5 Tips for Working Anywhere with Adobe Acrobat

icon ng workflow

On-Demand na webinar  |  Libre


Buod

Madalas na umaasa ang mga empleyado ng pamahalaan sa mga manual at paper-based na dokumento para magproseso ng mga application, makakuha ng mahahalagang pag-apruba, at magsagawa ang iba't ibang mahahalagang gawaing nagpapatuloy sa mga serbisyo. Bumaligtad ang mundo nila noong kinailangang mag-work from home. Hindi na magkakatabi sa upuan ang magkakatrabaho, kaya't naging mahirap ang pagpapatuloy ng serbisyo, collaboration, at koneksyon.

 Nagbibigay ang Adobe ng mga solution para tulungan ang mga ahensyang i-manage nang 100% digital ang paperwork nila, na nagpapanatili sa iyong konektado sa pinakamahahalagang tao at serbisyo—kahit na naka-work from home.

 Panoorin ang on-demand na webinar namin para alamin kung paano mo magagawang:

  • I-download ang Acrobat, mag-sign in, at magsimulang gumawa.
  • Mag-share ng mga PDF para sa pagsusuri at pagkokomento, mag-collaborate sa mga tugon, at subaybayan ang lahat sa isang lugar.
  • Mabilis na gawing mga nasasagutang form ang mga kasalukuyang form na pwedeng kumpletuhin sa electronic na paraan.
  • Gamitin ang camera ng mobile device mo para kumuha at mag-share ng mga dokumentong papel—at gawing nahahanapan at nae-edit ang mga ito.
  • Magdagdag ng proteksyon sa mga PDF para matiyak ang integridad at pagiging kumpidensyal ng dokumento kapag tinitingnan ang mga ito sa anumang device.
Sagutan ang form para mapanood ang on-demand na webinar.