img

Håll verksamheten igång på ett effektivt sätt i alla delar av organisationen.

Inga fler osammanhängande arbetsflöden. Adobe Acrobat Sign gör undertecknandet enkelt så att du kan skapa smidiga, 100 % digitala upplevelser för teamen och avdelningarna.

img

Adobe utsågs till ledare inom e-signaturer av IDC MarketScape.

Begreppet ”arbetsplats” har omdefinierats – dags att öka effektiviteten i alla delar av organisationen.

Försäljning

Försäljning

Håll teamen fokuserade på att sälja genom att frigöra dem från manuella, repetitiva, administrativa uppgifter.

HR

HR

Öka medarbetarnas produktivitet och låt sökande enkelt e-signera dokument oavsett var de befinner sig.

Inköpsavdelning

Inköp

Maximera drifteffektiviteten och spara kostnader genom att digitalisera och snabba upp arbetsflöden.

Juridik

Rättsligt

Ge medarbetarna säker tillgång via självbetjäning till i förväg godkända juridiska dokument för bättre produktivitet – samtidigt som regelverket följs.

IT

IT

Maximera effektiviteten genom att möjliggöra helt digitala, automatiserade e-underskrifter och godkännandearbetsflöden för team och avdelningar.

Se hur organisationer använder Acrobat Sign för att lyckas varje dag.

img

Varian

”Utan Adobes hjälp hade vi inte kunnat göra en sådan smidig övergång på bara två månader. Det är ett otroligt resultat.”

Robert Xu, Enterprise Application Solutions Manager, Varian

Fler resurser om digital omvandling.

Acrobat Sign fungerar med de verktyg avdelningarna redan brukar använda.

Microsoft
Salesforce
Google
Workday
ServiceNow
img

Den trygghet ni behöver från det Adobe-varumärke ni hyser tilltro till.

Säkerhet. Skydda era data, era dokument och företaget med branschledande säkerhetsresurser från Adobe.

 

Regelefterlevnad. Acrobat Sign uppfyller de mest krävande bransch- och lagkrav – det blir enkelt för er att säkerställa efterlevnaden och samla in juridiskt bindande e-signaturer eller autentisera undertecknarnas identitet med myndighetsbaserad ID-kontroll.

 

Support. Få den hjälp ni behöver för att tillämpa och hantera allt med våra driftsättningsresurser och adminguider för företag.

Se vad Acrobat Sign kan göra för er organisation.

Kontakta oss och ta reda på alla sätt på vilka Acrobat Sign kan hjälpa er att maximera effektiviteten i hela företaget med helt digitala arbetsflöden som fungerar när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst.

img