Nie próżnujemy.

Program Photoshop CC zapewnia natychmiastowy dostęp do nowo wydawanych funkcji.

Photoshop CC

Przeprojektowane wypełnianie z uwzględnianiem zawartości

Nowa przestrzeń robocza ułatwia wybranie pikseli używanych do wypełniania. Dzięki technologii Adobe Sensei można nawet obracać, skalować i odbijać piksele źródłowe. Aby zachować pierwotny obraz, wystarczy utworzyć wypełnienie na oddzielnej warstwie.

Narzędzie Ramka do łatwego maskowania

Kształty i tekst można konwertować na ramki, które służą jako elementy zastępcze lub okalają obrazy. Obraz w ramce można łatwo zastąpić innym, upuszczając go w ramce. Zawartość jest przy tym automatycznie skalowana.

Cofanie wielu operacji

Skrót Commant+Z pozwala cofnąć kilka kroków tak samo jak w innych aplikacjach Creative Cloud.

Poprawiona wygoda obsługi

Program pozwala teraz ukryć punkt odniesienia, edytować tekst przez dwukrotne kliknięcie obszaru roboczego, a także szybko kadrować, przekształcać, umieszczać i wpisywać tekst dzięki opcji automatycznego zatwierdzania. Warstwy pikseli i tekstu są w programie Photoshop domyślnie przetwarzane proporcjonalnie. Program zapobiega też przypadkowemu przeniesieniu paneli.

Aktywny podgląd trybów mieszania

Wybranie właściwego trybu mieszania jest teraz wyjątkowo proste. Wystarczy wskazać poszczególne opcje, aby zobaczyć ich podgląd na obrazie.

Tryb symetrii

Program pozwala uzyskać doskonale symetryczne wzorki podczas malowania pędzlami — nawet po krzywych. Tryb symetrii umożliwia określenie osi i wybranie jednego z ustawień symetrii, na przykład kołowej, radialnej, spiralnej czy mandala.

Koło kolorów

Wizualizacja widma kolorów ułatwia dobranie efektownej kolorystyki.

Ekran początkowy

Ekran początkowy programu Photoshop pozwala szybko przystąpić do pracy. W każdej chwili można go otworzyć, aby zapoznać się z nowymi funkcjami, skorzystać z materiałów szkoleniowych lub przejść do otwartych dokumentów.

Udoskonalone materiały szkoleniowe w aplikacji

Podczas korzystania z samouczków można stosować własne zasoby, aby szybciej uzyskać oczekiwany wygląd.

Popularne sugestie klientów

Dostarczamy zgodnie z oczekiwaniami. Program umożliwia teraz określanie odstępów między obiektami, wprowadzanie prostych obliczeń matematycznych w polach z wartościami liczbowymi, przewijanie do końca długich nazw warstw, a także wyszukiwanie czcionek japońskich przy użyciu funkcji dopasowania czcionki i podobieństwa czcionki.

Preferencja dotycząca rozmiaru interfejsu

Interfejs programu Photoshop można teraz precyzyjniej skalować, dostosowując go niezależnie od innych aplikacji w celu uzyskania odpowiedniego rozmiaru czcionki.

Udoskonalone menu Eksportuj jako

Menu „Eksportuj jako” jest wczytywane szybciej i oferuje funkcjonalny interfejs ułatwiający pracę. Można wyświetlić podgląd wielu obszarów kompozycji naraz.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: widok odbicia dokumentu (odbicie obszaru roboczego w poziomie), tryb tekstu zastępczego ułatwiający wypełnianie tekstem, możliwość dostosowywania skrótów klawiaturowych przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania.

Photoshop CC

Zaznacz temat

Dzięki nowej funkcji Zaznacz temat wystarczy jedno kliknięcie, aby zaznaczyć wyróżniające się elementy obrazu. Uzyskane tak zaznaczenie można dostosować przy użyciu narzędzi do zaznaczania oraz w przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania.

Udoskonalona obsługa monitorów o wysokich rozdzielczościach

Program Photoshop jest teraz oddzielnie skalowany odpowiednio do każdego z monitorów o wysokiej rozdzielczości. Udostępnia również dodatkowe opcje modyfikacji skalowania interfejsu. Ta opcja jest dostępna tylko w wydaniu Windows Creator i nowszych wersjach.

Ulepszenia zaznaczania i maskowania

Suwak opcji Oczyść kolory ułatwia teraz dostosowanie natężenia oczyszczania poszczególnych obrazów.

Udoskonalona integracja z urządzeniem Microsoft Dial

Urządzenie Microsoft Dial pozwala w prosty sposób modyfikować parametry pędzla — takie jak rozmiar czy krycie — podczas malowania.

Photoshop CC

Skuteczniejsze porządkowanie pędzli

Pędzle można uporządkować i zapisać w dowolnej kolejności. Zmiana kolejności wymaga tylko przeciągnięcia i upuszczenia. Można tworzyć foldery i podfoldery, skalować podgląd pociągnięć pędzlem, przełączać nowe tryby widoków i zapisywać pędzle predefiniowane — z kryciem, przepływem, trybem mieszania oraz kolorem.

Większa wydajność pędzli

Koniec z wolnymi pędzlami generującymi opóźnienia. Nowe, szybsze czasy reakcji są szczególnie widoczne podczas pracy nad dużymi dokumentami przy użyciu większych pędzli.

Dostęp do zdjęć z programu Lightroom

Na ekranach początkowym i wyszukiwania programu Photoshop są dostępne zdjęcia z usług Lightroom CC w chmurze. Zaawansowana integracja wszystkich aplikacji fotograficznych usługi Adobe Creative Cloud na komputery i urządzenia przenośne zapewnia synchronizację zdjęć oraz dostęp do nich z dowolnego miejsca.

Wygładzanie pociągnięć pędzlem

Nowy algorytm wygładzania pozwala łatwo uzyskać dopracowany wygląd. Zmienna intensywność wygładzania oznacza wyraźne linie nawet w przypadku używania myszy. To narzędzie jest dostępne na pasku opcji obok ustawień Przepływ i Krycie.

Ekskluzywne pędzle Kyle'a T. Webstera

Teraz tylko w programie Photoshop można korzystać z ponad 1000 pędzli cyfrowych nagradzanego autora ilustracji Kyle'a T. Webstera.
Więcej informacji ›

Czcionki zmienne

Nowa technologia obsługi czcionek opracowana przez firmy Adobe, Apple, Google i Microsoft umożliwia definiowanie wariantów — na przykład grubości, wysokości czy pochylenia — w przypadku obsługiwanych czcionek.
Jak to działa ›

Menu Szybkie udostępnianie

Spłaszczoną kopię kompozycji można udostępnić za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości tekstowej, sieci społecznościowych lub innych usług. Ta funkcja jest oparta na natywnych mechanizmach udostępniania w systemie operacyjnym. Obsługuje na przykład uwierzytelnione już usługi.
Jak to działa ›

Narzędzie Pióro krzywizny

Technologia Adobe Sensei pozwala na szybkie, intuicyjne i dokładne tworzenie ścieżek. Zamiast modyfikować uchwyty krzywych Beziera, można ciągnąć i popychać segmenty — podobnie jak w narzędziu Krzywizna w programie Adobe Illustrator CC. Wystarczy kliknąć dwukrotnie, aby przełączyć typ końcówki.
Jak to działa ›

Własne kolory i grubości ścieżek

Teraz można poprawić wygląd i obsługę ścieżek. Można wybrać kolor i grubość, aby poprawić ich widoczność.

Układanie warstw w grupach

Warstwy można kopiować i wklejać w grupach, zachowując ich kolejność oraz położenie, zamiast robić to ręcznie dla każdego elementu. Po skopiowaniu warstw do schowka można wkleić je w dowolnym miejscu panelu — zarówno w tym samym, jak i innym dokumencie programu Photoshop.

Rozszerzone podpowiedzi

Informacje o narzędziach programu Photoshop są teraz dostępne bezpośrednio w interfejsie. Rozszerzone podpowiedzi zawierają informacje wyświetlane dynamicznie po wskazaniu narzędzi.

Obieg pracy z panoramami 360 stopni

Program pozwala edytować i eksportować panoramy obejmujące 360 stopni. Program Photoshop zachowuje ważne metadane umożliwiające współpracę z przeglądarkami innych firm. Można również panoramować i powiększać obraz w kulistej przestrzeni roboczej, co zapewnia realistyczny podgląd efektów pracy.

Ulepszenia panelu Właściwości

Widoczność tytułów i stanów licencji ułatwia śledzenie informacji o zasobach Adobe Stock. W witrynie Adobe Stock można wyświetlać i znajdować podobne obrazy. Program pozwala edytować właściwości tekstu po zaznaczeniu wielu warstw oraz zmieniać odległość między wierszami i inne parametry.

Obsługa urządzenia Microsoft Dial

Natywna obsługa urządzenia Microsoft Dial otwiera dostęp do szeregu opcji bez potrzeby używania myszy. Umożliwia to sterowanie parametrami pędzla, takimi jak rozmiar, twardość, krycie, przepływ i wygładzanie.

Wklejanie jako zwykłego tekstu

Teraz można wklejać tekst bez stylizacji. Nie trzeba ręcznie modyfikować formatowania po wklejeniu.

Importowanie mapy głębokości z plików HEIF

Program Photoshop obsługuje teraz format HEIF (High Efficiency Image File), wprowadzony przez firmę Apple w systemach macOS 10.13 i iOS 11. Dzięki informacjom o głębi dodawanym przez telefon iPhone 7 Plus i przyszłe urządzenia można uzyskać efekt głębi pola, korzystając z filtra Rozmycie soczewkowe.

Ulepszenia zaznaczania i maskowania

Zmodernizowane algorytmy i optymalizacja wydajności pozwalają uzyskać dokładniejsze, bardziej realistyczne wyniki — szczególnie tam, gdzie kolory tła i pierwszego planu są podobne. Wprowadzono też inne udoskonalenia funkcjonalności i wydajności, na przykład ulepszono narzędzie Szybka maska i dodano bardziej intuicyjne ustawienia trybu wyświetlania.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: poprawki wydajności i stabilności, szybsze zapisywanie dużych plików, skuteczniejsze wykrywanie twarzy w funkcji formowania, lepsza obsługa krawędzi przy kadrowaniu i wypełnianiu z uwzględnieniem zawartości.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Photoshop CC (2017.0.1)

Obsługa paska Touch Bar na komputerach MacBook Pro

Ulubione narzędzia są natychmiast dostępne na nowym komputerze MacBook Pro. Można wybierać polecenia programu Photoshop, zmieniać tryby i kolory mieszania, a nawet wywoływać polecenia gestami dotykowymi.

Photoshop CC (2017)

Wyszukiwanie w aplikacji

Z poziomu programu Photoshop można szybko wyszukać jego narzędzia, panele, menu, zasoby usługi Adobe Stock, zawartość pomocy i samouczki, korzystając z nowego, łatwo dostępnego panelu wyszukiwania.

Ściślejsza integracja z programem Adobe Experience Design

Teraz można kopiować elementy SVG do schowka i łatwo wklejać zasoby projektowe programu Photoshop do programu Adobe Experience Design CC (beta).

Metody szybkiego rozpoczynania pracy

Łatwy dostęp do ustawień predefiniowanych oraz bezpłatnych szablonów usługi Adobe Stock — bezpośrednio po wybraniu polecenia Plik > Nowy — usprawnia wykonywanie pierwszych kroków z projektami.

Szablony i wyszukiwanie w usłudze Adobe Stock

Usługa Adobe Stock zawiera obecnie wbudowane szablony, które ułatwiają rozpoczynanie projektowania. Wyniki wyszukiwania w usłudze Adobe Stock można przeciągać z panelu Biblioteki i upuszczać wprost w obszarze roboczym, aby natychmiast rozpocząć edycję. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy obrazu stockowego pozwala w sposób wizualny wyszukiwać podobne obrazy.
Jak to działa ›

Ulepszony panel Właściwości

W panelu Właściwości są teraz wyświetlane informacje o typowych rodzajach warstw i o dokumencie, co ułatwia precyzyjne wykonywanie korekt.

Obsługa kolorowych czcionek OpenType SVG

Z menu Czcionki programu Photoshop można uzyskać dostęp do dowolnej czcionki SVG zainstalowanej w systemie. Czcionki SVG obsługują wiele kolorów i gradientów, i mogą mieć postać rastrową lub wektorową. Idealne sprawdzają się przy projektowaniu zawartości aktywnej.

Nowe funkcje Bibliotek Creative Cloud

Biblioteki programu Photoshop obsługują teraz szablony usługi Adobe Stock. Dodatkowo zaktualizowana została funkcja wysyłania łączy, dzięki czemu można udostępniać bibliotekę publiczną w trybie tylko do odczytu. Śledzona biblioteka pojawia się w panelu Biblioteki i jest automatycznie aktualizowana.

Ulepszenia w usłudze Creative Cloud Assets

Wszystkie zasoby można archiwizować i przywracać za pomocą usługi Creative Cloud. Obejmuje to Biblioteki Creative Cloud, zasoby tworzone w programach na komputery, a także projekty na urządzenia przenośne.

Przedstawiamy giełdę Typekit

Teraz można kupować czcionki najważniejszych dostawców i stosować je w projektach programu Photoshop. Usługa Adobe Typekit stosuje mechanizm synchronizacji czcionek i technologie internetowe w celu dostarczania czcionek z giełdy, gdy tylko są one potrzebne.

Wyższa wydajność

Program Photoshop działa teraz z większą wydajnością dzięki ulepszeniom takim jak szybsze narzędzie Formowanie.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: niezależne korygowanie oczu za pomocą funkcji Formowanie z uwzględnieniem twarzy, poprawiony interfejs funkcji Dobieranie czcionki.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Photoshop CC (2015.5)

Skuteczniejsza współpraca dzięki bibliotekom

Biblioteki Creative Cloud pozwalają zarządzać rozpowszechnianiem zasobów wyłącznie do odczytu, tak aby członkowie zespołu mieli do nich dostęp, ale nie mogli ich zmieniać ani usuwać.

Ulepszony panel Biblioteki

Znalezienie odpowiednich zasobów zajmuje mniej czasu dzięki wyszukiwaniu filtrowanemu w usłudze Adobe Stock, a także nowym ikonom ułatwiającym identyfikację licencjonowanych zasobów.

Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania

Ta nowa przestrzeń robocza pozwala na jeszcze łatwiejsze precyzyjne zaznaczanie i maskowanie. Dzięki narzędziom takim jak pędzel Poprawianie krawędzi można precyzyjnie wydzielić elementy pierwszego i drugiego planu.
Jak to działa ›

Szybsze wykonywanie codziennych zadań

Program Photoshop CC otwiera dokumenty szybciej i zapewnia większą płynność interfejsu. Narzędzie Wypełnianie z uwzględnianiem zawartości jest nawet trzykrotnie szybsze, a jednocześnie dokładniejsze. Menu Czcionka wyświetla listę czcionek czterokrotnie szybciej.

Kadrowanie uwzględniające zawartość

Technologia uwzględniania zawartości programu Photoshop pozwala w inteligentny sposób wypełniać puste obszary powstające podczas korzystania z narzędzia Kadrowanie w celu obrócenia obrazu lub rozciągnięcia obszaru roboczego poza pierwotny rozmiar obrazu.
Jak to działa ›

Dobieranie czcionki

Program Photoshop potrafi teraz analizować, identyfikować i dobierać czcionki oparte na znakach łacińskich zawarte w obrazie lub fotografii, gwarantując perfekcyjny dobór czcionki do danego projektu.
Jak to działa ›

Ulepszone obszary kompozycji

Teraz można powielać warstwy lub grupy warstw w innym obszarze kompozycji, w szybki sposób zmieniać tła obszarów kompozycji i wyświetlać obszary kompozycji z przezroczystymi tłami.

Udoskonalenia eksportu

Nowe pole wyboru pozwala na błyskawiczne osadzanie profili kolorów w plikach PNG lub JPEG.

Korygowanie fragmentów twarzy

Dzięki technologii Adobe Sensei funkcja Formowanie automatycznie identyfikuje elementy twarzy, takie jak oczy, nosy, usta i inne, umożliwiając ich późniejszą korekcję. Idealne do retuszowania portretów.
Jak to działa ›

Łatwiejsza obsługa glifów

Oprogramowanie pozwala stosować glify alternatywne do określonych znaków bezpośrednio za pomocą menu podręcznego.
Jak to działa ›

Drukowanie 3D do formatu 3MF firmy Microsoft

Użytkownicy systemu Windows 10: głęboki kolor i tekstura modeli 3D mogą być zachowane przez drukowanie bezpośrednio do formatu open source 3MF firmy Microsoft.

Tworzenie wzorków w programie Adobe Capture CC

Przy użyciu programu Capture CC zainstalowanego na urządzeniu przenośnym można utworzyć wzorek na podstawie dowolnego obrazu. Można zapisać go w bibliotece usługi Creative Cloud, aby następnie użyć jako wzorku lub wypełnienia wzorkiem w projektach programu Photoshop.
Jak to działa ›

Prezentowanie materiałów w usłudze Adobe Portfolio

Teraz podczas tworzenia w programie Portfolio wspaniałej witryny internetowej, w której będą prezentowane obrazy programu Photoshop, można dołączyć własną stronę początkową i stronę kontaktu, aby uzyskać lepszą łączność z odbiorcami.
Jak to działa ›

Integracja z programem Adobe Experience Design

Zasoby programu Photoshop CC można kopiować i wklejać bezpośrednio do narzędzia Adobe Experience Design CC (zapowiedź) — nowego, kompleksowego rozwiązania do projektowania i tworzenia prototypów interfejsu użytkownika pod kątem witryn internetowych i aplikacji dla urządzeń przenośnych.
Więcej informacji ›

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: nowe ustawienie preferencji dla starszego pędzla korygującego, ulepszona płynność gestów dotykowych, nowe opcje eksportu obszarów kompozycji.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Photoshop CC (2015.1)

Nowe funkcje Bibliotek Creative Cloud

Mechanizm przeszukiwania bibliotek i usługi Adobe Stock usprawnia znajdowanie materiałów. Zasoby można przeciągać do i z panelu Warstwy. Po dodaniu ulubionych pędzli łatwo jest udostępnić je innym w bibliotece. Okno dialogowe importowania wsadowego usprawnia umieszczanie materiałów w bibliotekach.
Jak to działa ›

Udoskonalona przestrzeń projektu (zapowiedź)

Dedykowany tryb oferuje artystom wyjątkowo funkcjonalne obiegi pracy. Zapewnia jednolite próbkowanie, efektywne maskowanie, niezawodne przeszukiwanie aplikacji i wielu dokumentów, a także zintegrowaną obsługę warstw i eksportowania wsadowego. Przestrzeń projektu (zapowiedź) zapewnia dostęp do Bibliotek Creative Cloud oraz łatwe przełączanie do standardowego interfejsu programu Photoshop CC i z powrotem.
Jak to działa ›

Projektowanie przy użyciu obszarów kompozycji

Linie pomocnicze i siatki obszarów kompozycji gwarantują precyzję umieszczania elementów. Wizualizację ułatwia opcja sortowania warstw według obszarów kompozycji. Można błyskawicznie dodawać w dokumentach nowe obszary kompozycji. Preferencje obszarów kompozycji pozwalają dostosować wygląd i sposób działania dokumentów.
Jak to działa ›

Nowoczesny interfejs na komputerach i urządzeniach dotykowych

Ulepszony interfejs użytkownika jest przejrzysty i spójny we wszystkich oknach programu Photoshop. Dzięki zestawowi gestów dla urządzeń dotykowych, takich jak komputer Microsoft Surface Pro, można szybko wykonywać typowe zadania.

Indywidualne paski narzędzi i przestrzenie robocze

Program Photoshop można dostosować do własnych potrzeb przez modyfikację paska narzędzi. W poszczególnych przestrzeniach roboczych są zapisywane odrębne konfiguracje paska. Przestrzenie robocze zoptymalizowano pod kątem przyspieszenia dostępu do narzędzi potrzebnych w danej chwili.

Postacie 3D w projektach 2D

W zachwycających kompozycjach można stosować modele 3D dzięki łatwym dopasowaniom kątów kamer i oświetlenia. Do modelu przygotowanego w programie Adobe Fuse CC (zapowiedź) można zastosować pozy i animacje dostępne w obszarze animacji 3D Creative Cloud (zapowiedź) panelu Właściwości. Tak uzyskane postacie doskonale pasują do projektów programu Photoshop jako elementy układu czy wideo. Można je też drukować na drukarce 3D. (Funkcje dostępne tylko w języku angielskim).
Jak to działa ›

Błyskawiczne znajdowanie czcionek

Aby szybko znajdować czcionki, wystarczy oznaczyć je gwiazdkami jako ulubione. Wyszukiwanie można zawęzić, stosując filtrowanie czcionek według klasyfikacji, na przykład wybierając szeryfowe lub bezszeryfowe, a także według podobieństwa.

Szybsze, bardziej elastyczne eksportowanie

W czerwcu wprowadzono nowy mechanizm eksportowania, który teraz oferuje jeszcze wyższą wydajność i lepszą kompresję dla wszystkich formatów plików — szczególnie JPEG. Istnieje możliwość eksportowania tych samych zasobów w kilku rozmiarach. Podczas eksportowania jest dostępna paleta sRGB. Dodano też opcje osadzania w eksportowanych plikach metadanych, na przykład informacji o prawach autorskich.

Więcej opcji twórczych dzięki importowaniu formatu SVG

Program umożliwia otwieranie i umieszczanie w projektach programu Photoshop natywnych plików SVG, które obsługują skalowanie na potrzeby każdego urządzenia i dowolnej rozdzielczości. Taki obiekt wystarczy kliknąć dwukrotnie, aby edytować go w programie Illustrator.

Ulepszenia panelu Glify

Panel Glify umożliwia teraz przeglądanie i wstawianie ostatnio użytych glifów, jak również sortowanie glifów w celu łatwiejszego wyszukiwania.

Wypaczanie obramowania — łatwy ogląd całości

Funkcja wypaczania obramowań rozciąga krawędzie scalonej panoramy we wtyczce Camera Raw 9.4, co eliminuje konieczność kadrowania ważnych szczegółów. Pozwala to zachować wygląd całego obrazu, nawet jeśli scalona panorama zawiera przezroczyste krawędzie.

Zaawansowane sterowanie dzięki ulepszonej wtyczce Adobe Camera Raw 9

Oprogramowanie pozwala usuwać i dodawać zmętnienie atmosferyczne w wybranych obszarach zdjęć za pomocą pędzla dopasowania lokalnego, filtra promienistego i filtra stopniowanego. Nowy widok z lotu ptaka ułatwia nawigację w powiększonych obrazach. Obsługiwane są też dodatkowe aparaty i obiektywy.
Więcej informacji ›

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: wyświetlanie i edytowanie położenia warstwy tekstu w panelu Właściwości, wprowadzony ponownie filtr Farba olejna, okno dialogowe eksportowania z możliwością zmiany rozmiaru, ulepszona łączność funkcji podglądu na urządzeniu, wartość predefiniowana 16 punktów w menu Rozmiar czcionki, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Photoshop CC (2015)

Globalne aktualizacje dzięki zasobom połączonym

Zasoby z Bibliotek Creative Cloud można teraz łączyć. Po zmianie elementu członkowie zespołu mają możliwość zaktualizowania jego stanu w każdym projekcie programu Photoshop, Illustrator lub InDesign, w którym został on użyty.
Jak to działa ›

Wydajne projektowanie dzięki obszarowi kompozycji

Obszary kompozycji to idealne narzędzie do tworzenia funkcjonalnych projektów na różne ekrany. Pozwalają one tworzyć wiele układów w różnych rozmiarach, rozmieszczać je w obrębie jednego dokumentu i przeglądać wszystkie jednocześnie. Narzędzie pozwala kopiować i współużytkować materiały między innymi obszarami kompozycji oraz eksportować je osobno lub w grupie.
Jak to działa ›

Doskonałe obrazy w usłudze Adobe Stock

Nowa usługa Adobe Stock pozwala wyszukiwać i licencjonować darmowe zdjęcia i filmy oraz zarządzać nimi bezpośrednio w obrębie programu Photoshop CC. Wybieraj spośród 40 milionów zasobów, zapisuj je w Bibliotekach Creative Cloud, a następnie przeciągaj do własnych projektów.
Jak to działa ›

Wygodny interfejs dla projektantów

Nowy widok Przestrzeń projektu (zapowiedź) w programie Photoshop CC oferuje specjalny tryb z nowymi opcjami oraz funkcjami uwzględniającymi etapy procesu projektowania. Ogranicza on liczbę kliknięć, ruchów myszy oraz uciążliwych czynności podczas tworzenia aplikacji na urządzenia przenośne i witryn internetowych.

Szybsze i łatwiejsze eksportowanie obrazów

Przeprojektowany mechanizm eksportowania pozwala jednym kliknięciem wyeksportować pojedynczą warstwę, obszar kompozycji albo cały dokument. Dodatkowo poprawiona została funkcja kompresowania, dodano zaawansowane opcje podglądu (w tym dotyczące rozmiaru obszaru roboczego) oraz usprawniono wyodrębnianie zasobów. To nowy sposób zapisywania plików na potrzeby witryn internetowych.
Jak to działa ›

Udoskonalone style warstw

Proste dodawanie aż do 10 wystąpień wybranych stylów warstw, np. cienia, gradientu, koloru, cienia wewnętrznego czy obrysu. Style można stosować z warstwami pojedynczymi lub ich grupami, a następnie edytować w dowolnym momencie. Koniec z rasteryzowaniem efektów i stosami pogrupowanych warstw.

