PNG vs TIFF.

Ak pracujete s digitálnymi obrázkami, možno sa pýtate, či je lepšie ukladať súbory vo formáte PNG alebo TIFF. Hoci sú oba súbory univerzálne a bezstratové rastrové typy súborov, čiže sú založené na pixeloch, existuje medzi nimi niekoľko dôležitých rozdielov. Zistite, aké sú možnosti výberu medzi súbormi PNG a TIFF pre váš ďalší projekt na úpravu fotografií alebo digitálnych obrázkov.

Obrázok s pohybujúcim sa textom PNG vs TIFF

Čo sa dozviete

 
  • Čo je súbor PNG?
  • Čo je súbor TIFF?
  • Aký je rozdiel medzi súbormi TIFF a PNG?
  • Súbory PNG vs TIFF: najčastejšie otázky

 

 

Čo je súbor PNG?

PNG je skratka pre Portable Network Graphics. Tento typ súboru je hlavným dizajnovým nástrojom na prácu s webovými grafikami a logami, ako aj s detailnými digitálnymi fotografiami s vysokým kontrastom. K hlavným výhodám patrí podpora 16 miliónov farieb, priehľadnosť a bezstratová komprimácia. Pre svoju veľkosť však súbory PNG nie sú vždy tou najlepšou voľbou na každodenné používanie fotografií.

 

Prečítajte si viac o súboroch PNG

 

 

Čo je súbor TIFF?

Súbory TIFF (Tagged Image File Format) sú bežné pri publikovaní, úprave fotografií a v grafickom dizajne. Je to univerzálny štandardný formát pre rôzne počítačové programy. Pre jeho nízku kompatibilitu online sú však obľúbenejšie súbory JPEG. Súbory TIFF sú dobrým riešením, ak hľadáte vysoké rozlíšenie, vrstvenie, priehľadnosť a flexibilitu medzi stratovou a bezstratovou komprimáciou. Môžu slúžiť aj ako kontajner pre iné typy súborov. 

 

Prečítajte si viac o súboroch TIFF

 

 

Aký je rozdiel medzi súbormi TIFF a PNG?

Súbory PNG a TIFF sú vynikajúcim riešením na zobrazovanie zložitých obrázkov. Súbory PNG sú zvyčajne menšie, a preto sú potenciálne vhodnejšie pre webové lokality. Súbory TIFF sú zasa často najlepšou voľbou na profesionálne používanie, skenovanie a tlač. Pozrime sa na tieto rozdiely podrobnejšie. 

 

Priehľadnosť

Súbory TIFF síce podporujú priehľadnosť, nie sú však kompatibilné s mnohými webovými programami. Len aplikácie, ktoré plne podporujú súbory TIFF, budú podporovať priehľadnosť TIFF. 

 

V niektorých prípadoch možno budete potrebovať na dosiahnutie požadovaných výsledkov súbor TIFF upraviť. Vo všeobecnosti to znamená, že musíte kompletne upraviť pixely, prípadne ich musíte skryť pomocou vrstvy. To je možné, pretože súbory TIFF podporujú vrstvenie. Zároveň to však môže byť časovo náročné.

 

Súbory PNG patria k najbežnejším typom súborov, pokiaľ ide o priehľadné logá, grafiky, grafy a obrázky. Sú v rozsiahlej miere kompatibilné s webovými aj newebovými programami. Weboví dizajnéri dokonca môžu uplatniť rôzne stupne priehľadnosti obrázkov PNG, vďaka čomu bude možné úspešne integrovať obrázky do rôznych farieb pozadia webovej stránky.

 

Použitie na webe

Univerzálnosť a kompatibilita sú dôležité argumenty pre súbory typu TIFF. Sú totiž kompatibilné s množstvom operačných systémov a programov. Pre svoju veľkosť však nie sú dobrou voľbou pre používanie na webe.

