Tăng tốc chu kỳ bán hàng với chữ ký điện tử Acrobat Sign

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Các diễn giả:
Christy Hubbard, Quản lý tiếp thị chính phủ cấp cao, Adobe
Jonathan Schreiber, Quản lý tiếp thị sản phẩm kỹ thuật cấp cao, Adobe

Tổ chức 21st Century Integrated Digital Experience Act (IDEA) đặt ra các mục tiêu táo bạo là triển khai dịch vụ tới người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả, số hóa và thân thiện với thiết bị di động. Nhưng đây cũng là một nhiệm vụ không có ngân sách, với thời hạn rất thực tế dành cho các cơ quan liên bang. Tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu cách cơ quan ở tất cả các cấp thuộc chính phủ, bao gồm liên bang, tiểu bang và địa phương, đang sử dụng các khoản đầu tư hiện có để ngay lập tức giải quyết mục tiêu của IDEA bằng các giải pháp nâng cao trải nghiệm như Adobe Document Cloud. Những công nghệ này đang biến giấc mơ về quy trình số hóa hoàn toàn thành sự thật.

Tham gia buổi học dài 30 phút này và khám phá các chiến lược và bước đi thực tế nhằm mở rộng quy trình với tài liệu và biểu mẫu hiện hữu bằng giải pháp giúp bạn:

  • Nhanh chóng mang lại trải nghiệm số mà người dân của bạn mong đợi bằng các giải pháp hiệu quả, thân thiện với thiết bị di động.
  • Loại bỏ sự chậm trễ do in, ký và quét tài liệu bằng chữ ký điện tử bảo mật và tuân thủ.
  • Giảm thời gian xử lý nội bộ từ nhiều ngày xuống còn vài giờ — hay thậm chí là chỉ vài phút.
  • Mang đến sự bảo mật và tuân thủ chuẩn hóa bằng quy trình làm việc được kiểm soát một cách chính xác. 
Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.