#F5F5F5

FOTOGRAFIA

BMP vs JPEG

BMP a JPEG sú dva najstaršie typy obrázkových súborov. Vznikli na začiatku 90. rokov 20. storočia. Súbory BMP obsahujú veľké nespracované vysokokvalitné obrázky, vďaka čomu sú vhodnejšie na úpravu. Súbory JPEG komprimujú automaticky, a preto sú vo všeobecnosti menšie a majú nižšiu kvalitu. Získajte ďalšie informácie o vlastnostiach, histórii a bežnom používaní súborov BMP a JPEG.

Preskúmať Creative Cloud

BMP vs JPEG marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je súbor BMP?

BMP znamená bitmapový. Ide o rastrový typ súboru, ktorý bol navrhnutý v ranom období počítačovej grafiky na zobrazovanie obrázkov nezávisle od zariadení. Súbory BMP obsahujú veľké množstvo informácií, a preto sú zvyčajne veľké.

Ďalšie informácie o súboroch BMP

Čo je súbor JPEG?

JPEG, v súčasnosti najobľúbenejší rastrový obrázkový súbor, vyvinula komisia Joint Photographic Experts Group. Súbory JPEG boli vytvorené na základe inovatívnej metódy stratovej komprimácie, vďaka ktorej dokážu udržiavať rovnováhu medzi znižovaním veľkosti súborov a zachovávaním kvality obrázka.

Ďalšie informácie o súboroch JPEG

Aký je rozdiel medzi súbormi BMP a JPEG?

Oba súbory sú založené na rastroch, pochádzajú z obdobia počiatkov počítačovej grafiky a digitálnej fotografie. Oba súbory zobrazujú vysokokvalitné obrázky, ktoré sa dajú komprimovať. Hlavné rozdiely medzi súbormi BMP a JPEG spočívajú v spôsobe komprimácie obrázkových údajov, zobrazovania farieb a uchovávania kvality obrázka, ako aj v spôsobe, akým sa zvyčajne používajú.

V súčasnosti sú súbory JPEG obľúbenejšie ako súbory BMP, predovšetkým pre rozsiahle používanie smartfónov a sociálnych médií, v ktorých sú súbory JPEG najčastejším typom súborov.

Veľkosti súborov

Súbory JPEG sa komprimujú automaticky – voľným okom však sotva zistíte stratu obrázkových údajov, ktorá pri tom nastane. Súbor JPEG analyzuje informácie o obrázku a identifikuje odstrániteľné a komprimovateľné detaily podľa typu obrázka.

Týmto procesom sa veľkosť súborov JPEG môže zmenšiť až na 5 – 10 % ich pôvodnej veľkosti. Na druhej strane sú súbory BMP vo všeobecnosti väčšie ako súbory JPEG. Zámerom súborov BMP je uchovávať čo najviac informácií. Hoci môžu byť súbory JPEG celkom veľké, súbory BMP sú často ešte väčšie.

Komprimácia

Hneď po uložení obrázka ako súboru JPEG sa tento obrázok komprimuje. Komprimácia JPEG je známa ako stratový proces. Po každom následnom uložení, zmene, úprave, komprimácii alebo dekomprimácii sa totiž natrvalo odstráni** viac informácií. Bez ohľadu na to súbory JPEG často dosahujú komprimačný pomer 10 : 1 bez významného poklesu kvality.

Súbory BMP sú nekomprimované. Ak chcete komprimovať súbor BMP, musíte to urobiť manuálne. A ak chcete dekomprimovať obrázok, dokážete obnoviť celú jeho veľkosť a všetky detaily. Proces komprimácie a dekomprimácie súborov BMP môže byť pomalý.

Kvalita

Súbory BMP majú vo všeobecnosti vyššiu kvalitu ako súbory JPEG.** Na obrázku BMP má každý pixel svoju vlastnú špecifickú farbu. Súbor môže obsahovať aj informácie ako hĺbka farby, farebné profily, alfa kanály atď. Vďaka tomu majú obrázky BMP vyššie rozlíšenie ako súbory JPEG. Vďaka ich kvalite a rozlíšeniu je jednoduchšie upravovať súbory BMP, pretože obsahujú viac pixelov, s ktorými môžete manipulovať.

Prípady použitia

Súbory JPEG sú najbežnejšie používaným formátom digitálnych obrázkov. Takmer všetky fotoaparáty – ručné aj tie v smartfónoch – dokážu snímať fotografie ako súbory JPEG. To isté platí aj pre väčšinu skenerov. Hoci súbory JPEG môžu byť veľmi kvalitné, mimoriadne užitočné sú hlavne vďaka špičkovej kvalite pri malých veľkostiach. Zaberajú menej priestoru na pamäťových kartách fotoaparátov a kopírujú sa alebo sťahujú rýchlejšie ako súbory BMP. Vďaka tomu sú ideálne ako prílohy k e-mailom, súbory na webových lokalitách, selfie atď.

Tlač obrázkov

Súbory BMP ani JPEG nie sú ideálne na tlač fyzických fotografií. Súbory BMP umožňujú ukladať a upravovať obrázky, ale nedajú sa dobre tlačiť. Obrázky JPEG môžete tlačiť, ale lepšie využitie majú na internete. Na vysokokvalitnú tlač sú oveľa vhodnejšie súbory ako TIFF a DNG. Ak chcete vytlačiť súbor JPEG, nezabudnite nastaviť parameter PPI (počet pixelov na palec).

Kompatibilita

Súbory BMP budú fungovať najefektívnejšie v operačných systémoch Microsoft Windows a OS/2. Ak používate produkty od spoločnosti Microsoft, súbory BMP majú množstvo integrovaných výhod. Súbory JPEG sú všade a sú veľmi univerzálne bez ohľadu na to, aký operačný systém používate. Pracujú so širokým spektrom programov – v telefónoch, tabletoch, laptopoch, digitálnych fotoaparátoch atď.

Súbory BMP vs JPEG: najčastejšie otázky

V ktorom programe možno otvárať súbory BMP?
Súbory BMP môžete otvárať širokým spektrom rôznych programov. Patria sem aj Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. Stačí si zvoliť program a vybrať súbor BMP, ktorý chcete otvoriť.

Ktorý súbor je väčší – BMP alebo JPEG?

Za predpokladu, že sú obrázky podobné, väčší bude súbor BMP. Pre obmedzenia týkajúce sa rozmerov môže mať súbor BMP veľkosť len 4 GB. Veľkosť súborov JPEG nie je obmedzená. Niektoré satelitné fotografie sú napríklad vo forme súborov JPEG.

Spracúvajú súbory BMP a JPEG farbu iným spôsobom?

Súbory JPEG podporujú viac ako 16,77 milióna farieb v každom pixeli. Súbory BMP sú vhodnejšie pre obmedzenejšie palety. Oba formáty fungujú efektívne v čiernobielom vyhotovení.

Je súbor BMP bezstratový?

Súbor BMP je vo všeobecnosti nekomprimovaný, ale môžete ho komprimovať bezstratovou metódou. To znamená, že na rozdiel od stratového formátu JPEG zachováva veľmi vysokú úroveň detailov a rozlíšenia.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/express-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade