#F5F5F5

FOTOGRAFIA

Pliki PSD

Edytuj grafiki i twórz niewiarygodne obrazy, korzystając z plików Photoshop Document (PSD) — natywnego formatu plików programu Adobe Photoshop. Dowiedz się więcej o historii i zastosowaniach tego formatu plików.

Odkryj usługę Creative Cloud

PSD file image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Co to jest plik PSD?

Pliki PSD to natywny format plików programu Adobe Photoshop. Prawdopodobnie zdarzyło Ci się już widzieć pliki z formatem rozszerzenia PSD, szczególnie jeśli jesteś użytkownikiem programu Adobe Photoshop. Najczęściej używane przez projektantów i artystów pliki Photoshop Document to zaawansowane narzędzia do przechowywania i tworzenia danych obrazów.

 • Plik PSD może zawierać wiele warstw, obrazów i obiektów, często w wysokiej rozdzielczości, co sprawiło, że stał się standardem branżowym dla twórców.
 • Format PSD umożliwia obsługę do 30 000 pikseli na wysokość i szerokość, dzięki czemu tego rodzaju pliki mają imponujący zakres zarówno głębi obrazu, jak i rozszerzenia kolorów.

Historia plików PSD

Format PSD, uznawany obecnie za standardowy w branży typ pliku do obsługi i edycji obrazów cyfrowych, pojawił się razem z programem Adobe Photoshop. Będące natywnym formatem plików oprogramowania pliki PSD umożliwiły zapisywanie kompozycji programu Photoshop w wysokiej jakości dokumentach do edycji.

Firma Adobe, nosząca wówczas nazwę Adobe Systems Incorporated, opracowała pierwszą wersję programu Photoshop w 1988 r. i opublikowała ją dwa lata później. Z upływem czasu oprogramowanie i format jego plików PSD znacznie się rozwinęły, tworząc wizerunek firmy jako lidera na rynku produktów do edycji obrazów.

Do czego służą pliki PSD?

Pliki PSD umożliwiają przechowywanie ogromnych ilości danych obrazów, między innymi kilku warstw różnych obrazów lub elementów graficznych. Rozmiary plików PSD sięgające nawet dwóch gigabajtów umożliwiają tworzenie bardzo dużych plików, które można edytować.

Projektowanie materiałów cyfrowych

Program Photoshop jest jak scyzoryk w zestawach narzędzi wielu projektantów, dlatego nie dziwi, że pliki PSD są najczęściej używanym formatem w pracach związanych z projektowaniem materiałów cyfrowych. Możliwość pracy w kilku warstwach, a także importowania i edytowania wielu grafik oraz wysokiej jakości obrazów sprawia, że pliki PSD są niezbędne w projektach cyfrowych.

Przetwarzanie zdjęć

Fotograficy, którzy używają programu Photoshop i innych produktów pakietu Adobe Creative Cloud do wykonywania zadań związanych z przetwarzaniem końcowym — na przykład takich jak edycja obrazów, retuszowanie i tworzenie kompozycji — dobrze znają pliki PSD. Nie istnieje prawie nic, czego fotograf nie mógłby zrobić w pliku PSD: od naprawy niedoświetlonego zdjęcia po tworzenie błyszczących zdjęć redakcyjnych.

Odkryj więcej plików rastrowych

Wady i zalety plików PSD

Korzystanie z plików PSD wiąże się z pewnymi kompromisami. Ich przydatność zależy od potrzeb i dostępnych narzędzi.

Zalety plików PSD

 • Pliki PSD mogą zawierać do 30 000 pikseli na wysokość i szerokość, co oznacza, że dzięki swoim rozmiarom pozwalają na przechowywanie ogromnej ilości informacji o kolorach i jakości obrazu.
 • Jest to jeden z niewielu plików obrazów, które można edytować w wielu warstwach, co oznacza możliwość nakładania i modyfikowania oddzielnie kilku obrazów.
 • Pliki PSD można łatwo importować do innych produktów firmy Adobe, takich jak Illustrator czy Premiere Pro.

Wady plików PSD

 • Ponieważ jest to natywny format plików programu Photoshop, plików PSD zazwyczaj używają tylko subskrybenci pakietu Adobe Creative Cloud.
 • W zależności od sposobu użycia pliki PSD mogą osiągać duże rozmiary — do dwóch gigabajtów — co może być wzywaniem podczas ich przechowywania, wysyłania i przenoszenia.
 • Pliki PSD nie są natywnie obsługiwane w systemach operacyjnych, takich jak Windows i macOS, bez oprogramowania Creative Cloud.

Otwieranie plików PSD

Windows

Do otwierania i edytowania plików PSD jest potrzebne dodatkowe oprogramowanie, na przykład Creative Cloud. W programie Illustrator lub Premiere Pro można otwierać i wyświetlać pliki PSD, ale w celu edycji oryginalnego pliku należy użyć programu Photoshop.

macOS.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku systemu Windows, użytkownicy systemu macOS muszą mieć dostęp do oprogramowania Creative Cloud, aby móc edytować pliki PSD. Aplikacja Preview w systemie macOS domyślnie umożliwia otwieranie i przeglądanie plików PSD, ale nie pozwala na edytowanie obrazu. Aby otworzyć plik w aplikacji Preview:

 1. Wybierz plik PSD, który chcesz otworzyć.
 2. Kliknij dwukrotnie wybrany plik.
 3. Otwórz plik PSD w aplikacji Preview.

Tworzenie i edytowanie plików PSD

Aby zapisać swoją pracę w postaci pliku PSD, po zakończeniu edycji pliku w programie Adobe Photoshop naciśnij opcję Zapisz jako w obszarze Plik.

Gdy tylko zechcesz edytować ponownie projekt, wróć do programu Photoshop i menu rozwijanego Plik. Wybierz w nim polecenie Otwórz i wyszukaj potrzebny plik PSD. Kliknij go dwukrotnie — gotowy do edycji plik zostanie automatycznie otwarty w programie Photoshop.

Pliki PSD — często zadawane pytania

Czy plik PSD jest plikiem PSB?

Plik PSB jest większą postacią pliku PSD. PSB oznacza Photoshop Big i, jak sugeruje jego nazwa, jest to plik zgodny z programem Photoshop umożliwiający przechowywanie większej ilości danych niż standardowy plik PSD.

Czy można wydrukować plik PSD?

Przed rozpoczęciem drukowania należy przekonwertować plik PSD na format PDF. Można to zrobić, zapisując plik PSD jako PDF w menu Drukuj znajdującym się w obszarze Plik programu Photoshop.

Czy można otwierać pliki PSD na telefonie iPhone?

Pliki PSD można otwierać na telefonie iPhone lub telefonie z systemem Android, mając dostęp do aplikacji Adobe Photoshop Express.

Czy można otwierać pliki PSD w programie Adobe Acrobat?

Aby można było wyświetlić plik PSD w programie Adobe Acrobat, należy przekonwertować go na format PDF.

Kiedy używać pliku PSD?

Wiele osób używa plików PSD podczas pracy z wysokiej jakości danymi graficznymi, takimi jak duże, bogate w szczegóły zdjęcia lub inne grafiki i kompozycje o wysokiej rozdzielczości.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade