Funkcije


Otvaranje Premiere Pro projekata[NOVO]
Otvorite izvorne Premiere Pro projekte iz Audition pregledača medijuma i izaberite sekvence na kojima želite da radite kako biste imali jednostavniji, efikasniji tok posla uređivanja zvuka.
Tabla „Numere“[NOVO]
Koristite novu traku „Numere“ da biste prikazali ili sakrili numere, odnosno grupe numera, kako biste mogli da se fokusirate na određene delove projekta. Kreirajte sopstvene željene grupe numera i sačuvajte unapred podešene stavke kako biste imali efikasno, personalizovano iskustvo sa uređivanjem većeg broja numera.
Uvoz složenih medija[NOVO]
Zavrtite složene medijske datoteke nadole da biste odabrali audio i video numere na kojima želite da radite ili jednostavno uvezite kompletne složene datoteke, uključujući formate kontejnera kao što je MXF.
Poboljšane performanse većeg broja numera[NOVO]
Pomerajte se kroz projekte sa više numera brže i nesmetanije. Visine praćenja se održavaju prilikom uvećavanja ili umanjivanja, čime se olakšava upravljanje većim projektima, posebno na manjim ekranima.
Spotovanje klipova[NOVO]
Video pregledi u aplikaciji Audition ažuriraju se u realnom vremenu kada se klipovi dodaju, premeste ili skrate, čime se korisniku uvek prikazuje tačan okvir za precizna vremenski podešena uređivanja, zvučne efekte i još mnogo toga.
Pokretanje skripti[NOVO]
Pregledajte i pokrećite skripte u okviru aplikacije Audition ili putem komandne linije da biste automatizovali funkcije aplikacija, kao što su normalizacija glasnoće, QC validacija i druge. Unapredite uobičajene zadatke, uključujući integracije nezavisnih proizvođača i omogućite novi nivo efikasnosti u svom radu sa zvukom.
Dodavanje omota albuma u MP3 datoteke[NOVO]
Kreiranje modernih podkastova i albuma u aplikaciji Audition upravo je postalo lakše. Uz podršku za .jpeg i .png datoteke, možete da ugradite sličice i slike u .mp3 datoteke.
Skok na određeno vreme[NOVO]
Idite na bilo koju tačku na vremenskoj osi pomoću ove korisne tasterske prečice. Uštedite vreme i omogućite da tok posla napreduje.
Automatsko stišavanje muzike
Dok radite na projektu, automatski generišite omot jačine zvuka da biste utišali muziku iza dijaloga, zvučnih efekata ili drugih audio klipova pomoću parametra Ducking (Utišavanje) u oknu Essential Sound. Ova funkcija pojednostavljuje korake potrebne za postizanje audio miksova profesionalnog kvaliteta.
Poboljšanja klipova sa više numera
Prilikom snimanja dodatnih zvukova ili zvukova slojeva, Z-redosled klipa se održava prilikom izbora nagomilanih klipova kako se manji klipovi ne bi izgubili iza većih. Komande u meniju sadržaja klipa olakšavaju pomeranje klipova unapred ili unazad, a željene postavke omogućavaju korisnicima da prilagode ponašanje. Dodatna poboljšanja omogućavaju simetrična iščezavanja klipova ili nezavisno prilagođavanje krivulja iščezavanja odnosno trajanja.
Podrška za Mackie HUI uređaje
Ovo izdanje aplikacije Audition uključuje podršku za Mackie HUI protokol površine za kontrole. Da biste kontrolisali svoj miks, prenos i automatizaciju u aplikaciji Audition, koristite HUI režim emulacije sa gotovo svim modernim površinama za kontrole.
Dynamics efekat
Nova, moderna verzija klasičnog, ali obustavljenog Adobe Premiere Pro Dynamics audio efekta uvedena je u Audition i Premiere Pro CC. Ova jednostavna, ali moćna dodatna komponenta nudi kompresor, proširivač, ograničavanje i prolaz za buku u jednoj alatki lakoj za korišćenje.
