Adobe Acrobat Export PDF

Eksportowanie dowolnych plików PDF

Konwertowanie dowolnej liczby dokumentów PDF na formaty programów Word i Excel

Od

/mies.

Opłaty są pobierane raz w roku w wysokości /rok.

Adobe Acrobat Export PDF

Eksportowanie dowolnych plików PDF

Konwertowanie dowolnej liczby dokumentów PDF na formaty programów Word i Excel

Od

/mies.

Opłaty są pobierane raz w roku w wysokości /rok.

Wybierz odpowiedni plan Acrobat dla siebie.

Acrobat Export PDF

Od

Opłaty są pobierane raz w roku w wysokości /rok

Acrobat PDF Pack

Od

Opłaty są pobierane raz w roku w wysokości /rok

Acrobat Pro

Od

Wymagane jest zobowiązanie roczne.

W zestawie program Acrobat do pobrania

Symbol zaznaczenia

Konwersja plików PDF na formaty programów Microsoft Word i Excel

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Możliwość edycji skanowanego tekstu z użyciem funkcji optycznego rozpoznawania znaków

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Konwertowanie plików PDF na format programu Microsoft PowerPoint oraz formaty JPG, TIFF i PNG

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Scalanie wielu plików w jeden dokument PDF

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Edytowanie tekstu i obrazów w plikach PDF

Symbol zaznaczenia

Uzyskiwanie podpisów i śledzenie odpowiedzi w czasie rzeczywistym

Symbol zaznaczenia

Acrobat Export PDF

Od

Opłaty są pobierane raz w roku w wysokości /rok

Acrobat PDF Pack

Od

Opłaty są pobierane raz w roku w wysokości /rok

Acrobat Pro

Od

Wymagane jest zobowiązanie roczne.

W zestawie program Acrobat do pobrania

Symbol zaznaczenia

Konwersja plików PDF na formaty programów Microsoft Word i Excel

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Możliwość edycji skanowanego tekstu z użyciem funkcji optycznego rozpoznawania znaków

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Konwertowanie plików PDF na format programu Microsoft PowerPoint oraz formaty JPG, TIFF i PNG

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Scalanie wielu plików w jeden dokument PDF

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Edytowanie tekstu i obrazów w plikach PDF

Symbol zaznaczenia

Uzyskiwanie podpisów i śledzenie odpowiedzi w czasie rzeczywistym

Symbol zaznaczenia

Nie trać czasu na przepisywanie. Poświęć go na pracę.

Dzięki usłudze Adobe Acrobat Export PDF można przystąpić do pracy z nowym projektem bez zaczynania od zera. Wystarczy przekonwertować dokumenty PDF na łatwe w aktualizacji pliki programu Word. Usługa zachowuje przy tym czcionki i formatowanie.

Nie trać czasu na przepisywanie. Poświęć go na pracę.

Dzięki usłudze Adobe Acrobat Export PDF można przystąpić do pracy z nowym projektem bez zaczynania od zera. Wystarczy przekonwertować dokumenty PDF na łatwe w aktualizacji pliki programu Word. Usługa zachowuje przy tym czcionki i formatowanie.

Nie trać czasu na przepisywanie. Poświęć go na pracę.

Praca z dowolnego miejsca

Dokumenty PDF możesz łatwo przekształcać w gotowe do edycji pliki programów Word i Excel, korzystając z przeglądarki internetowej, tabletu lub urządzenia przenośnego.

Praca z dowolnego miejsca

Dokumenty PDF możesz łatwo przekształcać w gotowe do edycji pliki programów Word i Excel, korzystając z przeglądarki internetowej, tabletu lub urządzenia przenośnego.

Pracę można zabrać ze sobą.

Nie trzeba wielokrotnie wprowadzać danych. Od razu zaczyna się analiza.