 

Súbory PNG sú však vynikajúcou voľbou pre webové grafiky. Vďaka bezstratovej komprimácii súborov dokážu online aplikácie spracovať ich veľkosť. Sú štandardným formátom a jedným z najobľúbenejších typov súborov pre online obrázky. Pamätajte si, že pre značnú veľkosť fotografií PNG môže načítavanie týchto súborov trvať určitý čas. Preto je často uprednostňovaným formátom na zdieľanie obrázkov online formát JPEG.

 

Komprimácia

Súbory PNG aj TIFF ťažia z bezstratovej komprimácie, čo znamená, že si uchovávajú svoju kvalitu bez ohľadu na to, ako často ich ukladáte, otvárate alebo meníte ich veľkosť.

 

Súbory TIFF však používateľom poskytujú možnosť výberu medzi stratovou a bezstratovou komprimáciou, čo môže pomôcť zmenšiť veľkosť súboru, ak je to prioritou. 

 

Prečítajte si viac o spôsobe komprimácie obrázka

 

Veľkosti súborov

Aj napriek stratovej komprimácii bude súbor TIFF pravdepodobne väčší ako súbor PNG. Súbory TIFF podporujú vysoké rozlíšenie, viacstránkový dizajn a priehľadnosť. To znamená, že ukladajú množstvo informácií.

 

Súbory PNG sa môžu jednoduchšie spravovať medzi programami, pretože sú menšie. Možno sú menšie ako súbory TIFF, no stále sú väčšie ako súbory JPEG. To je napokon jeden z hlavných dôvodov, prečo sú súbory JPEG zostávajú obľúbenejšími typmi súborov pre online fotografie.

 

Prečítajte si viac o rozdieloch medzi formátmi PNG a JPEG

 

Tlač

Súbory PNG môžete rozšíriť na veľmi veľké veľkosti. To znamená, že v prípade potreby dokážu reprodukovať kvalitu obrázka TIFF. Ak je to tak, prečo nie sú najčastejšie používaným typom súborov na tlač?

 

Tlačové projekty neoptimalizujú grafiku PNG v plnom rozsahu. Súbory PNG nepodporujú farbu CMYK, ktorá je bežná v tlačiarenskom priemysle. V profesionálnej umeleckej tlači sa však často používajú špeciálne tlačiarne RGB na umeleckú a giclée tlač. Preto môžu byť súbory PNG vhodné na umeleckú tlač s kvalitou umožňujúcou archivovanie.

 

Súbor TIFF je zasa plne optimalizovaný na tlač a podporuje farebné priestory CMYK aj RBG. Spolu s formátom RAW je to jeden z najobľúbenejších formátov na vysokokvalitnú grafickú tlač a fotografie. Súbory TIFF sa bežne používajú na veľmi rozsiahlu tlač fotografií vrátane bilbordov.

 

Prečítajte si viac o obrázkoch RAW

 

Skenovanie

Formát TIFF sa bežne používa aj na vysokokvalitné skeny. Ak musíte oskenovať ručne vyhotovené umelecké diela alebo fotografie, pravdepodobne ich dostanete spracované ako súbor TIFF. Súbor TIFF je v skutočnosti jednou z najlepších dostupných možností na skenovanie. 

 

Aj súbory PNG sú vhodnou možnosťou na skenovanie, najmä ak následne nahrávate svoj obrázok online.

 

Vkladanie do kontajnerov

PNG a TIFF sú kontajnerové súbory. To znamená, že podporujú dodatočné údaje z iných formátov, ako napríklad JPEG.

 

Súbory TIFF sú užitočné najmä v tejto oblasti. Používatelia môžu do jedného súboru TIFF pridať niekoľko súborov JPEG, vďaka čomu sú tieto súbory obľúbené napríklad pri odosielaní vybraných fotografií v jednom súbore. 

 

Súbory PNG využívajú svoju schopnosť fungovať ako kontajnerové súbory na zachovanie kompatibility smerom dopredu. To im umožňuje prispôsobovať sa v priebehu času a zahrnúť údaje pre budúce verzie.

 

 

Súbory PNG vs TIFF: najčastejšie otázky

Sú TIFF a PNG rastrové alebo vektorové súbory?