Nadgledanje unosa
Nadgledanje ulaza vam omogućava da pregledate ulaz koji potiče sa uređaja za snimanje pre nego što započnete stvarni snimak tako što ćete posmatrati merače nivoa ili ga poslušati.
Preklapanje vremenskog koda
Ovo izdanje aplikacije Audition vam omogućava da prikažete preklapanja vremenskog koda sesije i medija u oknu Video. Takođe možete da zaključate video izlaz na spoljnom ekranu. Preklapanje vremenskog koda prikazuje nisku za prikaz trenutnog vremena kao prekrivku na oknu Video i monitoru koji prikazuje video preko celog ekrana.
Višekanalni audio tok posla
Višekanalni audio tokovi posla vam omogućavaju da automatski odvojite sve audio kanale u jedinstvene klipove. Možete da prilagodite kanale dodeljene klipovima i prilagodite Specific Channel Routing (Usmeravanje određenog kanala).
Potpuna tačnost uz Premiere Pro
Audition podrška za izvorne Premiere Pro projekte omogućava da se veze ka originalnim resursima, metapodaci o sekvencama, označivači, audio efekti, parametri, pod-miksevi i postavke table „Esencijalni zvuk“ prenose u Audition uz potpunu tačnost.
Vizuelni uređivač tasterskih prečica
Koristite vizuelni uređivač tasterskih prečica da biste videli kojim tasterima su dodeljene prečice i koji su dostupni za dodelu. Opis alatke otkriva puno ime komande kada zadržite pokazivač iznad tastera u rasporedu tastera na tastaturi. Kada izaberete taster modifikatora u rasporedu tastera na tastaturi, tastatura prikazuje sve prečice koje zahtevaju modifikator.
Ažurirani audio efekti
Mnogi postojeći audio efekti sada imaju merače spektra, merače podešavanja i merače smanjenja podešavanja. Možete da koristite spektar frekvencije da biste identifikovali neravnomernosti zvuka i koristili tačke kontrola za njihovo ispravljanje. Merač nivoa prikazuje ulazni nivo zvuka, a merač smanjenja podešavanja prikazuje kako su zvučni signali komprimovani ili prošireni.
Uputstva za prve korake
Novo ulazno iskustvo nudi novim korisnicima seriju vođenih uputstava za uobičajene zadatke. Ovi vodiči vam pomažu da se s lakoćom krećete kroz osnovne funkcionalnosti i mogućnosti, uključujući smanjenje buke u pozadini, miksovanje audio elemenata i produkciju jednostavnog podkasta. Naznake instruktora i koncizna uputstva su ponuđeni unutar aplikacije da biste lakše započeli rad sa aplikacijom Audition.
Okno Essential Sound
Okno Essential Sound vam obezbeđuje kompletan skup alatki za miksovanje zvuka i postizanje rezultata profesionalnog kvaliteta. Okno pruža jednostavne kontrole za objedinjavanje nivoa jačine zvuka, popravku zvuka, povećanje jasnoće i dodavanje specijalnih efekata – kako bi vaši video projekti zvučali kao ih je miksovao profesionalni audio inženjer. Primenjena prilagođavanja možete da sačuvate kao unapred podešena za ponovno korišćenje u aplikaciji Audition, čime ih činite korisnim za dodatna podešavanja zvuka.
Direktan izvoz iz usluge Audition uz Media Encoder
Audition sada može da izveze vaš uređeni zvuk direktno u Adobe Media Encoder CC. Ova funkcija omogućava potpuno linearni tok posla post-produkcije, pomoću unapred podešenih formata i prilagođavanja audio kanala bez vizuelizacije ili rada sa različitim miksovanim datotekama.
Remiksovanje i prilagođavanje dužine pesme
Kreirajte remikse muzičkih datoteka iz kolekcije. Na primer, možete da uzmete pesmu koja traje duže i kreirate kraću verziju koja i dalje zvuči kao original. Možete ponovo da komponujete bilo koju muziku iz kolekcije da bi se uklopila u video ili u dužinu projekta.
Sintetizovan govor
Otkucajte ili nalepite tekst i generišite realističan prateći govor ili zapis naracije. Koristite ovu alatku da biste kreirali sintetizovane glasove za video zapise, igre i audio produkcije.
Automatska ispravka glasnosti
Uskladište glasnost u audio klipovima i primenite ispravke da biste podržali različite standarde glasnosti i ograničavanje najvišeg nivoa. Okno Match Loudness (Usklađivanje glasnosti) zamenjuje staro okno Match Volume (Usklađivanje jačine zvuka).
CEP proširenja
Možete da omogućite Common Extensibility Platform (CEP) proširenja i napravite integrisana okna u Adobe aplikacijama za računare.
Dynamic Link za strimovanje video sadržaja iz programa Premiere Pro
Nova Dynamic Link funkcija strimovanja video sadržaja omogućava vam da strimujete video bez vizuelizacije prilikom slanja projekata iz programa Premiere Pro u Audition.
Ponovno povezivanje uživo
Audition vam sada omogućava da lako zamenite resurse u otvorenom projektu. Sva uređivanja izvršena u originalnom klipu se zadržavaju i primenjuju na novi materijal kako biste mogli da radite bez ometanja čak i kada se resurs promeni.
Video preko celog ekrana na dva monitora
Iskoristite iskustvo uređivanja na najbolji način u aplikaciji Audition pomoću toka posla preko celog ekrana na dva monitora. Prikažite sadržaj okna video zapisa preko celog ekrana na sekundarnom monitoru koristeći HDMI, DVI ili VGA. Ova funkcija je posebno korisna za uređivanje Foley i zvučnih efekata u video zapisu, snimanje automatizovane zamene dijaloga (ADR) ili pratećeg govora, kao i za prikazivanje rada dok uređujete.
Automatsko pravljenje rezervne kopije u sistemu Creative Cloud
Audition vam omogućava da uskladištite povremene rezervne kopije datoteka sesije kako biste sprečili gubitak usled nestanka struje, pada ili oštećenja datoteka. U dijalogu Preferences (Željene postavke), odaberite Auto Save (Automatsko čuvanje) i izaberite Backup Multitrack Session Files Automatically (Automatski napravi rezervnu kopiju datoteka sesije sa više zapisa). Zatim odaberite lokaciju rezervne kopije koja može da bude vaše okruženje Adobe Creative Cloud skladišta, fascikla sesije ili bilo koja lokacija koju odaberete.
Uvoz i izvoz označivača
Audition može da uveze označivače iz bilo koje datoteke koja sadrži XMP metapodatke označivača, uključujući video datoteke iz programa Premiere Pro i Adobe Prelude CC. Označivače možete da uvezete u zvučnu datoteku (prikazano u uređivaču talasnog oblika) ili u kompoziciju sa više zapisa u aplikaciji Audition. Ove označivače možete da delite sa aplikacijama nezavisnih proizvođača tako što ćete ih izvesti u CSV datoteku pomoću okna Markers (Označivači). U bilo kom trenutku možete da uvezete CSV datoteku sa označivačima nazad u Audition.
Automatsko kopiranje uvezenih sredstava u fasciklu sesije
Audition vam omogućava da podesite prilagođene nivoe za žute (Oprez) i crvene (Upozorenje) indikatore na oknu Level Meters (Merači nivoa). Možete da se uskladite sa propisima stanice ili ličnim željenim postavkama tako što ćete izabrati prilagođene vrednosti za tačke prelaza merača nivoa. U dijalogu Preferences (Željene postavke) izaberite stavku Playback (Reprodukcija) i navedite nivoe za Yellow (Žuto) i Red (Crveno).
Snimanje sa vremenskim ograničenjem
Sada možete da zakažete snimanja unapred i Audition će ih napraviti automatski ili će početi da snima odmah u trajanju koje navedete.
Podrška za prošireni video-format
Premiere Pro CC nudi široku podršku za osnovne medije, što vam omogućava da izvorno uređujete sve glavne formate video zapisa, slika i zvuka. Izdanje 2014.1 aplikacije Audition CC podržava sve osnovne formate video zapisa koji su podržani u programu Premiere Pro.