Podgląd na urządzeniach z systemem iOS

Precyzyjny, kontekstowy podgląd aplikacji mobilnej albo projektu witryny responsywnej w czasie rzeczywistym na urządzeniach z systemem iOS. Adobe Preview CC to aplikacja towarzysząca dla systemów iOS, która umożliwia połączenie urządzeń z programem Photoshop poprzez port USB albo sieć Wi-Fi, i pozwala przyglądać się projektom w trakcie pracy nad nimi.
Jak to działa ›

Bardziej realistyczne rozmycia dzięki szumowi addytywnemu

Dodając szum monochromatyczny albo kolorowy do efektów w galerii rozmyć, można lepiej dopasować je do pierwotnego obrazu. Zmniejsza to również efekt pasków na obrazie lub wydruku.

Błyskawiczne poprawianie i uzupełnianie obrazów

Narzędzia pędzla korygującego, punktowego pędzla korygującego oraz nakładania łatek zostały poddane gruntownym zmianom dzięki ulepszeniom mechanizmu graficznego Mercury. Efekty pędzla korygującego widać teraz w czasie rzeczywistym, a funkcje punktowego pędzla korygującego i nakładania łatek są do 120 razy szybsze w porównaniu z wersją CS6.

Panel Glify ułatwiający pracę z glifami

Nowy panel Glify w programie Photoshop CC został oparty na panelach znanych z programów Illustrator CC i InDesign CC. Pozwala on na przeglądanie wszystkich dostępnych glifów danej czcionki, sprawdzanie wariantów aktualnie wybranych glifów i stosowanie glifów często używanych.

Skuteczniejsze sterowanie poruszającymi się obiektami

Usprawnienia funkcji przenoszenia i rozszerzania z uwzględnieniem zawartości pozwalają użytkownikowi korygować skalę i kąt obrotu przenoszonego obiektu bądź rozszerzanego obszaru. Funkcja przekształcania po upuszczeniu umożliwia precyzyjne rozmieszczenie obiektu docelowego w taki sposób, aby uwzględniał skalę i pozycję całego obrazu.

Lepsze panoramy dzięki wypełnianiu z uwzględnieniem zawartości

Wystarczy zaznaczyć jedno pole wyboru, a funkcja wypełniania z uwzględnieniem zawartości automatycznie wypełni przezroczyste krawędzie połączonych obrazów panoramy.

Ulepszenia wtyczki Adobe Camera Raw 9.1

Dzięki temu narzędziu można modyfikować zmętnienie atmosferyczne na zdjęciach, a także precyzyjnie sterować poziomami bieli i czerni za pomocą dopasowań lokalnych.

Lepsze wrażenia wizualne na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości na platformie Windows

Program Photoshop CC dla systemu Windows od tej wersji obsługuje ekrany o wysokiej rozdzielczości. Oznacza to możliwość wykorzystania większej liczby pikseli i wyraźniejszych wyświetlaczy. Obsługa ekranów o wysokiej rozdzielczości, która wcześniej była zaprezentowana jedynie w celach demonstracyjnych, włącza się teraz automatycznie po wykryciu takiego ekranu przez aplikację.

Uproszczone tworzenie modeli 3D

W celu poprawy wydajności programu Photoshop istnieje możliwość zmniejszenia rozdzielczości modeli 3D. Umożliwia to stosowanie materiałów 3D o wysokiej jakości także na tabletach, smartfonach oraz innych urządzeniach.

Automatyczne tworzenie map wypukłości z obrazów

Automatyczne tworzenie dokładniejszych map normalnych i wypukłości z tekstur widocznych na fotografiach. Z łatwością można kontrolować wysokość i głębokość płaskorzeźby stworzonej na podstawie map wypukłości lub normalnych, którą następnie można nakładać na powierzchnię modeli 3D.

Łatwiejsze drukowanie 3D

Program Photoshop CC pozwala tworzyć gotowe do druku pliki 3D PDF i SVX i wysyłać zadania drukowania na serwery druku 3D. Jest to łatwy i szybki sposób na korzystanie z usług dostawców drukowania 3D.

To jeszcze nie wszystko

Inne przykładowe funkcje: ulepszony mechanizm przemieszczania warstw, oszczędność energii do 80% w trybie oczekiwania, aktualizacja cennika usług dostawców drukowania 3D, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Photoshop CC (2014.2 z wtyczką Camera Raw 9.0)

Scalanie HDR

Sceny o wysokim kontraście można łączyć w celu uzyskania naturalnego wyglądu lub fantazyjnych obrazów. Funkcja scalania HDR umożliwia złączenie szeregu ujęć z różnymi ustawieniami ekspozycji w pojedynczy obraz HDR.

Scalanie panoramy

Program obsługuje przechwytywanie panoramicznego pola widzenia z zachwycającym poziomem szczegółów. Technologia Photomerge ułatwia łączenie wielu obrazów, w tym plików Raw, w celu tworzenia spójnych panoram.

Większa wydajność

Program Photoshop dzięki zgodnym procesorom graficznym zapewnia błyskawiczne przetwarzanie materiałów. Obejmuje on teraz udoskonalenia wtyczki Adobe Camera Raw, które są jeszcze skuteczniejsze w poprawianiu fotografii.

Photoshop CC (2014.2)

Biblioteki Creative Cloud

Ulubione zasoby kreatywne — na przykład kolory, style czcionek, obrazy i pędzle — można przeglądać w nowych bibliotekach dostępnych w programach Adobe Illustrator i Photoshop, a także w aplikacjach na urządzenia przenośne, takich jak Adobe Sketch czy Draw. Biblioteki są synchronizowane z usługą Creative Cloud, dzięki czemu potrzebne pliki są zawsze pod ręką.
Jak to działa ›

Wyodrębnianie zasobów

Zoptymalizowane zasoby obrazów można łatwo wyodrębnić z warstw i zapisać w różnych formatach oraz rozdzielczościach, w tym w formacie SVG, korzystając z nieskomplikowanego interfejsu wizualnego wyodrębniania zasobów funkcji Adobe Generator. Program pozwala automatycznie generować aktualizowane wyodrębnienia, indywidualne lub w czasie rzeczywistym, dopasowane do obiegu pracy.
Jak to działa ›

Ulepszone linie pomocnicze

Można szybko utworzyć wiele linii pomocniczych jednocześnie — nie trzeba już tworzyć ani przeciągać linii pomocniczych pojedynczo. Szerokość oraz marginesy można precyzyjnie ustawić dla wielu kolumn i wierszy. Program pozwala nawet zapisać linie pomocnicze jako ustawienie predefiniowane.
Jak to działa ›

Obsługa urządzeń dotykowych z systemem Windows

Dzięki gestom ściskania, powiększania, panoramowania i obracania na urządzeniach dotykowych z systemem Windows 8.1 można pracować w bardziej interaktywny sposób.

