Porównanie funkcji — Adobe Sign

Funkcje podstawowe

Klienci indywidualni

Małe firmy

Firmy

Przedsiębiorstwa

Uzyskiwanie podpisów

Używanie aplikacji internetowych i mobilnych do wysyłania dokumentów do podpisu elektronicznego z dowolnego miejsca, na każdym urządzeniu

Przygotowywanie formularzy
Automatyczne dodawanie pól podpisów i pól biznesowych do dokumentów przed wysyłką przy użyciu sztucznej inteligencji Adobe Sensei; tworzenie własnych pól formularzy

Podpisz

Odbiorcy klikają łącze w celu otwarcia i podpisania. Nie trzeba nic pobierać ani się rejestrować.

Podpisy składane osobiście
Aplikacje mobilna Adobe Sign do osobistego uzyskiwania podpisów odręcznych

Śledzenie i zarządzanie

Śledzenie odpowiedzi, uzyskiwanie powiadomień e-mail i wysyłanie przypomnień z dowolnego miejsca

Przechowywanie rejestrów

Bezpieczne przechowywanie podpisanych dokumentów i rejestrów procesu oraz automatyczne rozsyłanie ich kopii

Skanowanie i podpisywanie na urządzeniach przenośnych

Przekształcanie dokumentów papierowych w czytelne dokumenty cyfrowe przy użyciu aparatu urządzenia przenośnego przed wysyłką do podpisu

Rejestrowanie podpisów na różnych urządzeniach

Łatwe dodawanie podpisów odręcznych przez wysłanie wiadomości tekstowej na urządzenie przenośne z komputera nieobsługującego dotyku

Obieg pracy z podpisami odręcznymi  
Można drukować, podpisywać, skanować i zwracać dokumenty bez faksu. Nawet podczas pracy z podpisami odręcznymi zapewniamy dokładność, uwierzytelnianie i potwierdzenie autentyczności podpisu elektronicznego.

Podpisy cyfrowe

Oprogramowanie jest zgodne z najbardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi podpisów. Osoby podpisujące używają identyfikatorów cyfrowych do potwierdzania swojej tożsamości podczas podpisywania cyfrowo na komputerach lub w chmurze.

Pieczątki
Umożliwianie uczestnikom dodawania widocznych pieczątek biznesowych w dokumentach i formularzach, na przykład wstawienie pieczątki Otrzymano, pieczątki firmowej lub indywidualnej pieczątki Hanko w Japonii

Proste uwierzytelnianie podpisów elektronicznych

Zapraszanie do podpisania przez wysłanie wiadomości e-mail; wymaganie hasła w celu podpisania

Pomoc techniczna dotycząca produktu

Całodobowa, dostępna codziennie pomoc przez czat

Box

Wysyłanie, śledzenie i porządkowanie dokumentów bezpośrednio na koncie online usługi Box

Dostosowywanie i optymalizacja

Języki
Możliwość wyboru jednej z 34 wersji językowych interfejsu u nadawców i podpisujących

Oznaczenia marki

Łatwe dodawanie logo, dewiz i podstawowych opisów w celu uzyskania spójnego wizerunku marki w interfejsie podpisywania

Udostępniona biblioteka dokumentów
Przechowywanie często używanych dokumentów i formularzy jako szablonów do wielokrotnego użytku w obrębie całego zespołu

Samoobsługowe formularze w Internecie

Publikowanie gotowych do podpisania formularzy w witrynie w celu ułatwienia obsługi umów przez osoby odwiedzające

Podpisywanie wsadowe

Wysyłanie dokumentu do podpisania przez wiele osób z indywidualnie dostosowanymi wersjami przy użyciu narzędzia Mega Sign

Płatności online
Płatności — na przykład opłaty umowne, darowizny czy opłaty za zamówienia online można pobierać już podczas wypełniania i podpisywania formularzy przez klientów. Wymagane jest konto Braintree.

Zaawansowane formularze

Dodawanie do formularzy zaawansowanych obliczeń, operacji warunkowych, hiperłączy i innych elementów

Udoskonalone uwierzytelnianie podpisów elektronicznych
Uzyskiwanie podpisów przez wpisanie jednorazowego kodu weryfikacji dostarczonego na telefon lub użycie identyfikacji opartej na wiedzy*

+

+

Automatyczna weryfikacja osób podpisujących na podstawie dowodów tożsamości
Możliwość wymagania od osób podpisujących, aby zeskanowały telefonem dowód tożsamości, taki jak prawo jazdy czy paszport, w celu automatycznego uwierzytelnienia

+

Zaawansowane role i przekazywanie
Dokładne sterowanie procesami biznesowymi w celu automatyzacji podpisywania i zatwierdzania, współpracy nad wypełnianiem formularzy oraz dostarczania do certyfikowanych odbiorców

Projektowanie obiegów pracy

Narzędzie wizualne do tworzenia szablonów obiegów pracy, które zapewnia spójną, bezbłędną obsługę podpisów

Zaawansowana obsługa języków

Możliwość żądania podpisu w dowolnym języku

Integracja

Microsoft 365
Wysyłanie dokumentów do podpisu bezpośrednio z programu Microsoft Word, Outlook lub PowerPoint

Dropbox
Wysyłanie dokumentów w formatach PDF i Word do podpisu bezpośrednio z usługi Dropbox

Wstępnie przygotowane integracje

Łatwe dodawanie obsługi podpisów elektronicznych do aplikacji biznesowych dzięki doskonałym pakietom integracyjnym dla oprogramowania takiego jak Salesforce, Workday, ServiceNow, Ariba i Apttus

Preferowane przez firmę Microsoft
Usługa Adobe Sign jako preferowane rozwiązanie do obsługi podpisów elektronicznych w oprogramowaniu firmy Microsoft, takim jak SharePoint, Dynamics, Teams czy Flow

++

Interfejsy API

Osadzanie procesów obsługi podpisów elektronicznych we własnych aplikacjach biznesowych; automatyczne aktualizowanie danych w systemach wewnętrznych przy użyciu rozbudowanych interfejsów API

Administrowanie

Certyfikowane zabezpieczenia

Certyfikowana zgodność usługi Adobe Sign z normami ISO 27001, SOC 2 Type 2 i PCI DSS

Zarządzanie użytkownikami 

Portal Admin Console do zarządzania profilami użytkowników i ustawieniami kont

Zarządzanie grupami

Portal Admin Console do obsługi różnych ustawień w poszczególnych grupach

Dostosowywanie działania aplikacji

Dostosowywanie domyślnych ustawień zabezpieczeń, uwierzytelniania, strony wysyłania i innych elementów

Pomoc techniczna dla przedsiębiorstw

Pomoc telefoniczna i przez e-mail udzielana przez specjalistów w dziedzinach wdrażania, licencjonowania i innych działach informatyki. pomoc techniczna Premium i usługi implementacji

Logowanie jednokrotne

Umożliwianie użytkownikom stosowania istniejących identyfikatorów firmowych oraz haseł, identyfikatorów z serwisów społecznościowych itd.

Delegowanie kont

Delegowanie funkcji przeglądania, wysyłania i modyfikowania danego konta do innej osoby, na przykład na czas urlopu lub w przypadku opuszczenia firmy

* Uwierzytelnianie oparte na wiedzy jest dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych.

+   Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

++ Obejmuje tylko integrację z rozwiązaniem Microsoft Teams.


Plan serwisowy — często zadawane pytania

Ile dokumentów można wysłać w miesiącu?

Dostęp do funkcji zależy od planu i może być oparty na modelu rozliczania użytkowników lub transakcji. Taka elastyczność pozwala dostosować plan do określonych zastosowań. Wszystkie plany podlegają ograniczeniom użytkowania zdefiniowanym w ich warunkach. 

Czy rozliczenia są oparte na liczbie podpisanych dokumentów?

W przypadku planów dla użytkowników indywidualnych i zespołów opłaty są zależne od liczby użytkowników. Plany dla firm i przedsiębiorstw mogą być rozliczane na podstawie liczby użytkowników lub oczekiwanych liczb transakcji.

Czy organizacja może mieć wiele kont dla użytkowników indywidualnych?

Plany dla użytkowników indywidualnych są przeznaczone dla małych firm, gdzie korzysta z nich jedna osoba. Warunki oferty nie zezwalają na używanie wielu takich kont w jednej organizacji. Plany dla zespołów opracowano z myślą o grupach 2–9 użytkowników. Plany dla firm i przedsiębiorstw są przeznaczone dla co najmniej 10 użytkowników.