Oferta obowiązuje od 29 sierpnia 2016 i wygasa w dniu 31 sierpnia 2016. Oferta obejmuje nowe członkostwa. Kup członkostwo Adobe Creative Cloud obejmujące wszystkie aplikacje za 442,52 EUR/rok (36,89 EUR/mies. z VAT) w Sklepie Adobe lub telefonicznie w regionalnym centrum obsługi klienta firmy Adobe.  Cena standardowa tego członkostwa wynosi 737,85 EUR/rok (61,49 EUR/mies. z VAT). Ograniczenie: jeden zakup na klienta. Wymagane jest 12-miesięczne zobowiązanie z płatnością z góry. Po zakończeniu okresu oferty członkostwo będzie rozliczane automatycznie zgodnie z ceną standardową, chyba że zostanie zmienione lub anulowane przez klienta. Ta oferta nie jest dostępna dla klientów z sektora edukacji, producentów sprzętu ani klientów korzystających z licencjonowania zbiorczego.