Súbory TIFF aj súbory PNG sú rastrové obrázkové súbory, čo znamená, že sú založené na pixeloch. Na druhej strane, vektorové súbory používajú sériu matematických mriežok, bodov a vzorcov, čo im umožňuje uchovávať si rozlíšenie takmer pri každej veľkosti. Aj keď súbory TIFF a PNG dokážu spracovať obrázky s veľmi vysokým rozlíšením, pre ich pixelové zloženie ich nemožno rozširovať donekonečna.

 

Podporujú súbory TIFF alebo PNG animáciu?

Bohužiaľ, súbory TIFF ani PNG animáciu nepodporujú. Súbory GIF, ktoré vytvárajú efekt podobný videu tým, že obsahujú viaceré obrázky a rámce v rovnakom čase, sú naďalej najobľúbenejšou voľbou pre webové animované obrázky a grafiky.

 

Ako skonvertujem formát TIFF na PNG?

Súbory TIFF môžete používať v softvéri ako Adobe Photoshop a Adobe InDesign na vytváranie detailných, vrstvených alebo viacstranových obrázkov.

 

Ako chcete skonvertovať súbor TIFF na formát PNG aplikáciou Adobe Photoshop, postupujte takto:

 

  1. Otvorte Adobe Photoshop.
  2. Kliknite na File (Súbor) > Open (Otvoriť) a vyberte súbor TIFF.
  3. Vyberte File (Súbor) > Save As (Uložiť ako).
  4. V rozbaľovacej ponuke vyberte PNG.
  5. Vyberte Save (Uložiť).

 

Sú pre fotografie lepšie súbory PNG alebo TIFF?

Súbory TIFF sú lepšie na tlač fotografií, súbory PNG sú zase najlepšie pre obrazovky. Žiadna z možností však nie je ideálna na používanie na webe pre značnú veľkosť súboru.

 

Podporujú súbory TIFF CMYK?

Súbory TIFF podporujú farbu CMYK, čo je štandardný formát pre farebnú tlač. Súbory TIFF podporujú aj RGB. 

 

Je vhodnejšie na skenovanie dokumentov použiť súbor TIFF alebo súbor PDF?

Na skenovanie dokumentov sú bežné súbory TIFF a PDF. Oba majú svoje výhody a nevýhody. 

 

Na zložité viacstranové dokumenty je vhodnejší formát TIFF. Súbory PDF sú užitočnejšie na zdieľanie jednostranových dokumentov, pretože ich možno prezerať online a majú širokú kompatibilitu. 

 

Konvertovať TIFF na PDF v aplikácii Adobe Acrobat

Porovnanie súborov TIFF a PNG s inými typmi súborov

Obrázok súboru JPEG vs TIFF

JPEG vs TIFF

Zistite, ktorý z týchto rastrových súborov je vhodnejší pre grafiky.

Obrázok súboru JPEG vs PNG

JPEG vs PNG

Prečítajte si viac o týchto dvoch štandardných webových formátoch. Ktorý z nich by ste mali použiť?

Obrázok súboru GIF vs PNG

GIF vs PNG

Porovnajte formát PNG a formát súborov GIF, ktorý ho nahradil. 

Obrázok súboru PDF vs PNG

PDF vs PNG

Prečítajte si viac o týchto prispôsobiteľných a obľúbených formátoch súborov. V čom sa líšia?

Nájdite plán, ktorý je pre vás najvhodnejší

Illustrator

Adobe Illustrator – jedna aplikácia

Vytvárajte nádherné vektorové grafiky a ilustrácie.
7 dní zadarmo, potom 23,99 € mesačne.

Indesign

Adobe InDesign – jedna aplikácia

Vytvárajte elegantné rozloženia stránok pre tlačové a digitálne médiá.
7 dní zadarmo, potom 23,99 € mesačne.

Lightroom

Všetky aplikácie

Získajte celú zbierku tvorivých aplikácií a ešte oveľa viac.
7 dní zadarmo, potom 62,47 € mesačne.