ikona-produktu-reader

Adobe Acrobat DC — plany i cennik

Adobe Acrobat DC — plany i cennik

Najlepsza wartość

Acrobat Pro DC

18
, 44

/za miesiąc

18,44 €

Wymagane jest zobowiązanie roczne. Windows i macOS.

18
, 35

/za miesiąc

220,15 €

Opłaty pobierane raz w roku w wysokości 220,15 €/rok. Windows i macOS.

30
, 74

/za miesiąc

30,74 €

Bez konieczności zobowiązania rocznego. Windows i macOS.


  

Acrobat Standard DC

15
, 98

/za miesiąc

15,98 €

Wymagane jest zobowiązanie roczne. Tylko Windows.

15
, 90

/za miesiąc

190,77 €

Opłaty pobierane raz w roku w wysokości 190,77 €/rok. Tylko Windows.

28
, 28

/za miesiąc

28,28 €

Bez konieczności zobowiązania rocznego. Tylko Windows.


Acrobat DC dla zespołów

20
, 90

/stanowisko

/za miesiąc

20,90 €

Wymagane jest zobowiązanie roczne. Dla systemów Windows i macOS.

20
, 90

/seat

/za miesiąc

250,77 €

Opłaty pobierane raz w roku w wysokości 250,77 €/rok. Dla systemów Windows i macOS.

18
, 44

/stanowisko

/za miesiąc

18,44 €

Wymagane jest zobowiązanie roczne. Tylko dla systemu Windows.

18
, 44

/stanowisko

/za miesiąc

221,25 €

Opłaty pobierane raz w roku w wysokości 221,25 €/rok. Tylko Windows.


Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Acrobat DC dla przedsiębiorstw

Zachęcamy do skontaktowania się z nami w przypadku wszelkich pytań dotyczących funkcji dla przedsiębiorstw — przeznaczonych dla średnich i dużych organizacji.


Najważniejsze funkcje

Acrobat Pro DC

Acrobat Standard DC

Tworzenie plików PDF i eksportowanie ich do programów Word, Excel oraz PowerPoint

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Edytowanie tekstu i obrazów oraz zmienianie kolejności i usuwanie stron w plikach PDF

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Proste tworzenie, wypełnianie, podpisywanie i odsyłanie formularzy

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Łączenie wielu dokumentów i plików różnych typów w pojedynczy plik PDF

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego i śledzenie odpowiedzi w czasie rzeczywistym

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Dodatkowa ochrona i zabezpieczanie plików PDF hasłem

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Porównywanie dwóch wersji pliku PDF w celu wykrycia wszystkich różnic

Symbol zaznaczenia

Przekształcanie zeskanowanych dokumentów w pliki PDF obsługujące wyszukiwanie i edycję

Symbol zaznaczenia

Dostęp do zaawansowanych funkcji edycji na urządzeniach przenośnych

Symbol zaznaczenia

Redagowanie w celu trwałego usunięcia poufnych informacji z plików PDF

Symbol zaznaczenia

Sprawdzanie poprawności oraz poprawianie plików PDF pod kątem spełniania standardów ISO i oferowania ułatwień dostępu

Symbol zaznaczenia

Acrobat Pro DC

Acrobat Standard DC

Tworzenie plików PDF i eksportowanie ich do programów Word, Excel oraz PowerPoint

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Edytowanie tekstu i obrazów oraz zmienianie kolejności i usuwanie stron w plikach PDF

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Proste tworzenie, wypełnianie, podpisywanie i odsyłanie formularzy

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Łączenie wielu dokumentów i plików różnych typów w pojedynczy plik PDF

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego i śledzenie odpowiedzi w czasie rzeczywistym

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Dodatkowa ochrona i zabezpieczanie plików PDF hasłem

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Porównywanie dwóch wersji pliku PDF w celu wykrycia wszystkich różnic

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Przekształcanie zeskanowanych dokumentów w pliki PDF obsługujące wyszukiwanie i edycję

Symbol zaznaczenia

Dostęp do zaawansowanych funkcji edycji na urządzeniach przenośnych

Symbol zaznaczenia

Redagowanie w celu trwałego usunięcia poufnych informacji z plików PDF

Symbol zaznaczenia

Sprawdzanie poprawności oraz poprawianie plików PDF pod kątem spełniania standardów ISO i oferowania ułatwień dostępu

Symbol zaznaczenia

Najważniejsze funkcje

Acrobat DC dla zespołów

Acrobat DC dla przedsiębiorstw

Łatwe dodawanie licencji w miarę rozwoju zespołu

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Portal internetowy Admin Console do zmieniania przydziałów licencji

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Całodobowa, dostępna codziennie pomoc techniczna

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Pakowanie i wdrażanie indywidualnie opracowanych materiałów przy użyciu narzędzia Customization Wizard

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Integracja z aplikacjami dla przedsiębiorstw, między innymi Microsoft 365 i SharePoint

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Otwieranie plików PDF chronionych przez rozwiązania Microsoft Information Protection, takie jak Azure Information Protection i Microsoft 365

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Przydzielanie wielu administratorów — na potrzeby grup użytkowników, produktów, wdrażania i pomocy technicznej

Symbol zaznaczenia

Wdrażanie programu u użytkowników w oparciu o identyfikatory Federated ID (logowanie jednokrotne), Enterprise ID lub Adobe ID

