Adobe Sensei usluge

Saznajte više o moćnim Adobe Sensei uslugama koje vam pomažu da radite pametnije i brže i daju lični pečat svakom korisničkom iskustvu.

Adobe Sensei usluge
 

Content Intelligence

Content Intelligence usluge koje pruža Adobe Sensei trenutno su dostupne u Adobe U/I kao beta izdanje.

Content AI usluge

Kao deo Content Intelligence, Content AI usluge vam pomažu da razumete i koristite slike za efikasno ponovno korišćenje, automatizovanu proizvodnju i personalizaciju. Content AI usluge koje pruža Adobe Sensei pomažu vam da poboljšate sledeće:
Data Ingestion Service

Sadržaj slike

Automatski dodajte metapodatke – uključujući koncepte – u nove i postojeće resurse.

Kvalitet slike

Ocenite kvalitet slike sa profesionalnim dimenzijama kao što su harmonija boja, dubina polja, pravilo trećine i naglašavanje objekta.

Položaj sadržaja

Automatski isecite slike na specifikacije brenda i zahteve kanala uz inteligenciju koja podržava sadržaj.

Maskiranje slike

Izaberite prednji plan i pozadinu na slici za kompoziciju slike, kao što je zamena pozadine.
 

Experience Intelligence

Uskoro stižu Experience Intelligence usluge nove generacije koje pruža Adobe Sensei koje će vam pomoći da personalizujete i poboljšate svako korisničko iskustvo. Biće dostupne kao pregled za izbor klijenata i biće deo Adobe Experience Cloud rešenja.

Attribution AI usluge

Uz razumevanje uticaja vašeg marketinga na željene rezultate, omogućiće vam da poboljšate korisničko iskustvo tokom celog putovanja. Attribution AI usluge koje pruža Adobe Sensei pomažu vam da razumete sledeće:
Attribution AI usluge

Marketinški uticaj

Utvrdite konstantno rastući uticaj izazvan sopstvenim, zarađenim i plaćenim medijima.

Efikasnost kampanje u više kanala

Dodelite inkrementalni trošak na osnovu učinka kanala i kampanje radi postizanja boljih rezultata.

Kombinacija klijenata

Razumite tip klijenata na koje vaši marketinški kanali imaju uticaj.

Customer AI usluge

Obogatite korisničke profile inteligentnim atributima na osnovu ponašanja korisnika i demografskih podataka radi bolje segmentacije i ciljanja prospekata i klijenata. Customer AI usluge pomažu vam da razumete sledeće:

Tendencija otkazivanja

Identifikujte i zadržite klijente koji imaju nameru da otkažu vašu uslugu.

Tendencija konverzije

Personalizujte postojeće kampanje za prospekte na osnovu ponašanja i interesovanja za podsticanje konverzije.

Tendencija dodatne ponude

Usmerite ponude odgovarajućem klijentu u pravo vreme da biste optimizovali procenat potrošnje.
Customer AI usluge

Journey AI usluge

Poboljšajte dizajn i isporuku putovanja klijenata tako što ćete upravljati AI optimizacijom sa pravilima koja definišu marketinški radnici. Journey AI usluge koje pruža Adobe Sensei pomažu vam da razumete sledeće:
Journey AI usluge

Optimalno vreme slanja

Personalizujte vreme slanja e-poruka za prospekte i klijente.

Korisničko angažovanje

Planirajte strategiju komunikacije sa prediktivnim uvidima verovatnoće interakcije sa e-poštom (stopa otvaranja i stopa elektronskog klika).

Granična vrednost razmene poruka

Pronađite odgovarajući ritam slanja poruka koji održava angažovanost klijenata i izbegava zamaranje klijenata koje vodi do otkazivanja pretplate.