7 razloga za nadogradnju sa sistema Dynamic Tag Management na Adobe Cloud Platform Launch.

Novo doba upravljanja oznakama.

Tokom 2013. Adobe je uveo sistem upravljanja oznakama koji smo brendirali kao Dynamic Tag Management (DTM). U trenutku uvođenja, DTM je opsluživao 30 klijenata. DTM danas opslužuje više od 3000 klijenata.
U proteklih nekoliko godina, činjenica da se širenje marketinških tehnologija zasnovanih na vebu ne usporava, već da se ubrzava, postala je nepobitna stvarnost. Kao posledica toga, raste i ekosistem tehnologija na koje se marketinški stručnjaci oslanjaju u cilju pružanja korisničkog iskustva. Zastareli sistemi upravljanja oznakama ne mogu da podrže ovaj ekosistem.
Isti inženjeri koji su izradili DTM proveli su gotovo dve godine u projektovanju sistema upravljanja oznakama nove generacije, koji će moći da podrži i objedini ekosistem marketinških tehnologija. Ovaj novi sistem upravljanja oznakama naziva se Adobe Cloud Platform Launch. U pitanju je revolucionarni pristup upravljanju oznakama koji omogućava nezavisnim programerima da prave, održavaju i neprekidno ažuriraju sopstvene integracije sa uslugom Adobe Experience Cloud na objedinjenoj platformi koja omogućava da sve te tehnologije rade zajedno. Korišćenjem interfejsa usluge Launch kompanije Adobe koji izgleda kao prodavnica aplikacija, veilka preduzeća mogu sa lakoćom da primene veb-aplikacije kompanije Adobe i nezavisnih prodavaca, definišu ponašanja klijenata koja žele da zabeleže i odrede način na koji ti podaci treba da se koriste u svim alatkama za digitalni marketing.
znak za razdvajanje

Zašto je prelazak pametan potez

Nadogradnja sa sistema DTM na Launch kompanije Adobe podrazumeva mnogo više od pukog praćenja najnovije tehnologije. Evo sedam razloga da vaše veliko preduzeće razmotri prelazak:

1. BRŽA PRIMENA:katalog proširenja

1. BRŽA PRIMENA proširenja
Potražite, konfigurišite i primenite marketinšku tehnologiju koju prave i održavaju nezavisni prodavci softvera.
Uz Adobe Cloud Platform Launch imate jednostavan pristup proširenjima koja su vam potrebna – integracijama koje dobavljači tehnologije sami prave i održavaju – u jednom centralnom katalogu. Ta proširenja omogućavaju vašoj lokaciji da podrži više veb-tehnologija, a sveden korisnički interfejs pomaže IT i marketinškim stručnjacima da konfigurišu i primene te tehnologije za kraće vreme.

2. DIREKTNA NADOGRADNJA veze sa kodom

Povezivanje vam omogućava da preusmerite postojeće DTM kodove za ugradnju tako da upućuju na Launch kompanije Adobe.
Čak i dok je Launch kompanije Adobe bio tek žvrljotina na tabli, oko dva zahteva nije bilo pregovora:
• Kreiranje upravljača oznakama koji je toliko otvoren da dobavljači marketinških tehnologija mogu da prave proširenja.
• Omogućavanje DTM klijentima nadogradnju bez potrebe za izmenom koda za ugradnju koji je već na snazi.
Launch kompanije Adobe ispunjava oba ova zahteva. DTM klijenti koriste povezivanje da bi kôd za ugradnju za proizvodnju učitavao JavaScript biblioteku koju kreira Launch kompanije Adobe umesto DTM-a.

3. NEPRESTANA INOVACIJA nezavisnih proizvođača

Nezavisni prodavci softvera imaju gotovo samouslužni način izrade vlastitih integracija koje nazivamo proširenjima, kao i upravljanja njima i njihovog ažuriranja.
Launch kompanije Adobe je jedini sistem upravljanja oznakama koji omogućava dobavljačima marketinške tehnologije da direktno razvijaju i održavaju vlastite integracije. Ne samo da mogu da izmene korisnički interfejs proširenja koja su napravili, već mogu i da dodaju nove funkcionalnosti. Na primer, dobavljači marketinške tehnologije mogu da ugrade celokupan svoj proces registrovanja ili čak SaaS proizvod u svoje proširenje u usluzi Launch kompanije Adobe. Ovi prodavci sada mogu da zamisle nove aplikacije, razviju nove vrste proširenja i prenesu inovacije direktno u ruke velikih preduzeća kojima su potrebne.

4. OBJEDINJENE MARKETINŠKE TEHNOLOGIJE pravila

Integrišite podatke i funkcionalnost marketinških i oglasnih tehnologija da biste objedinili različite proizvode.
Izrada pravila u usluzi Launch kompanije Adobe potpuno je redizajnirana radi lakše izrade i razumevanja pravila. A poboljšanja se tu ne završavaju. Izrada pravila je zapravo spona između svih marketinških tehnologija koje Adobe primenjuje putem usluge Launch, koja obezbeđuje centralno čvorište u kom možete da objedinite funkcionalnost jedne marketinške tehnologije sa funkcionalnošću drugih marketinških tehnologija.
Na Slikama 1i 2prikazano je kako se podaci iz usluga Adobe Analytics i Google analitike, kao i sa same stranice, koriste za ugradnju određenog YouTube video zapisa na određenoj veb-stranici u realnom vremenu. Ova saradnja među različitim marketinškim tehnologijama moguća je putem proširenja. Dobavljači marketinške tehnologije mogu da dodaju nove podatke ili funkcionalnosti u bilo koji od četiri dela izrade pravila: događaje, uslove, izuzetke i radnje. Pošto proširenja mogu da dodaju funkcionalnost direktno u izradu pravila, razne marketinške tehnologije se više ne sastavljaju pomoću prilagođenog koda, već se spajaju tako što se izrađuju na istoj platformi.
Slika 1. Podešavanje pravila.
Slika 1.Podešavanje pravila.
Slika 2. Izbor i konfigurisanje YouTube proširenja kao radnje.
Slika 2.Izbor i konfigurisanje YouTube proširenja kao radnje.

5. AUTOMATIZOVANE PRIMENE API-ji

Automatizujte osnovne primene za jednu tehnologiju ili više njih.
Uobičajena praksa za dobavljače marketinške tehnologije jeste da prvo naprave osnovni proizvod, a zatim na osnovu njega projektuju API-je. Launch kompanije Adobe koristi drugačiji pristup tako što gradi arhitekturu osnovnog proizvoda na osnovu API-ja. Svako dugme na koje se klikne, svako polje za popunu, svaka funkcionalnost koja se dodaje na korisnički interfejs pokreće se pomoću API-ja. To znači da sve što može da se uradi u okviru korisničkog interfejsa može automatski da se uradi i izvan njega.
Na primer, ako vaše preduzeće ima istu osnovnu primenu za usluge Google analitika, Adobe Analytics, Foresee, BlueKai, Adobe Target ili piksele za remarketing na domenu svake od njih, onda biste pri pokretanju novog domena obično klikovima prošli kroz korisnički interfejs sistema upravljanja oznakama da biste primenili svaku od ovih marketinških tehnologija. Launch kompanije Adobe vam omogućava da pišete skripte koje koriste Launch API-je da biste automatski primenili te tehnologije. Na taj način, proces koji je trajao danima, nedeljama, ili čak mesecima, sada može da se završi za nekoliko sekundi.

6. OBJAVLJIVANJE ZA VELIKA PREDUZEĆA zasnovano na komponentama

Objavite samo ono što želite tako što ćete grupisati pravila, elemente podataka i proširenja koji sačinjavaju biblioteku.
Launch kompanije Adobe koristi biblioteke za određivanje onoga što se objavljuje za fazu razvoja, pripreme i proizvodnje. Te biblioteke se sastoje od određenih komponenti, uključujući pravila, elemente podataka i proširenja koje bira korisnik. Ova mogućnost da se na najgranularnijem nivou konstruiše koje će komponente biti objavljene pruža velikom preduzeću veću kontrolu, vidljivost i bezbednost nad promenama koje će otići u proizvodno okruženje. Objavljivanje zasnovano na komponentama u usluzi Launch kompanije Adobe obuhvata sledeće:
Rešavanje neusaglašenosti među korisnicima.
Rešavanje neusaglašenosti među korisnicima.
Launch kompanije Adobe obaveštava korisnika ako drugi korisnik promeni pravilo u biblioteci koja je u procesu objavljivanja kod prvog korisnika.
Izrada biblioteka.
Izrada biblioteka.
Korisnici sa pravima za objavljivanje mogu lako da pronalaze, dodaju, ispituju ili brišu pravila, elemente podataka i proširenja u okviru biblioteke.
Objavljivanje u četiri faze.
Objavljivanje u četiri faze.
Proces objavljivanja omogućava korisnicima da vode biblioteku kroz proces objavljivanja u četiri faze: Razvoj, Prosleđeno, Odobreno i Objavljeno. Ako postoje neusaglašenosti među komponentama u bilo kojoj biblioteci, povezani korisnici dobijaju obaveštenje.
Neograničena razvojna okruženja.
Neograničena razvojna okruženja.
Launch kompanije Adobe pruža IT stručnjacima neograničen broj instanci razvojnih i pripremnih okruženja tako da svaka primena u proizvodno okruženje bude pouzdana.

7. KOMPLETNA KONTROLA pravima

Kreirajte prava za objavljivanje, odajte proširenja, pristupajte im i obavljajte hostovanje ili druge zadatke, a zatim dodelite ta prava korisnicima.
Pomoću kontrola za upravljanje pravima možete da kreirate grupe koje imaju veoma određena prava, a zatim da dodate korisnike u te grupe. Organizovanje pristupa na osnovu prava, a ne na osnovu korisnika, pruža vašoj organizaciji lakši način da prati ko ima pristup čemu i da po potrebi obavlja grupne promene. Na primer, umesto sitničavog ispitivanja svakog korisnika da biste saznali ko može da objavljuje, Launch kompanije Adobe vam omogućava da kliknete na pravo na objavljivanje i vidite korisnike koji mogu da objavljuju.
znak za razdvajanje

Prave alatke su ono što pravi razliku.

 

 

 

 

 

Adobe Cloud Platform Launch predstavlja kompletno nov način mišljenja o upravljanju oznakama. Ponovo osmišljen od samog temelja, pored toga što pruža vašoj organizaciji prilagodljiv, fleksibilan način da podrži aktuelne i buduće veb-tehnologije, Launch kompanije Adobe umnogome olakšava i neke druge aspekte upravljanja oznakama, uključujući konfigurisanje pravila, upravljanje pravima i objedinjavanjem tehnologija kroz ceo digitalni ekosistem. Mada ste možda zadovoljni funkcionalnošću koju DTM nudi i sada, bliska budućnost će doneti nove tehnologije i komplikacije koje sistemi upravljanja oznakama prve generacije ne mogu da podrže ni reše. Uz Adobe Cloud Platform Launch vaše veliko preduzeće može da ima koristi od ekosistema objedinjenih veb-tehnologija već sada.
Da biste saznali više, posetite www.adobe.com/enterprise/cloud-platform/launch.html ili se obratite Adobe menadžeru za uspeh klijenata.

 

znak za razdvajanje