Pogledajte šta je novo u programu Character Animator.

Pogledajte sve najnovije funkcije u programu Character Animator CC. Uvek imate pristup novim funkcijama i ispravkama čim ih objavimo.

Character Animator CC

Poboljšani tokovi posla okidača

Upravljajte slojevima koji sadrže okidače direktno na tabli „Lutka“. Intuitivnije kreirajte skup ili okidač za zamenu pomoću novih „ciljeva otpuštanja“ u okviru table „Okidači“. Dodatna poboljšanja table „Okidači“ omogućavaju vam da jasnije vidite svoje postavke, slojeve i neusaglašene okidače.

Poboljšana fizika čestica

Sada je brže i lakše dodati kontekst okruženja u scene tako što ćete graditi čestice jedne preko drugih, na primer, pahulje ili cigle koje se akumuliraju i ruše na gomilu.

Snimak scene

Uporedite i poravnajte snimke lika lako pomoću snimka scene, koji predstavlja prozirni prikaz koji vam daje referencu okvir-po-okvir kako biste mogli da radite stvari kao što je poravnavanje ruke lika između snimaka.

Odbrojavanje do snimanja

Novo odbrojavanje od tri sekunda obezbeđuje da vaši likovi mogu da zauzmu odgovarajuću pozu pre nego što se pokrene snimanje.

Poboljšanja kontrolne table

Prilagodite kontrolnu tablu da bi izgledala i funkcionisala onako kako želite. Dugmad za snimanje se sada nalaze na tabli kako ne biste morali da se vraćate na tablu „Svojstva“. Takođe možete da se dvoklikom prebacite iz režima Raspored u režim Izvršavanje.

Poboljšano upravljanje ponašanjima

Dodajte ponašanja direktno sa table „Lutka“ radi pojednostavljenih tokova posla animacije. Uklonite sva postojeća ponašanja na lutki u jednom koraku i primenite nova ponašanja montaže kako biste lutki dali tačno one mogućnosti koje želite.

Poboljšanja vremenske ose

Ponovo koristite najbolje snimke između lutaka i projekata. Svi tipovi snimaka mogu da se iseku, kopiraju i nalepe između lutaka i projekata.

Više predložaka lutaka u aplikaciji

Novi stilovi, od ručno crtanih do animacija kada-po-kadar i dodata ponašanja, uključujući Chicken Blaster lutku sa pozadinom sa omogućenom fizikom, omogućiće vam da za tren oka počnete da radite na animacijama.

Uređivač tasterskih prečica

Prikažite prečice povezane sa komandama menija, alatkama i još mnogo toga i prilagodite tasterske prečice u skladu sa vašim tokom posla animacije.

I još mnogo toga

Takođe uključuje: Poboljšanja korisničkog interfejsa, bolju kontrolu kvaliteta prilikom rada sa Adobe Illustrator datotekama, izvoz okvira scene i podršku za JPEG za lutke i cikluse.
Pogledajte napomene uz puno izdanje ›

Character Animator CC

Nova tabla „Okidači“

Prikažite, sakrijte, zamenite ili se krećite kroz različite delove lutke pomoću tastature ili MIDI uređaja. Nova tabla „Okidači“ vam pruža jedno mesto za sve okidače i lak, intuitivan način za pomeranje likova. Uključite i isključite okidače ili kreirajte skupove zamena da biste brzo promenili položaj ruku ili se kretali kroz odeću.

Nova tabla „Kontrole“

Nova tabla „Kontrole“ čini izvršavanje lakšim i vizuelnijim. Ona prikazuje okidače i svojstva lutaka u vidu dugmadi i klizača – ne morate da pamtite komandu tasterom da biste pokrenuli pokrete ili zamenili slojeve. Ona automatski generiše dizajn dugmadi od vašeg umetničkog dela. Pored toga se čuva uz vaš lik i može se deliti sa drugim ljudima.

Poboljšanje animacije obrva i očiju

Rotacija i pokreti dodati u obrve daju više izraza likovima, od zabrinutog i ljutog do iznenađenog i još mnogo toga. A nova funkcija brzog kratkog pogleda vam daje veću kontrolu nad pokretima zenica.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Animacija poze u pozu

Nova opcije poze u pozu umekšava prelaze između poza lika radi ručno animiranog izgleda. Kontrolišite količinu umekšanja i dužinu zadržavanja svake poze.

