Adobe Acrobat Sign

Maximera effektiviteten i teamen och avdelningarna med digitala arbetsflöden.

Oavsett vilken sektor ni är verksamma i eller var ni arbetar innebär Acrobat Sign att ni kan leverera säkra och juridiskt giltiga digitala arbetsflöden som hjälper alla avdelningar att få mer gjort snabbare.

IT-verktyg

Företaget avancerar med Acrobat Sign – den e-signaturlösning som är betrodd av de främsta Fortune 500-företagen.

Driv på effektiviteten i teamen och avdelningarna.

Bygg upp smidiga arbetsflöden på alla avdelningar och lägg till e-signaturer för snabba, problemfria godkännanden. Det är enkelt för alla i organisationen att skicka dokument för e-underskrift till en eller flera personer.

Anslut Adobes lösningar för att få en helt digital upplevelse.

Acrobat Sign är integrerat med andra Adobe-lösningar som Acrobat och Creative Cloud för att skapa smidiga upplevelser som är tillgängliga när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst.

Fungerar med Microsoft och de program ni använder dagligen.

Acrobat Sign är Microsofts primära e-signaturlösning, vilket innebär att ni får de mest omfattande integreringarna med Microsofts programsvit för ännu smidigare arbetsflöden med de program ni redan arbetar med.

E-underteckna globalt och tryggt.

Adobe är den betrodda ledaren inom globala, säkra e-underskriftsupplevelser. Säkerställ att ni uppfyller efterlevnadskraven samtidigt som ni minskar riskerna för organisationen med Acrobat Sign Solutions. Våra e-signaturer är juridiskt bindande och är inhysta i mycket motståndskraftiga datacenter runt om i världen.

Se hur IT-avdelningarna uppnår stora effektivitetsvinster med Acrobat Sign.

Seneca

Minskade introduktionstiden för nyanställda med 66 %.

San Diego State Universitys HR-avdelning använder Acrobat Sign till att spara avsevärd tid på över 12 000 introduktionstransaktioner varje år.

Seneca

Rullade ut 10 000 användarkonton med samlad inloggning.

Varian gick över till Acrobat Sign från DocuSign för att på ett effektivare sätt hantera över 300 000 e-signaturtransaktioner per år.

Seneca

Sparade nästan 7 minuter för varje avtal som togs fram och skickades ut.

Persol använder Acrobat Sign till att snabba upp processer och minskade den tid som behövdes för att skapa och skicka ett avtal från sju minuter till bara tio sekunder.

Att övergå till digitalt är bra för hela organisationen.

Implementera Acrobat Sign Solutions i hela verksamheten för att snabba upp de dagliga göromålen och göra dem mindre felbenägna och mer kostnadseffektiva. Här följer några arbetsuppgifter som blir enklare med digitala processer och e-signaturer:

img

Ändringsbegäranden

img

Resurshantering

img

Krav

sign-off

img

Orderhantering

img

Budgetgodkännanden

img

Godkännande av underhåll

Gör mer med de system ni redan har.

Den e-signaturlösning Microsoft rekommenderar: Acrobat Sign Solutions ger djupa integreringar med Microsofts programsvit, inklusive Microsoft Teams och Microsoft 365 – något som förenklar arbetsflödena i hela organisationen. Ni kan bygga upp olika integreringar med Acrobat Sign med bara API:na, utan extra kostnad.

img
img
img
img

Vill du veta mer?

Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om våra lösningar eller ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö kan vi besvara era frågor.

Oavsett om ni behöver en del grundläggande

grundläggande information om våra lösningar eller

ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö

kan vi besvara era frågor.

img