#F5F5F5

FOTOGRAFIA

PNG vs TIFF

Ak pracujete s digitálnymi obrázkami, možno sa pýtate, či je lepšie ukladať súbory vo formáte PNG alebo TIFF. Hoci sú oba súbory univerzálne a bezstratové rastrové typy súborov, čiže sú založené na pixeloch, existuje medzi nimi niekoľko dôležitých rozdielov. V tomto článku nájdete informácie, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, či si pre svoj ďalší projekt s fotografiami alebo digitálnymi obrázkami máte vybrať súbory PNG alebo TIFF.

Preskúmať Creative Cloud

PNG vs TIFF marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je súbor PNG?

PNG je skratka pre Portable Network Graphics. Tento typ súboru je hlavným dizajnovým nástrojom na prácu s webovými grafikami a logami, ako aj s detailnými digitálnymi fotografiami s vysokým kontrastom. K hlavným výhodám patrí podpora 16 miliónov farieb, priehľadnosť a bezstratová komprimácia. Pre svoju veľkosť však súbory PNG nie sú vždy tou najlepšou voľbou na každodenné používanie fotografií.

Ďalšie informácie o súboroch PNG

Čo je súbor TIFF?

Súbory TIFF (Tagged Image File Format) sú bežné pri publikovaní, úprave fotografií a v grafickom dizajne. Je to univerzálny štandardný formát pre rôzne počítačové programy. Pre jeho nízku kompatibilitu online sú však obľúbenejšie súbory JPEG. Súbory TIFF sú dobrým riešením, ak hľadáte vysoké rozlíšenie, vrstvenie, priehľadnosť a flexibilitu medzi stratovou a bezstratovou komprimáciou. Môžu slúžiť aj ako kontajner pre iné typy súborov.

Ďalšie informácie o súboroch TIFF

Aký je rozdiel medzi súbormi TIFF a PNG?

Súbory PNG a TIFF sú vynikajúcim riešením na zobrazovanie zložitých obrázkov. Súbory PNG sú zvyčajne menšie, a preto sú potenciálne vhodnejšie pre webové lokality. Súbory TIFF sú zasa často najlepšou voľbou na profesionálne používanie, skenovanie a tlač. Pozrime sa na tieto rozdiely podrobnejšie.

Pozrime sa na tieto rozdiely podrobnejšie.

Priehľadnosť

Súbory TIFF síce podporujú priehľadnosť, nie sú však kompatibilné s mnohými webovými programami. Len aplikácie, ktoré plne podporujú súbory TIFF, budú podporovať priehľadnosť TIFF.

V niektorých prípadoch možno budete potrebovať na dosiahnutie požadovaných výsledkov súbor TIFF upraviť. Vo všeobecnosti to znamená, že musíte kompletne upraviť pixely, prípadne ich musíte skryť pomocou vrstvy. To je možné, pretože súbory TIFF podporujú vrstvenie. Zároveň to však môže byť časovo náročné.

Súbory PNG patria k najbežnejším typom súborov, pokiaľ ide o priehľadné logá, grafiky, grafy a obrázky. Sú v rozsiahlej miere kompatibilné s webovými aj newebovými programami. Weboví dizajnéri dokonca môžu uplatniť rôzne stupne priehľadnosti obrázkov PNG, vďaka čomu bude možné úspešne integrovať obrázky do rôznych farieb pozadia webovej stránky.

Použitie na webe

Univerzálnosť a kompatibilita sú dôležité argumenty pre súbory typu TIFF. Sú totiž kompatibilné s množstvom operačných systémov a programov. Pre svoju veľkosť však nie sú dobrou voľbou pre používanie na webe.

Súbory PNG sú však vynikajúcou voľbou pre webové grafiky. Vďaka bezstratovej komprimácii súborov dokážu online aplikácie spracovať ich veľkosť. Sú štandardným formátom a jedným z najobľúbenejších typov súborov pre online obrázky. Pamätajte si, že pre značnú veľkosť fotografií PNG môže načítavanie týchto súborov trvať určitý čas. Preto je často uprednostňovaným formátom na zdieľanie obrázkov online formát JPEG.

Komprimácia

Súbory PNG aj TIFF ťažia z bezstratovej komprimácie, čo znamená, že si uchovávajú svoju kvalitu bez ohľadu na to, ako často ich ukladáte, otvárate alebo meníte ich veľkosť.

Súbory TIFF však používateľom poskytujú možnosť výberu medzi stratovou a bezstratovou komprimáciou, čo môže pomôcť zmenšiť veľkosť súboru, ak je to prioritou.

Ďalšie informácie o spôsobe komprimácie obrázka

Veľkosti súborov

Aj napriek stratovej komprimácii bude súbor TIFF pravdepodobne väčší ako súbor PNG. Súbory TIFF podporujú vysoké rozlíšenie, viacstránkový dizajn a priehľadnosť. To znamená, že ukladajú množstvo informácií.