Nova ponašanja: Fizika, Birač slojeva i Iščezavanje

Pokrenite određeni sloj u lutki ili grupi uz birač slojeva. Iščezavanje vam omogućava da sakrijete ili prikažete određene delove lutke. Nova ponašanja „Fizika“ uključuju „Sudar“, koji vašoj lutki omogućava da naleti i sudari se sa elementima u okruženju ili sa drugom lutkom.

Bolje poravnat zvuk

Waveform prikazi vam daju vizuelni metod za poravnavanje zvuka, a imate i povratnu podršku uz Adobe Audition CC.

Veća preciznost sinhronizacije usana

Oblici usta se preciznije podudaraju sa odgovarajućim zvukovima uz novi algoritam usklađivanja glasa i slike. Usklađivanja glasa i slike (uključujući uređivanja) kreirana u programu Character Animator mogu se kreirati i nalepiti u Adobe After Effects CC.
Pogledajte kako funkcioniše ›

Poboljšanja montaže i korisničkog interfejsa

Uvezite grupe isečaka iz programa Adobe Photoshop CC, preciznije uređujte na vremenskoj osi i povežite delove lutke pomoću automatskog povezivanja.

Kontrole MIDI uređaja

Kontrolišite lutku pomoću MIDI uređaja, ne samo pomoću miša i tastature.

I još mnogo toga

Takođe uključuje: Poboljšano ponašanje pri hodanju koje podržava savijanje nožnih prstiju tokom hodanja, pokrete lica koji se mogu urediti pomoću tasterskih prečica i još mnogo toga.
Pogledajte napomene uz puno izdanje ›

Character Animator CC (Beta)

Animacija hoda

Omogućite liku da hoda tako što ćete mu jednostavno označiti noge, ruke i telo u jednoj pozi profila. Odaberite načine hodanja kao što su šetanje, trčanje i šunjanje, i oni će se automatski prilagoditi različitim dužinama nogu i brzinama koračanja. Stopala dodiruju nivo tla bilo da lik hoda u mestu ili preko scene.
Pogledajte kako to funkcioniše ›

Viseme uređivač

Preciznije podesite oblik usta lutke tako da bolje odgovara snimljenom ili unapred snimljenom zvuku i lako rešite greške pri sinhronizaciji usana.

Striming uživo u uslugama Facebook ili YouTube

Pošaljite lika na spoljni uređaj ili drugi monitor koristeći Mercury Transmit, koji sada podržava i Mac i Windows. Povežite se sa strimovanim aplikacijama da biste objavili lika u uslugama Facebook Live ili YouTube Live ili koristite više računara da biste više likova koji imaju interakciju jedni sa drugima prikazali u produkciji uživo.

Režimi uklapanja
Poboljšajte izgled lutke tako što ćete kontrolisati kakvu sloj ima interakciju sa slojevima ispod. Isticanje očiju, senčenje delova tela i još režima uklapanja kreiranih u usluzi Photoshop CC.
Radni prostori

Pomerajte se kroz proces animacije pomoću četiri radna prostora koji vam pružaju alatke potrebne za sve korake na tom putu. Koristite Početak da biste dizajnirali lutku od skice, Otpremanje da biste je animirali, Snimanje da biste kreirali naraciju i pokrete i Striming da biste kreirali profesionalne rezultate uživo.

Poboljšanja u ustima lutaka

Jednostavna animirana usta su sada ekspresivnija – šire se u skladu sa glasnoćom naracije, a možete da rotirate vilicu u smeru kretanja kazaljki na satu i suprotno smeru kretanja kazaljki na satu.

Podrška za više jezika

Character Animator sada podržava pojednostavljeni kineski, portugalski, italijanski, španski, ruski i korejski.

I još mnogo toga

Takođe uključuje: poboljšana ponašanja klaćenja i slojeva ciklusa, lakše dupliranje lutaka, dodatne predloške za lutke, i još toga.
Pogledajte napomene uz puno izdanje ›

Character Animator CC (Beta)

