Zrýchlite predajné cykly pomocou elektronických podpisov v aplikácii Acrobat Sign

ikona pracovného postupu

Webinár na požiadanie  |  Bez poplatkov


Prednášajúci:
Christy Hubbard, senior manažérka marketingu pre štátnu správu, Adobe
Jonathan Schreiber, senior technický manažér pre produktový marketing, Adobe

Zákon o integrovanej digitálnej skúsenosti 21. storočia (IDEA, 21st Century Integrated Digital Experience Act) stanovuje odvážne ciele na poskytovanie služieb občanom: služby majú byť rýchle, efektívne, digitálne a mobilné. Ide však zároveň o nefinancovaný mandát s veľmi reálnymi termínmi pre federálne úrady. Pripojte sa k nám a zistite, ako úrady na všetkých úrovniach verejnej správy – federálne a štátne úrady aj miestna samospráva – využívajú a zlepšujú existujúce investície, aby mohli bezprostredne dosiahnuť ciele zákona IDEA pomocou riešení na zlepšenie skúseností, akým je Adobe Document Cloud. Vďaka týmto technológiám sa sen o plne digitálnych procesoch stáva skutočnosťou.

Zúčastnite sa na tejto 30-minútovej relácii a objavte praktické stratégie a kroky, ktorými môžete existujúce procesy na prácu s dokumentmi a formulármi rozšíriť o riešenia, ktoré vám pomôžu:

  • rýchlo poskytovať digitálne služby, ktoré vaši občania očakávajú, pomocou efektívnych riešení podporujúcich mobilné zariadenia;
  • eliminovať oneskorenia spôsobené tlačou, podpisovaním a skenovaním dokumentov pomocou zabezpečených elektronických podpisov spĺňajúcich zákonné požiadavky;
  • skrátiť čas interného spracovania z dní na hodiny – či dokonca minúty;
  • poskytovať štandardizované zabezpečenie a súlad s predpismi pomocou presne riadených pracovných postupov. 
Vyplňte formulár a pozrite si webinár na požiadanie.