Adobe Sign

Maksymalizacja wydajności zespołów i działów dzięki cyfrowym obiegom pracy

Nie ma znaczenia, w jakiej branży działasz czy gdzie prowadzisz działalność. Usługa Adobe Sign pozwala dostarczać bezpieczne i zgodne z przepisami cyfrowe obiegi pracy pomagające każdemu działowi szybciej wykonywać pracę.

Narzędzia informatyczne

Działalność rozwija się dzięki usłudze Adobe Sign — rozwiązaniu do obsługi podpisów elektronicznych, któremu ufają firmy z czołówki listy Fortune 500.

Wspieranie wydajności zespołów i działów

Opracuj płynne obiegi pracy dla dowolnego działu i dodaj podpisy elektroniczne w celu szybkiego i bezproblemowego uzyskiwania zatwierdzeń. Każdy w Twojej organizacji będzie mógł wysłać dokumenty do jednej lub wielu osób w celu uzyskania podpisu elektronicznego.

Połącz rozwiązania firmy Adobe, aby uzyskać w pełni cyfrowe środowisko

Usługa Adobe Sign integruje się z innymi rozwiązaniami firmy Adobe, takimi jak Acrobat i Creative Cloud, dając w efekcie środowisko dostępne o każdej porze, z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu.

Współpraca z firmą Microsoft i aplikacjami używanymi na co dzień

Adobe Sign to rozwiązanie do obsługi podpisów elektronicznych preferowane przez firmę Microsoft, co oznacza, że dostajesz najbardziej zaawansowaną integrację z pakietem aplikacji firmy Microsoft, dzięki której obiegi pracy z aplikacjami, z którymi już pracujesz, stają się jeszcze płynniejsze.

Bezpieczne korzystanie z podpisów elektronicznych na całym świecie

Firma Adobe jest zaufanym liderem w dziedzinie globalnych, bezpiecznych podpisów elektronicznych. Dzięki usłudze Adobe Sign zapewnisz zgodność z wymaganiami prawnymi, ograniczając jednocześnie ryzyko dla Twojej organizacji. Nasze podpisy elektroniczne są wiążące prawnie i hostowane w bardzo niezawodnych centrach danych na całym świecie.

Zobacz, w jaki sposób działy IT osiągają ogromną efektywność dzięki usłudze Adobe Sign.

Seneca

O 66% krótszy czas wdrażania nowych pracowników

Dział HR Uniwersytetu Stanowego San Diego używa usługi Adobe Sign, aby zaoszczędzić mnóstwo czasu przy ponad 12 000 wdrożeń każdego roku.

Seneca

Wprowadzenie 10 000 kont użytkowników z logowaniem jednokrotnym

Firma Varian przeszła z usługi DocuSign na usługę Adobe Sign, aby skuteczniej obsługiwać ponad 300 000 transakcji podpisów elektronicznych każdego roku.

Seneca

Oszczędność niemal 7 minut na każdym utworzonym i wysłanym kontrakcie

Firma Persol korzysta z usługi Adobe Sign, aby przyspieszyć procesy, skracając czas potrzebny na utworzenie i wysłanie kontraktu z siedmiu minut do zaledwie 10 sekund.

Przejście na rozwiązania cyfrowe służy całej organizacji

Wdróż usługę Adobe Sign w całej firmie, aby przyspieszyć codzienne zadania, zmniejszyć ich podatność na błędy oraz uczynić je ekonomiczniejszymi. Oto kilka zadań, które stają się prostsze dzięki procesom cyfrowym i podpisom elektronicznym:

obraz

Żądania zmiany

obraz

Zarządzanie zasobami

obraz

Zatwierdzanie

wymagań

obraz

Realizacja zamówień

obraz

Zatwierdzanie budżetu

obraz

Autoryzacja konserwacji

Większe możliwości używanych już systemów

Adobe Sign, rozwiązanie do obsługi podpisów elektronicznych preferowane przez firmę Microsoft, zapewnia głęboką integrację z pakietem aplikacji firmy Microsoft, w tym Microsoft Teams i Microsoft 365, upraszczając obiegi pracy w całej organizacji. Można opracować wiele integracji z usługą Adobe Sign za pomocą samych interfejsów API, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

obraz
obraz
obraz
obraz

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Chętnie udzielimy pomocy w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnych wymagań biznesowych.

Chętnie udzielimy pomocy

w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach,

a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną

do konkretnych wymagań biznesowych.

obraz