#F5F5F5

FOTOGRAFI

DPX-filer.

DPX är ett digitalt filformat som används till att överföra och lagra filmbilder. Dess flexibilitet att hantera visuella effekter och färger har gjort det till en favorit i filmbranschen. Lär känna mer om dess historia och användningsområden plus vissa av DPX-formatets för- och nackdelar. Lär dig skapa en egen DPX-bild med Adobe.

Utforska Creative Cloud

DPX marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Vad är en DPX-fil?

DPX står för Digital Picture Exchange. Det är en filtyp med rasterformat – det vill säga, är uppbyggd av pixlar – som lagrar enskilda inskannade filmrutor i digitalt lossless-format. DPX-filer exporteras ofta som en ström eftersom en fil motsvarar en bildruta. Eftersom DPX är flexibelt och förlustfritt (lossless) kan användare importera filerna i olika program för postproduktion och digitala effekter.

DPX-formatet är populärt i filmbranschen på grund av det specifika sättet formatet lagrar färginformation och färgrymder. När man visar DPX-bilder kan de först te sig urlakade – men eftersom de har utformats att innehålla all färgdensitet från filmprocessen kan man få dem att tillgodose produktionens unika estetiska krav.

Historien bakom DPX.

Kodak tog fram DPX-formatet för att skanna film. De baserade DPX-formatet på det äldre CIN-formatet och Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) anammades snart därefter. Kodak släppte den första versionen 1994 och den andra 2004.

Sedan dess har SMPTE anpassat DPX-formatet så det passar den branschspecifika tekniken, inklusive stöd för Academy Color Encoding System och tillägg för HDR (high dynamic range).

Hur man använder en DPX-fil.

Inom filmindustrin används DPX till följande:

Lagra och överföra filer.

Filmen skannas och varje enskild filmruta fångas upp som en individuell DPX-fil, som sedan exporteras till program för redigering och postproduktion som Adobe After Effects eller Adobe Premiere Pro.

Förbättrad postproduktion.

DPX-filens mångsidighet ökar värdet för postproduktionsprocessen. Du kan beskära, färglägga och lägga till specialeffekterna på filerna med få begränsningar. DPX-filer har också avsevärt förbättrat färgkorrigeringen av filmen.

Hitta fler rasterfiltyper

För- och nackdelar med DPX.

Beakta först för- och nackdelarna innan du fattar ett informerat beslut om att arbeta med DPX-filer.

Fördelar med DPX.

  • DPX-filer är mycket flexibla. Du kan visa dem med flertalet rasterbildprogram.
  • Eftersom de lagrar information om färgdensiteten är DPX-filer praktiska vid färgkorrigering.
  • En DPX-fil har lossless-format – de tappar inte data från filmningen eller vid överföringen mellan olika program.

Nackdelar med DPX-filer.

  • DPX-sekvenser består av många filmrutor, ofta i hög upplösning. Om du ska exportera och redigera en DPX-sekvens behöver du en dator med snabba processorer.
  • Du behöver betala en licensavgift för att redigera i DPX i postproduktions- och filmredigeringsprogram.

Hur öppnar man en DPX-fil

Följ dessa enkla steg för att öppna en DPX-filström med Adobe After Effects:

1. Lägg alla filer i strömmen i samma mapp.

2. Öppna Adobe After Effects.

3. Välj Arkiv > Importera > Fil.

4. Välj den första bilden.

5. Klicka på Importera som sekvens.

6. Filerna importeras sedan som en ström.

För att importera enskilda filer följer du samma process men välj inte Importera som sekvens. Det är också till hjälp att behålla enskilda DPX-filer separat från befintliga sekvenser.

Hur man skapar och redigerar en DPX-fil.

Videoskanningsenheter ska som standard skapa en DPX-fil. Du kan sedan ladda upp filen med Premiere Pro genom att följa samma steg som beskrivits ovan.

DPX: vanliga frågor.

Vilka program öppnar DPX?
Flera filvisare och rasterbildprogram kan öppna enskilda DPX-filer. För att öppna en DPX-ström behöver du dock ha speciell programvara som Adobe Premiere Pro eller Adobe After Effects.

Kan Photoshop öppna DPX-filer?

Adobe Photoshop är kompatibelt med DPX-formatet. Du kan använda Photoshop för att öppna, redigera och exportera DPX-filer som enskilda bilder.

Är DPX-filer av raster- eller vektorformat?

DPX-filer är ett rasterformat, vilket innebär att de är uppbyggda av pixlar snarare än matematiska algoritmer och formler som används för vektorfiler. Ritningar och logotyper tenderar att fungera bättre med vektorfiler medan fotona visas bäst som rasterfiler.

Vad är skillnaden mellan .DPX och .CIN?

Kodak har tagit fram filtypen CIN. DPX-formatet har anpassats efter den ursprungliga CIN-filen, men fortfarande är det inte mycket som skiljer dem åt. DPX-filer innehåller dock lite mer information i filhuvudet.

Är DPX RAW-filer?

Nej, DPX-filer är inte RAW-filer. De är okomprimerade filer av lossless-typ som bibehåller viktiga data och information från filmprocessen.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade