Electronic Signatures with Microsoft Teams

icon ng workflow

On-Demand na webinar  |  Libre


Buod

Tingnan kung paano pinapabilis ng Acrobat Sign at Microsoft Teams ang pagsubaybay sa electronic na kasunduan, mga pag-apruba, at mga proseso sa signature sa Mga Enterprise System. Ang Acrobat Sign sa Microsoft Teams ay may tab para mabilis at madaling makapag-send ng mga dokumentong papalagdaan, at binibigyang-daan ng Acrobat Sign bot ang mga miyembro ng team na i-manage at subaybayan ang mga dokumento nang real time.

Sumali sa on-demand na webinar na ito para:

  • Alamin pa ang tungkol sa madaling integration sa Acrobat Sign at mga Microsoft app tulad ng Sharepoint at Teams.
  • Tingnan kung paano mo masusubaybayan ang bawat hakbang sa proseso ng paglagda at mase-send ang mga pinakabagong dokumento para palagdaan gamit ang Acrobat Sign sa Microsoft Teams.
  • Malaman ang mga halimbawa ng mga sitwasyon ng paggamit.
  • Makakita ng demonstration ng mga naka-integrate na teknolohiya.

Tagapagsalita

Garrett Schwartz
Product Marketing Manager, Digital Media

Sagutan ang form para mapanood ang on-demand na webinar.