Chữ ký điện tử với Microsoft Teams

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Xem Acrobat Sign và Microsoft Teams giúp đẩy nhanh quá trình theo dõi, phê duyệt và ký thỏa thuận điện tử trên các Hệ thống doanh nghiệp như thế nào. Acrobat Sign ở Microsoft Teams có một tab giúp nhanh chóng và dễ dàng gửi tài liệu để ký và bot Acrobat Sign cho phép các thành viên trong nhóm quản lý và theo dõi tài liệu trong thời gian thực.

Tham gia hội thảo trực tuyến theo yêu cầu này để:

  • Tìm hiểu thêm về việc tích hợp dễ dàng với Acrobat Sign và các ứng dụng Microsoft như Sharepoint và Teams.
  • Xem bạn có thể theo dõi từng bước của quá trình ký và nhận các tài liệu gần đây nhất đã gửi để ký bằng Acrobat Sign ở Microsoft Teams như thế nào.
  • Nghe các ví dụ về trường hợp sử dụng.
  • Xem bản biểu diễn các công nghệ tích hợp.

Diễn giả

Garrett Schwartz
Quản lý tiếp thị sản phẩm, Truyền thông số

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.