Brže i lakše kreiranje lutaka
Nabavite brže vreme odziva prilikom montaže komplikovanih lutaka i objedinjavanja usta, glava i drugih delova lutke iz više Photoshop i Illustrator datoteka radi kreiranja brzih kolekcija.
Poboljšan tok posla između Creative Cloud aplikacija
Lutke možete brže ažurirati zahvaljujući boljim performansama kružnog okretanja između programa Character Animator i Photoshop i Illustrator. Dynamic Link poboljšanja uklanjaju posrednu vizuelizaciju između programa Character Animator, Premiere Pro i After Effects.
Unapređeno snimanje i uređivanje
Sada izvršite mnogo preciznije uređivanje kada tastatura pokreće snimanja koja se grupišu po ključu. Pored toga, možete brže da premotavate vremensku osu.
Character Animator alatke za učenje
Brzo upoznajte osnove usluge Character Animator uz ugrađeno interaktivno uputstvo koje se pokreće na klik dugmeta.
Delite koristeći Creative Cloud
Jednostavno izvezite, uvezite i delite lutke koristeći Creative Cloud fascikle kada ih oblikujete kao .puppet datoteke.
Podrška za više tipova resursa
Uvezite PNG sekvence i SVG datoteke iz usluge Adobe Animate CC da biste ih koristili u svojim Character Animator projektima.

Character Animator CC (Preview)

Jednostavan pokret lika
Sada možete brzo da označite slojeve lutke i snimite više verzija kretanja lika. Pored toga, kontrolišite kako se svaki podređeni objekat kreće sa nadređenim koristeći nove priloge za lutke: Zavari, Spoji i Oslobodi.
Aktiviranje pokreta i ponašanja automatskog treptanja
Prevucite likove sa ekrana i oni će se automatski animirati u skladu sa tim kako ih pomerite.
Izvoz animacija u realnom vremenu
Šaljite feedove uživo za animacije koristeći bilo koji Syphon klijent.
Adobe Media Encoder izvoz
Izvezite svoju scenu u bilo koji format bez posredne vizuelizacije koristeći Adobe Media Encoder.

Character Animator CC (Preview)

Podrška za višestruki dodir
Koristite prste da biste animirali udove lika i snimili pokrete na dodirnom ekranu.
Proširena jezička podrška
Character Animator interfejs sada je dostupan na nemačkom, japanskom i francuskom, kao i na engleskom.

Character Animator CC (Preview)

Animiranje 2D umetničkog rada
Oživite Illustrator ili Photoshop likove korišćenjem jednostavnih radnji na tastaturi i automatizovanih funkcija za praćenje izraza lica, snimanje glasa i pokretanje tela. Uredite svoj umetnički rad u programu Photoshop ili Illustrator, i on će se automatski ažurirati u programu Character Animator.
Likovi koji odgovaraju vašem raspoloženju
Snimite izraze lica i emocije pomoću veb kamere. Možete da kontrolišete položaj, skaliranje i rotaciju karakteristika lica za svoj lik koristeći veb kameru, glas i tastaturu.
Automatska sinhronizacija usana
Character Animator automatski snima vaš glas i pokrete usnama radi jednostavne sinhronizacije. Sve što treba da uradite je da govorite u mikrofon.
Pokretanje izraza pomoću tastature
Oživite svoje likove koristeći jednostavne radnje na tastaturi koje pokreću treptanje, bore na licu i još mnogo toga.
Neka likovi dišu
Automatski dodajte realistične pokrete disanja i kontrolišite udisaje po minutu.
Realistični pokreti usta
Nema potrebe da pravite dodatni umetnički rad u vezi sa ustima u programu Photoshop ili Illustrator. Samo otvorite i zatvorite usta ispred veb kamere kako bi usta vašeg lika počela da se pomeraju i govore.
Ograničavanje pokreta
Navedite koji delovi lika se pokreću, a koji miruju da biste ih pružali ili savijali na realistične načine.
Jednostavno animiranje udova
Koristite miš da bi se vaš lik lelujao ili pomerao tako što ćete neki od udova povući od ostatka lutke.
Sekundarni pokreti
Oživite svoje likove tako što ćete učiniti da njihovi delovi tela reaguju na okruženje. Simulirajte vetar koji mrsi kosu, zveckanje naušnica, lepršanje krila i još mnogo toga.
Dodavanje efekata čestica
Postavite scenu koristeći Režim čestica da biste proizveli sneg, kišu, topovsku paljbu i još mnogo toga.
Pravljenje više zadataka
Snimite performanse lutke i reprodukujte na vremenskoj osi. Postavite više lutaka na scenu i snimite zasebne numere dijaloga za svaku. Svaka instanca lutke pojavljuje se kao stavka praćenja koju možete da isečete ili pomerite.