Dane szkieletów i animacji z plików COLLADA

Teraz program Photoshop CC może interpretować informacje o szkielecie i animacji z plików COLLADA. Bezpośrednio w programie Photoshop można wyświetlać animacje i w dowolnej chwili wstrzymywać je, aby definiować pozycje postaci.
Jak to działa ›

Obsługa plików PDF 3D

Projekty 3D można eksportować z programu Photoshop jako pliki 3D, dzięki czemu współpracownicy i klienci mogą je łatwo wyświetlać, komentować i modyfikować w programie Adobe Acrobat.
Jak to działa ›

Nowe profile drukarek 3D

Program obsługuje dodatkowe modele drukarek 3D i dostawców usług drukowania, w tym usługę i.Materialise oraz nowe drukarki MakerBot.

Eksportowanie plików SVG

Eksportowanie grafik SVG jest możliwe za pośrednictwem interfejsu wyodrębniania zasobów w ramach funkcji Adobe Generator. Dane wyjściowe obejmują między innymi informacje o ścieżce i stylu warstwy, dzięki czemu zawartość jest doskonale skalowana w każdej przeglądarce.
Jak to działa ›

Zwiększenie wydajności mechanizmu graficznego Mercury

Dzięki poprawionej wydajności, jaką zapewnia mechanizm graficzny Adobe Mercury, funkcja Maska ostrości działa nawet trzykrotnie szybciej, a funkcje uwzględniania zawartości są realizowane do 12 razy szybciej.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: opcja dopełnienia dla zaznaczeń, nowy skrypt wzorku płomienia, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Photoshop CC (2014.1)

Rozszerzona obsługa druku 3D

Podczas tworzenia plików gotowych do druku 3D można używać szerszej gamy drukarek i usług. Program Photoshop obsługuje drukarkę 3D MakerBot Replicator oraz pozwala korzystać z japońskiej usługi druku 3D online DMM.com.

Obsługa dodatkowych formatów plików 3D

Obieg pracy z grafiką 3D może teraz obejmować więcej materiałów dzięki obsłudze nowych formatów plików, między innymi VRML, U3D, PLY i IGES. Program Photoshop oferuje ściślejszą integrację z narzędziami CAD, ulepszoną obsługę skanerów 3D oraz szereg innych funkcji.

Funkcjonalne malowanie na obiektach 3D

W programie Photoshop wprowadzono ulepszania ułatwiające i przyspieszające malowanie na modelach 3D.

Optymalizacja zasobów druku 3D

Aby uzyskać maksymalną wydajność przebiegu drukowania, można w prosty sposób ułożyć wiele obiektów 3D na jednej podstawie.

Udoskonalenia obiegu pracy druku 3D

Program Photoshop umożliwia wczytywanie zespołów. Do nadawania powierzchniom głębi oraz tekstury można stosować mapy normalnych i wypukłości utworzone ze zdjęć. Program oferuje dokładniejszy podgląd i precyzyjną naprawę siatek.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: śledzenie linii i punktów; możliwość wyłączenia podglądu śledzenia linii w oknie dialogowym ustawień druku 3D, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Photoshop CC (2014)

Ulepszenia obiektów inteligentnych

Aby zachować połączenia z plikami zewnętrznymi, można automatycznie spakować je w jednym katalogu. Można też przekonwertować osadzone obiekty inteligentne na obiekty połączone.
Jak to działa ›

Ulepszone kompozycje warstw

Opcja zmiany widoczności, położenia i wyglądu warstwy w kompozycji warstw, a następnie zsynchronizowania zmian z innymi warstwami, zapewnia znaczną oszczędność czasu. Ponadto można łatwo sprawdzać atrybuty każdej kompozycji warstw i przełączać kompozycję warstw w obiekcie inteligentnym.
Jak to działa ›

Efekty ruchu w galerii rozmyć

Rozmycie ścieżki pozwala rozmazać obraz wzdłuż dowolnej ścieżki. Rozmycie obrotowe wykonuje analogiczną operację na okręgach lub elipsach. Mechanizm graficzny Mercury zapewnia płynne i szybkie działanie wszystkich funkcji w galerii rozmyć.
Jak to działa ›

Maska ostrości

Program Photoshop ułatwia rozpoczęcie tworzenia maski, automatycznie zaznaczając obszary ostrości obrazu. Maska ostrości oferuje wygodną metodę obsługi portretów i innych obrazów, w których głębia ostrości jest niska. Mechanizm graficzny Mercury zapewnia przy tym odpowiednią wydajność.
Jak to działa ›

Ulepszenia technologii uwzględniania zawartości

Nowa technologia narzędzi Wypełnianie/Przesunięcie/Łatka z uwzględnianiem zawartości umożliwia płynne mieszanie obszarów zawierających gradienty, na przykład nieba, dzięki czemu można uzyskać piękne, niedostępne wcześniej realistyczne rezultaty.
Jak to działa ›

Ulepszone inteligentne linie pomocnicze

Nie jest już konieczne wyrównywanie kształtów lub obiektów w dokładnie określonych odległościach na obszarze roboczym. Program wyświetla odległości między obiektami, umożliwiając ich precyzyjne rozmieszczenie.
Jak to działa ›

Czcionki komputerowe z biblioteki Adobe Typekit

Potrzebne czcionki można znaleźć w bibliotece Typekit, zsynchronizować z komputerem i natychmiast wybrać z menu czcionek programu Photoshop. Program Photoshop może nawet automatycznie zastąpić brakujące czcionki w dokumentach.
Jak to działa ›

Wyszukiwanie czcionek

Podczas wyszukiwania czcionek według nazw jest dostępny ich podgląd, co ułatwia znalezienie idealnego kroju.
Jak to działa ›

Rozszerzone możliwości druku 3D

Teraz można dokładnie sprawdzić, gdzie i w jaki sposób program Photoshop naprawił siatki 3D, co ułatwia poprawianie projektów w aplikacjach do modelowania 3D innych firm. Mechanizm podglądów WYSIWYG gwarantuje dokładne renderowanie modeli przed drukiem. Program obsługuje dodatkowe drukarki 3D i zapewnia dostęp do nowych usług druku.
Jak to działa ›

Ulepszenia funkcji Adobe Generator

Proces nadawania nazw zasobom i porządkowania ich za pomocą Generatora jest prostszy dzięki elastycznym opcjom umożliwiającym określenie wartości domyślnych dla całych dokumentów, a także ustalenie podfolderów eksportowanych zasobów. Generator udostępnia też nowe interfejsy API ułatwiające programistom tworzenie bardziej zaawansowanych wtyczek.
Jak to działa ›

Ulepszenia wtyczki Adobe Camera Raw 8

Operacje naprawy obrazów i zniekształceń perspektywy oraz tworzenie winiet są teraz wyjątkowo dokładne. Oprogramowanie udostępnia interaktywny histogram, podglądy przed operacją i po niej oraz wiele innych funkcji.
Jak to działa ›

Ulepszona obsługa piór w systemie Windows 8.1

Dostęp do piór na urządzeniach z systemem Windows 8.1 i ich dokładne próbkowanie przekładają się na płynne pociągnięcia pędzlem oraz wygodną, szybką pracę.

