số 100%, giúp tăng tốc độ tuyển dụng và đào tạo nhập môn, đồng thời tăng năng suất của nhân viên.

 

 

Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu lý do các bộ phận nhân sự sử dụng chữ ký điện tử lại:

 

  • Có thời gian tuyển dụng nhanh hơn 4 lần so với đối thủ.
 
  • Có khả năng không cần hỗ trợ về CNTT để lấy chữ ký của nhân viên cho hợp đồng/tài liệu cao hơn 50%.
 
  • Năng suất hơn. Chữ ký điện tử giúp tăng năng suất của nhân viên thêm 70%.
làm việc

Adobe, logo Adobe và logo Adobe PDF là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

 

© 2020 Adobe. Mọi quyền được bảo lưu.