5 mẹo để làm việc ở mọi nơi với Adobe Acrobat

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Nhân viên chính phủ thường dựa vào tài liệu thủ công trên giấy để xử lý đơn đăng ký, xin các phê duyệt quan trọng và thực hiện nhiều tác vụ thiết yếu giúp các dịch vụ tiếp tục hoạt động. Thế giới của họ bị đảo ngược khi mà việc làm việc ở nhà đã trở thành một điều cần thiết. Các đồng nghiệp không còn ngồi cạnh nhau, khiến cho việc duy trì dịch vụ, cộng tác và kết nối liên tục trở nên khó khăn.

Adobe cung cấp giải pháp để giúp các cơ quan quản lý 100% thủ tục giấy tờ của họ bằng phương thức kỹ thuật số, giúp bạn luôn kết nối với những cá nhân và dịch vụ quan trọng nhất — ngay cả khi làm việc tại nhà.

Xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu của chúng tôi để tìm hiểu cách bạn có thể:

  • Tải xuống Acrobat, đăng nhập và bắt tay vào công việc.
  • Chia sẻ tệp PDF để xem xét và nhận xét, cộng tác dựa trên phản hồi và theo dõi mọi thứ ở cùng một nơi.
  • Nhanh chóng biến các biểu mẫu hiện hữu thành biểu mẫu điền được thông tin, có thể hoàn thành bằng phương thức điện tử.
  • Sử dụng camera trên thiết bị di động để chụp và chia sẻ tài liệu giấy — đồng thời làm cho chúng có thể tìm kiếm và chỉnh sửa được.
  • Thêm cơ chế bảo vệ cho tệp PDF để đảm bảo tính nguyên vẹn và bí mật của tài liệu khi xem trên bất kỳ thiết bị nào.
Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.