Poboljšano nivelisanje jačine zvuka
Nova opcija Target Dynamic Range (Ciljni dinamički opseg) u aplikaciji Audition pruža bolju kontrolu nad nivelisanjem jačine zvuka za izgovoreni sadržaj.
Podrška za iXML metapodatke
Audition sada može da pročita, izmeni i generiše iXML metapodatke. Ove metapodatke obično snimaju uređaji za snimanje zvuka ili softver za snimanje zvuka na licu mesta kao što je Metacorder za Mac. Važne funkcije iXML metapodataka su mogućnost izbora i označavanja najboljih snimaka, kao i snimanje napomena na setu.
Prilagođeno kanalisanje
Da bi bili podržani različiti formati i konfiguracije okruženja, Audition vam omogućava da dodate nove prilagođene audio kanale prilikom kreiranja zvučne datoteke. Prilagođeni kanali se obično koriste u zvuku za bioskop, emitovanje i video igre.
Efekat Sound Remover
Efekat Sound Remover uklanja neželjene audio izvore iz snimka. Ovaj efekat analizira izabrani deo snimka i pravi model zvuka koji se koristi za pronalaženje i uklanjanje zvuka.
Pitch Bender i Pitch Shifter efekti
Koristite efekat Pitch Bender da biste promenili tempo tokom vremena i napravili različitu visinu. Ovaj efekat sada koristi omot za uređivanje ključnih slika koji se prostire kroz ceo talasni oblik, slično efektima Fade i Gain Envelope. Koristite efekat Pitch Shifter da biste promenili visinu muzike. Ovo je efekat u realnom vremenu koji se može kombinovati sa drugim efektima na tabli za mastering ili na tabli za efekte.
Efekti Click/Pop Eliminator i DeClicker
Koristite efekte Click/Pop Eliminator i DeClicker da biste uklonili pucketanja, klikove, šuštanja i krčanja mikrofona. Takva buka je uobičajena na snimcima kao što su stare gramofonske ploče i snimci sa lica mesta.
ITU merač glasnoće
Audition sada ima integrisanu, prilagođenu verziju dodatne komponente TC Electronic Loudness Radar merača. Dostupna i u prikazu talasnog oblika i u prikazu sa više zapisa, ona vam pruža informacije o najvišem nivou, prosečnom niovu i nivou opsega.
Boje za pametno praćenje
Da bi se lakše identifikovali zapisi, dodaje se traka sa bojama u zapise. Ove trake sa bojama se dodaju levo od zaglavlja zapisa ili na dnu u oknu miksera. Kada dodate klip u zapis, boja klipa se menja da bi odrazila boju zapisa.
Uređivač pregleda
Sada možete u realnom vremenu da vidite kako izgleda talasni oblik pre nego što primenite promene. Ili istovremeno radite na odvojenim regionima datoteke. Ova funkcionalnost je posebno korisna kada radite sa efektima koji menjaju trajanje klipa. Odaberite stavke View (Prikaz) > Show Preview Editor (Prikaži uređivač pregleda) da biste prikazali pregled.
Spliter frekventnog opsega
Koristite spliter frekventnog opsega da biste uzeli jedan audio klip (ili selekciju u klipu) i napravili do osam kopija, pri čemu svaka kopija sadrži drugačiji frekventni opseg pronađen u originalnom klipu. Frekvencije prelaza utvrđuju tačke deljenja. Svaka kopija talasnog oblika se kreira kao nova datoteka i postavlja na okno Files (Datoteke). Zatim možete da uredite ili primenite efekte u svakom opsegu zasebno.
Uređivanje talasnih oblika uz prikaz frekvencije spektra
Sada možete lako da dodate, uklonite i obrnete izbore spektra napravljene pomoću pomičnog teksta, lasa ili alatki za izbor četkice.
Automatsko poravnavanje govora
Da biste brzo poravnali presnimljeni dijalog sa zvukom originalne produkcije, koristite automatsko poravnavanje govora. Audition podudara vremenski raspored svake reči, čak i ako je originalni zvuk glasan ili se razlikuje njegova ukupna dužina.