Rozszerzona obsługa mechanizmu graficznego Mercury

Podwyższona wydajność technologii OpenCL zapewniana przez mechanizm graficzny Mercury pozwala zwiększać próbkowanie obrazów nawet 15 razy szybciej (zależnie od rozmiaru pliku i konfiguracji karty graficznej). Mechanizm ten obsługuje nowe efekty ruchu w galerii rozmyć oraz funkcję Maska ostrości.

Zapowiedzi technologii

Nowe ustawienie preferencji pozwala testować i dostosowywać funkcje wprowadzane do programu Photoshop przed ich oficjalnym wydaniem.

Inteligentne próbkowanie w górę — teraz jeszcze szybsze

Program umożliwia powiększenie obrazu o niskiej rozdzielczości w taki sposób, aby idealnie wyglądał na wydruku. Pozwala też przekształcić nieco większy obraz w plakat, a nawet billboard. Funkcja próbkowanie w górę zachowuje ostrość i szczegóły bez wprowadzania szumów. Teraz wyniki są dostępne szybciej dzięki przyspieszaniu OpenCL przy użyciu mechanizmu graficznego Mercury.
Jak to działa ›

Ulepszenia obiegów pracy

Nowo wprowadzone ulepszenia obiegów pracy umożliwiają szybszą i efektywniejszą pracę. Program udostępnia rozszerzony panel kolorów i ostatnio używane pędzle. Ponadto pozwala synchronizować ustawienia, między innymi przestrzenie robocze, skróty klawiaturowe i dostosowane menu.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: obsługa bardzo dużych plików PNG, możliwość eksportowania tablic wyszukiwania 3D, obsługa nowych formatów wideo (między innymi Sony RAW i Canon RAW) oraz inne elementy.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Photoshop CC (14.2)

Wypaczenie perspektywy

Perspektywę fragmentu obrazu można dostosować bez modyfikacji sąsiednich obszarów. Program pozwala zmienić punkt obserwacji obiektu. Na przykład ujęcie z teleobiektywu można przekształcić w obraz szerokokątny i odwrotnie. Obrazy z różnymi punktami zbiegu i odmiennym położeniem aparatu mogą być łączone w jednorodne kompozycje.
Jak to działa ›

Połączone obiekty inteligentne

Dzięki temu mechanizmowi współpraca i projektowanie stają się łatwiejsze. Połączone obiekty inteligentne odnoszące się do plików przechowywanych w systemie lokalnym lub na dysku sieciowym mogą być używane wielokrotnie w różnych dokumentach programu Photoshop. Dodatkową zaletą tej technologii jest oszczędność miejsca wynikająca ze zmniejszenia rozmiarów plików.
Jak to działa ›

Druk 3D

Funkcja druku 3D w programie Photoshop umożliwia wizualizację projektów 3D w świecie rzeczywistym. Dostępne są opcje tworzenia, dostosowywania i wyświetlania podglądu projektu. Modele można drukować bezpośrednio na lokalnej drukarce 3D lub w usłudze online.
Jak to działa ›

Zwiększona wydajność

Oprogramowanie działa płynnie podczas używania najważniejszych narzędzi, takich jak Inteligentne wyostrzanie, Formowanie i Wypaczenie marionetkowe. Mechanizm graficzny Adobe Mercury następnej generacji oparty na technologii OpenCL zapewnia błyskawiczne wyniki również w trakcie edycji największych plików.

Ulepszone wzorki i wypełnienia oparte na skryptach

Nowe opcje umożliwiają modyfikowanie wypełnień i wzorków opartych na skryptach przy użyciu podglądów. Program oferuje nowe opcje twórcze — między innymi pozwala wypełniać obraz wzdłuż ścieżki, generować indywidualnie dostosowane ramki i obramowania, tworzyć drzewa przy użyciu dwudziestu niepowtarzalnych wzorców.
Jak to działa ›

Ulepszenia obiegów pracy

Niewielkie zmiany, o które często prosili użytkownicy, zapewniają oszczędność czasu podczas wykonywania typowych zadań. Nowe klawisze modyfikujące ułatwiają tworzenie ścieżek. Do przesunięcia ścieżki można na przykład użyć spacji.
Jak to działa ›

Wydajniejszy mechanizm graficzny Mercury

Oprogramowanie działa płynnie podczas używania najważniejszych narzędzi, takich jak Próbkowanie w górę, Galeria rozmyć, Inteligentne wyostrzanie, Formowanie i Wypaczenie marionetkowe. Mechanizm graficzny Adobe Mercury następnej generacji oparty na technologii OpenCL zapewnia błyskawiczne wyniki również w trakcie edycji największych plików.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: wydajniejsze narzędzie Inteligentne wyostrzenie, funkcje narzędzia Adobe Generator do zmieniania rozmiarów obiektów inteligentnych i dodawania wypełnień, a także zaawansowane przekształcenia czcionek i zaznaczenia kształtów.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Photoshop CC (14.1)

Adobe Generator

Technologia Adobe Generator daje programistom dostęp niskiego poziomu do plików programu Photoshop. Są na niej oparte inteligentne narzędzia automatyzujące czasochłonne czynności i usprawniające obiegi pracy.
Jak to działa ›

Generowanie zasobów w czasie rzeczywistym

Koniec z mozolnym, ręcznym cięciem i eksportowaniem zasobów podczas eksportowania dla różnych ekranów. Technologia Adobe Generator zawarta w programie Photoshop CC już podczas pracy zapisuje oznaczone warstwy i grupy warstw w wybranych formatach jako pliki-obrazy, gromadząc je w pojedynczym folderze.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: ulepszenia funkcji redukującej potrząśnięcia aparatem, udoskonalenia interfejsu użytkownika i podglądu na wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości Retina, nowe opcje modyfikowania zakresu i rozmycia cieni, obszarów oświetlonych i półcieni, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›

Photoshop CC (14)

Zupełnie nowy filtr Inteligentne wyostrzenie

Złożone tekstury, ostre krawędzie i wyraźne szczegóły. Zupełnie nowy filtr Inteligentne wyostrzenie oferuje najbardziej zaawansowaną z dostępnych obecnie technologii wyostrzania. Mechanizm analizy obrazu zapewnia maksymalizację szczegółów przy minimalizacji szumów i poświat. Oferuje też opcje dostosowania zapewniające wysoką jakość i naturalny wygląd uzyskiwanych obrazów.
Jak to działa ›

