Speed sales cycles with Acrobat Sign e-signatures

icon ng workflow

On-Demand na webinar  |  Libre


Mga Tagapagsalita:
Christy Hubbard, Senior Government Marketing Manager, Adobe
Jonathan Schreiber, Senior Technical Product Marketing Manager, Adobe

Nagtatakda ang 21st Century Integrated Digital Experience Act (IDEA) ng matatayog na layunin para sa paghahatid sa mga mamamayan ng mga serbisyong mabilis, mahusay, digital, at pang-mobile. Pero isa rin itong walang pondong mandato na may mga nakatakdang deadline para sa mga pederal na ahensya. Samahan kami para alamin kung paano ginagamit at pinapahusay ng mga ahensya sa lahat ng antas ng pamahalaan, kabilang ang pederal, estado, at lokal, ang mga kasalukuyang investment nila para tugunan kaagad ang mga layunin ng IDEA gamit ang mga solution na nagpapahusay ng experience tulad ng Adobe Document Cloud. Binibigyang-buhay ng mga teknolohiyang ito ang pangarap na magkaroon ng mga ganap na digital na proseso.

Dumalo sa 30 minutong session na ito at tumuklas ng mga praktikal na diskarte at hakbang para sa pagpapalawak ng mga kasalukuyan mong proseso ng dokumento at form gamit ang mga solution na tutulong sa iyo na:

  • Mabilis na maghatid ng mga digital experience na inaasahan ng mga mamamayan mo gamit ang mga mahusay at pang-mobile na solution.
  • Alisin ang mga pagkaantala sa pag-print, paglagda, at pag-scan gamit ang mga secure at sumusunod na e-signature.
  • Paikliin ang tagal ng internal na pagpoproseso sa ilang oras mula sa ilang araw — o kahit ilang minuto pa.
  • Maghatid ng naka-standardize na seguridad at pagsunod gamit ang maiingat na kinokontrol na workflow. 
Sagutan ang form para mapanood ang on-demand na webinar.