Tylko konto Adobe ID

Symbol zaznaczenia

Rabaty zbiorcze przy zakupie 10 lub więcej licencji

Symbol zaznaczenia

Acrobat DC dla zespołów

Acrobat DC dla przedsiębiorstw

Łatwe dodawanie licencji w miarę rozwoju zespołu

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Portal internetowy Admin Console do zmieniania przydziałów licencji

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Całodobowa, dostępna codziennie pomoc techniczna

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Pakowanie i wdrażanie indywidualnie opracowanych materiałów przy użyciu narzędzia Customization Wizard

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Integracja z aplikacjami dla przedsiębiorstw, między innymi Microsoft 365 i SharePoint

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Otwieranie plików PDF chronionych przez rozwiązania Microsoft Information Protection, takie jak Azure Information Protection i Microsoft 365

Symbol zaznaczenia

Przydzielanie wielu administratorów — na potrzeby grup użytkowników, produktów, wdrażania i pomocy technicznej

Symbol zaznaczenia

Wdrażanie programu u użytkowników w oparciu o identyfikatory Federated ID (logowanie jednokrotne), Enterprise ID lub Adobe ID

Symbol zaznaczenia

Rabaty zbiorcze przy zakupie 10 lub więcej licencji

Symbol zaznaczenia


Chcesz dowiedzieć się więcej? Porównaj wersje programu Acrobat.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Acrobat DC jest najnowszą wersją programu Acrobat, dostępną w ramach członkostwa.Jest to najbardziej mobilne, funkcjonalne i ułatwiające współpracę rozwiązanie do pracy z plikami PDF, jakie przygotowała firma Adobe. Oferta łączy program Acrobat na komputery z aplikacją mobilną do skanowania i podpisywania Acrobat Reader, a także funkcjami mobilnymi Premium w usłudze Document Cloud.

Członkostwo Acrobat DC zawiera następujące elementy:


Program Acrobat Pro lub Acrobat Standard na komputery — w tym przyszłe aktualizacje zawierające nowe funkcje oraz cokwartalne poprawki zabezpieczeń i ulepszenia funkcjonalności.


Usługi Adobe Document Cloud umożliwiające wykonywanie najważniejszych zadań związanych z plikami PDF — na przykład przechowywania i udostępniania plików online — przy użyciu aplikacji mobilnej Acrobat Reader lub w przeglądarce internetowej. Usługi Document Cloud obejmują również kompleksowy obieg pracy: wysyłanie, podpisywanie elektroniczne i śledzenie dokumentów.

Członkostwo Adobe Sign — aplikacji dotykowej do uzyskiwania wiążących podpisów i podpisywania przy użyciu podpisów elektronicznych oraz cyfrowych na dowolnym urządzeniu.

Członkostwo Acrobat Pro DC lub Acrobat Standard DC wiąże się z miesięcznymi lub rocznymi opłatami zależnymi od wybranego planu. Używany produkt jest zawsze najnowszą wersją programu Acrobat DC. W czasie trwania członkostwa produkt jest zawsze aktualny i nie trzeba go uaktualniać.

Tak. Można kupić jednorazowo program Acrobat 2020 na komputery. Nie obejmuje on cokwartalnych ulepszeń ani dostępu do usług Premium Adobe Document Cloud działających w oparciu o przeglądarkę lub urządzenie przenośne, takich jak Adobe Sign. Aby kupić program Acrobat 2020, kliknij tutaj.

Tak. Dostępnych jest wiele narzędzi Acrobat DC mających na celu usprawnienie wdrożeń korporacyjnych oraz ułatwienie redukcji kosztów w działach informatycznych. Więcej informacji można uzyskać na stronie zasobów dla informatyków.

Więcej informacji można uzyskać na stronie specyfikacji technicznych programu Acrobat DC.

Więcej informacji można uzyskać na stronie specyfikacji technicznych programu Acrobat DC.

Tak. Firma Adobe poważnie traktuje bezpieczeństwo swoich produktów cyfrowych. Firma Adobe stosuje zgodne z normami branżowymi zabezpieczenia, które chronią dokumenty, dane i informacje osobiste — niezależnie od tego, czy mają związek z zarządzaniem tożsamością, poufnością danych czy spójnością dokumentów. Dodatkowe informacje na temat procedur bezpieczeństwa, rozwiązania Adobe Secure Product Lifecycle lub zabezpieczeń w usłudze Adobe Document Cloud można znaleźć na stronie www.adobe.com/pl/security.

Członkostwo dla klientów indywidualnych udostępnia jedną licencję i jest przeznaczone dla jednej osoby. Członkostwo dla zespołów umożliwia firmom kupienie większej liczby licencji i zarządzanie ich przydziałami wśród użytkowników za pośrednictwem konsoli administracyjnej.

Jeśli firma potrzebuje zarządzać tylko kilkoma licencjami dla jej użytkowników, warto rozważyć członkostwo Acrobat DC dla zespołów, które można kupić bezpośrednio. Większe firmy i przedsiębiorstwa, w których występują bardziej złożone wymagania w zakresie wdrażania oraz administracji, powinny zapoznać się z opcjami licencjonowania zbiorczego. W tym celu należy poprosić o kontakt z działem sprzedaży firmy Adobe dla klientów korporacyjnych lub skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą oprogramowania firmy Adobe.

Masz pytania? Porozmawiajmy.
cc-icons

Wszystkie ceny zostaną powiększone o odpowiednie podatki lokalne.