Redukcja potrząśnięć aparatem fotograficznym

Teraz można poprawić ujęcia, które wydawały się stracone przez poruszenie aparatu. Funkcja redukcji potrząśnięć aparatem fotograficznym analizuje trajektorię ruchu i przywraca ostrość w przypadku rozmyć wywołanych długim czasem otwarcia migawki lub długą ogniskową.
Jak to działa ›

Wtyczka Adobe Camera Raw 8 i Camera Raw jako filtr

Modyfikacje wprowadzone przy użyciu wtyczki Camera Raw można zastosować jako filtr w warstwie lub pliku, aby następnie kontynuować pracę z nimi. Nową wtyczkę Adobe Camera Raw 8 wyposażono w jeszcze dokładniejsze narzędzia do poprawiania obrazów, usuwania zniekształceń perspektywy i tworzenia winiet.
Jak to działa ›

Udoskonalone zmienianie rozmiarów obrazów

Polecenie Rozmiar obrazu oferuje teraz opcję Zachowaj szczegóły i zapewnia lepszą ostrość podczas powiększania obrazów. Ponadto okno dialogowe Rozmiar obrazu zostało zmodyfikowane w celu ułatwienia jego obsługi.
Jak to działa ›

Prostokąty zaokrąglone z opcją edycji

Program pozwala zmieniać rozmiary prostokątów i wielokrotnie je edytować — zarówno przed utworzeniem, jak i po wstawieniu. Można nawet zmodyfikować oddzielnie każdy róg prostokąta zaokrąglonego. Jeśli kształt jest przeznaczony na stronę internetową, pracę przyspiesza opcja eksportowania danych CSS z pliku.
Jak to działa ›

Zaznaczanie wielu kształtów i ścieżek

Zaznaczyć można wiele ścieżek, kształtów i masek wektorowych naraz. Nowy tryb filtrowania pozwala w prosty sposób zaznaczyć odpowiednią ścieżkę (i dowolne warstwy) nawet w wielowarstwowych dokumentach z dużą liczbą ścieżek.
Jak to działa ›

Integracja z usługą Adobe Edge Reflow CC

Wystarczy kliknąć, aby przenieść zasoby z makiety w programie Photoshop do programu Edge Reflow CC i szybko dopasować układy do wszystkich żądanych urządzeń. Technologia Adobe Generator pozwala na błyskawiczne projektowanie materiałów internetowych.

Dostęp do funkcji wersji Extended

Program Photoshop CC zawiera teraz rozbudowane narzędzia do edycji grafiki 3D i analizowania obrazów — dotąd oferowane tylko w wersji Photoshop Extended.

Systemowe wygładzanie czcionek

Opcja ścisłej symulacji mechanizmu wygładzania z systemu Mac OS lub Windows pozwala wyświetlić realistyczny podgląd tekstu na stronach internetowych.
Jak to działa ›

Integracja z serwisem Behance

Program Photoshop umożliwia udostępnianie projektów wprost do portfolio w witrynie Behance.
Jak to działa ›

Synchronizacja ustawień

Program umożliwia synchronizację ustawień przestrzeni roboczej — preferencji, pędzli i operacji — między komputerami.
Jak to działa ›

Rozszerzona obsługa obiektów inteligentnych

Mechanizm obsługi obiektów inteligentnych umożliwia bezpieczne stosowanie efektów z galerii rozmyć i filtra Formowanie. Plik źródłowy pozostaje niezmieniony, gdy do obrazu lub materiału wideo są dodawane efekty rozmyć oraz wykrzywiania, wyciągania, wypychania czy wybrzuszania. Efekty można zmodyfikować lub usunąć w każdej chwili — nawet po zapisaniu pliku.
Jak to działa ›

Ulepszone malowanie na obiektach 3D

Aktywny podgląd działa teraz do 100 razy szybciej niż we wcześniejszych wersjach. Podczas malowania na obiektach 3D i mapach tekstur jest zapewniona płynność interfejsu. Zaawansowany mechanizm malowania programu Photoshop pozwala uzyskać niepowtarzalny wygląd dowolnego modelu 3D.
Jak to działa ›

Ulepszone style czcionek

Uzyskanie właściwego wyglądu tekstu może być zadaniem na kilka godzin. Style tekstu umożliwiają zapisanie formatowania jako predefiniowanego, tak aby było je można zastosować jednym kliknięciem. Oprogramowanie pozwala nawet definiować style tekstu do używania we wszystkich dokumentach programu Photoshop.
Jak to działa ›

Ulepszona obsługa języka CSS

Opcja importowanie próbek kolorów bezpośrednio z plików HTML, CSS i SVG ułatwia dostosowywanie materiałów do istniejących motywów internetowych. Kod CSS można generować z uwzględnieniem kolorów i innych elementów projektu, na przykład zaokrąglonych rogów, a następnie kopiować go i wklejać w edytorze stron internetowych w celu uzyskania dokładnie oczekiwanych rezultatów.
Jak to działa ›

Operacje warunkowe

Dzięki operacjom warunkowym można zautomatyzować często powtarzane zadania związane z przetwarzaniem materiałów. Operacje wykonywane w poleceniach są wybierane przy użyciu instrukcji warunkowych opartych na regułach konfigurowanych przez użytkownika.
Więcej informacji ›

Ulepszony panel Scena 3D

Panel Scena 3D oferuje szereg opcji znanych z panelu Warstwy. Umożliwia powielanie, tworzenie wystąpień, obsługę grup i usuwanie elementów, co ułatwia projektantom grafiki 2D rozpoczęcie pracy ze scenami 3D.
Jak to działa ›

Ulepszenia filtrów Minimum i Maksimum

Rozbudowane filtry Minimum i Maksimum, w tym nowe opcje zachowywania ostrych kątów i zaokrągleń, zapewniają wyjątkową precyzję podczas pracy z maskami i zaznaczeniami.

Usprawniony obieg pracy

Szereg ulepszeń funkcji wprowadzonych w całej aplikacji pozwala pracować szybciej i mniejszym wysiłkiem wykonywać zadania. Program udostępnia rozszerzony panel Kolor i ostatnio używane pędzle. Pozwala też między innymi synchronizować przestrzenie robocze, skróty klawiaturowe i dostosowane menu.

To jeszcze nie wszystko

Dodatkowe elementy oferty: obsługa języków indyjskich; eksportowanie kodu CSS z warstw i grup; usprawniona migracja ustawień predefiniowanych, inne ulepszenia.
Pełne uwagi na temat wersji ›