Kontrola lepljenja za sesije sa više zapisa
Nova funkcionalnost vam omogućava da kontrolišete operacije lepljenja u sesiji sa više zapisa: možete odabrati da nalepite sve klipove u istoj ciljanoj numeri ili u više numera. Pritisnite Alt prilikom prevlačenja da biste uključili/isključili. Možete da navedete podrazumevano ponašanje u željenim postavkama za Multitrack Clip (Klip sa više zapisa). Kada se ovo omogući, nova željena postavka izbegava klipove koji se preklapaju kada umetanje ili lepljenje novih klipova kreira nove zapise.
Okno Phase Analysis
Koristite okno Phase Analysis da biste otkrili kanale koji su izvan faze za stereo talasne oblike. Okno Phase Analysis takođe prikazuje stereo razdvajanje. Imate izbor od nekoliko prikaza faza, uključujući Histogram, Mid/Side, Lissajous i Phase Wheel. Za dodatne opcije prikaza, kliknite desnim tasterom miša na grafik i odaberite neku opciju.
Funkcija „Uređivanje omiljenih stavki“
Koristite novo okno Favorites (Omiljene stavke) da biste snimali, prikazivali, organizovali, pokretali ili uređivali svoje omiljene zadatke. Da biste prikazali okno Favorites (Omiljene stavke), odaberite Window (Prozor) > Favorites (Omiljene stavke) ili Favorites (Omiljene stavke) > Edit Favorites (Uređivanje omiljenih stavki).
Izdvajanje zvuka sa CD-ova
Izdvojite izabrane CD zapise u jednu datoteku. Ubacite audio CD u optičku disk jedinicu i odaberite File (Datoteka) > Extract Audio from CD (Izdvajanje zvuka sa CD-a). Izaberite zapise i omogućite Extract to Single File (Izdavajanje u jednu datoteku).
Brže i preciznije uređivanje
Izaberite više klipova i odaberite Clip (Klip) > Groups (Grupe) > Group Clips (Grupisanje klipova). Možete da premeštate i uređujete grupisane klipove zajedno, čak i da ih proporcionalno razvučete kada je omogućeno razvlačenje klipova. Razvlačenje, podešavanje, boja i druge postavke grupe dostupne su u oknu Properites (Svojstva).
Rastezanje klipova u realnom vremenu
Brzo rastegnite klipove do neophodne dužine uz pregled rezultata tokom reprodukcije. U oknu Editor (Uređivač), izaberite više klipova da biste ih proporcionalno rastegli. U oknu Properties (Svojstva), odaberite neki od različitih tipova rastezanja optimizovanih za različiti audio sadržaj.
Podrška za kontrolu površine i automatizacija parametara
Miksujte zvuk interaktivno pomoću popularnih površina za kontrolu koristeći EUCON, Mackie MCU ili Logic Control protokole (uključujući Avid Artist seriju koju je ranije napravila kompanija Euphonix). Ili koristite kontrolere nezavisnih proizvođača, koji su zasnovani na tabletima i podržavaju ove protokole. Možete čak i da koristite više uređaja istovremeno.
Ručne i automatske kontrole visine
Efekat Manual Pitch Correction (Ručna ispravka visine) vam omogućava da vizuelno prilagodite visinu koristeći Spectral Pitch Display. Spectral Pitch Display prikazuje osnovnu visinu kao svetloplavu liniju, a dodatne tonove u nijansama od žute do crvene. Ispravljena visina se prikazuje kao svetlozelena linija. Efekat Automatic Pitch Correction (Automatska ispravka visine) je dostupan i u uređivaču Waveform (Talasni oblik) i Multitrack (Više zapisa). U ovom drugom njegovi parametri se mogu automatizovati tokom vremena pomoću ključnih slika i spoljnih površina za kontrole.
Podrška za poboljšanu radio automatizaciju
Audition CS6 je u potpunosti integrisan sa sistemima za radio automatizaciju.