Logo Adobe

Điều khoản và điều kiện

Ưu đãi bắt đầu từ ngày 20/2/2019 và hết hạn vào ngày 24/2/2019. Ưu đãi dành cho người đăng ký lần đầu. Mua gói thành viên Adobe Creative Cloud All Apps với giá US$359.88/năm (US$29.99/tháng, cộng với thuế/VAT/GST hiện hành) từ Adobe Store hoặc bằng cách gọi đến Tổng đài Adobe tại khu vực. Giá thông thường cho Creative Cloud All Apps là 635,88 USD/năm (US$57.99/tháng, cộng với thuế/VAT/GST hiện hành). Giới hạn: một gói đăng ký trên mỗi khách hàng. Cần cam kết duy trì trong 12 tháng và thanh toán trước. Khi kết thúc thời hạn ưu đãi, gói thành viên sẽ tự động được tính phí theo giá tiêu chuẩn, trừ khi bạn chọn thay đổi hoặc hủy bỏ gói thành viên. Ưu đãi không dành cho khách hàng trong lĩnh vực giáo dục, OEM hoặc khách hàng cấp phép số lượng lớn.