Trzeba uzupełnić i przeanalizować dane w arkuszu kalkulacyjnym, który jest dostępny tylko w formacie PDF? Teraz nie wymaga to ponownego wprowadzania liczb. Wystarczy przekonwertować dokument PDF na sformatowany plik programu Excel — z kolumnami, układami i innymi elementami.

Nie trzeba wielokrotnie wprowadzać danych. Od razu zaczyna się analiza.

Trzeba uzupełnić i przeanalizować dane w arkuszu kalkulacyjnym, który jest dostępny tylko w formacie PDF? Teraz nie wymaga to ponownego wprowadzania liczb. Wystarczy przekonwertować dokument PDF na sformatowany plik programu Excel — z kolumnami, układami i innymi elementami.

Nie trzeba wielokrotnie wprowadzać danych. Od razu zaczyna się analiza.

Więcej funkcji usługi Adobe Acrobat Export PDF

Pliki PDF możesz eksportować do innych formatów w przeglądarce lub na urządzeniu przenośnym.


Konwertowanie plików PDF na pliki RTF online

Konwertowanie plików PDF na pliki RTF online

Dokumenty PDF można przekształcać w pliki tekstu sformatowanego (RTF, Rich Text Format) łatwe do otwarcia w praktycznie każdym edytorze tekstu.

Konwertowanie zeskanowanego tekstu

Konwertowanie zeskanowanego tekstu

Dokumenty papierowe możesz skanować do formatu PDF. Następnie usługa Acrobat Export PDF pozwala przekonwertować pliki na format programu Word lub Excel do łatwej edycji.

Praca w przeglądarce

Praca w przeglądarce

Wystarczy wysłać plik PDF w przeglądarce internetowej, aby w kilka chwil przekonwertować go na format programu Word lub Excel.


Praca w programie Acrobat Reader

Praca w programie Acrobat Reader

Eksportowanie plików PDF w programie Adobe Acrobat Reader jest proste i szybkie. Wystarczy kliknąć narzędzie Acrobat Export PDF.

Używanie urządzenia przenośnego

Używanie urządzenia przenośnego

Aplikacji mobilna Acrobat Reader pozwala eksportować pliki PDF na dowolnym urządzeniu przenośnym.


Wybierz odpowiedni plan dla siebie.

Eksportowanie plików PDF w programie Adobe Acrobat

Konwertuj dowolnie wiele plików PDF na format programu Word lub Excel.

Od

Opłaty pobierane raz w roku w wysokości /rok


Adobe Acrobat PDF Pack

Konwertuj, łącz i wysyłaj dokumenty za niską, miesięczną opłatą. 

 

Od

Opłaty pobierane raz w roku w wysokości /rok


Adobe Acrobat PDF Pack

Konwertuj, łącz i wysyłaj dokumenty za niską, miesięczną opłatą. 

Od

Opłaty pobierane raz w roku w wysokości /rok


Acrobat Pro

Nasze najbardziej kompleksowe rozwiązanie oferuje komplet funkcji do konwertowania i edytowania plików PDF, zaawansowany mechanizm ich ochrony, a także nowoczesne środowisko obsługi podpisów elektronicznych.​

Od

Subskrypcja jest roczna. Możesz anulować w ciągu 14 dni i otrzymać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po 14 dniach obowiązuje opłata.

Ikona informacji

Firma Adobe poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo szczegółowych informacji o Twoim koncie, stosujemy protokół SSL — standard branżowy szyfrowania prywatnych danych w Internecie.

Adobe Acrobat Export PDF

Przekonwertuj dowolnie wiele liczby dokumentów PDF na formaty programów Word i Excel w trybie online.

Równe .


Adobe Acrobat PDF Pack

Konwertuj, łącz i wysyłaj dokumenty za niską, miesięczną opłatą.

Równe .


Acrobat Pro

Oto kompleksowe rozwiązanie do pracy z plikami PDF na każdym urządzeniu.

 

Subskrypcja roczna, możesz anulować w ciągu 14 dni i otrzymać zwrot całej kwoty. Windows i macOS.


Najpopularniejsze