Súbory PNG sa môžu jednoduchšie spravovať medzi programami, pretože sú menšie. Možno sú menšie ako súbory TIFF, no stále sú väčšie ako súbory JPEG. To je napokon jeden z hlavných dôvodov, prečo sú súbory JPEG zostávajú obľúbenejšími typmi súborov pre online fotografie.

Ďalšie informácie o rozdieloch medzi formátmi PNG a JPEG

Tlač

Súbory PNG môžete rozšíriť na veľmi veľké veľkosti. To znamená, že v prípade potreby dokážu reprodukovať kvalitu obrázka TIFF. Ak je to tak, prečo nie sú najčastejšie používaným typom súborov na tlač?

Tlačové projekty neoptimalizujú grafiku PNG v plnom rozsahu. Súbory PNG nepodporujú farbu CMYK, ktorá je bežná v tlačiarenskom priemysle. V profesionálnej umeleckej tlači sa však často používajú špeciálne tlačiarne RGB na umeleckú a giclée tlač. Preto môžu byť súbory PNG vhodné na umeleckú tlač s kvalitou umožňujúcou archivovanie.

Súbor TIFF je zasa plne optimalizovaný na tlač a podporuje farebné priestory CMYK aj RBG. Spolu s formátom RAW je to jeden z najobľúbenejších formátov na vysokokvalitnú grafickú tlač a fotografie. Súbory TIFF sa bežne používajú na veľmi rozsiahlu tlač fotografií vrátane bilbordov.

Ďalšie informácie o obrázkoch RAW

Skenovanie

Formát TIFF sa bežne používa aj na vysokokvalitné skeny. Ak musíte oskenovať ručne vyhotovené umelecké diela alebo fotografie, pravdepodobne ich dostanete spracované ako súbor TIFF. Súbor TIFF je v skutočnosti jednou z najlepších dostupných možností na skenovanie.

Aj súbory PNG sú vhodnou možnosťou na skenovanie, najmä ak následne nahrávate svoj obrázok online.

Vkladanie do kontajnerov

PNG a TIFF sú kontajnerové súbory. To znamená, že podporujú dodatočné údaje z iných formátov, ako napríklad JPEG.

Súbory TIFF sú užitočné najmä v tejto oblasti. Používatelia môžu do jedného súboru TIFF pridať niekoľko súborov JPEG, vďaka čomu sú tieto súbory obľúbené napríklad pri odosielaní vybraných fotografií v jednom súbore.

Súbory PNG využívajú svoju schopnosť fungovať ako kontajnerové súbory na zachovanie kompatibility smerom dopredu. To im umožňuje prispôsobovať sa v priebehu času a zahrnúť údaje pre budúce verzie.

Ako skonvertujem súbor TIFF na PNG?

Súbory TIFF môžete používať v softvéri ako Adobe Photoshop a Adobe InDesign na vytváranie detailných, vrstvených alebo viacstranových obrázkov.

Ako chcete skonvertovať súbor TIFF na formát PNG aplikáciou Adobe Photoshop, postupujte takto:

  1. Otvorte Adobe Photoshop.
  2. Kliknite na File (Súbor) > Open (Otvoriť) a vyberte súbor TIFF.
  3. Vyberte File (Súbor) > Save As (Uložiť ako).
  4. V rozbaľovacej ponuke vyberte PNG.
  5. Vyberte Save (Uložiť).

Súbory PNG vs TIFF: najčastejšie otázky

Sú TIFF a PNG rastrové alebo vektorové súbory?
Súbory TIFF aj súbory PNG sú rastrové obrázkové súbory, čo znamená, že sú založené na pixeloch. Na druhej strane, vektorové súbory používajú sériu matematických mriežok, bodov a vzorcov, čo im umožňuje uchovávať si rozlíšenie takmer pri každej veľkosti. Aj keď súbory TIFF a PNG dokážu spracovať obrázky s veľmi vysokým rozlíšením, pre ich pixelové zloženie ich nemožno rozširovať donekonečna.
Podporujú súbory TIFF alebo PNG animáciu?
Bohužiaľ, súbory TIFF ani PNG animáciu nepodporujú. Súbory GIF, ktoré vytvárajú efekt podobný videu tým, že obsahujú viaceré obrázky a rámce v rovnakom čase, sú naďalej najobľúbenejšou voľbou pre webové animované obrázky a grafiky.
Sú pre fotografie lepšie súbory PNG alebo TIFF?
Súbory TIFF sú lepšie na tlač fotografií, súbory PNG sú zase najlepšie pre obrazovky. Žiadna z možností však nie je ideálna na používanie na webe pre značnú veľkosť súboru.
Podporujú súbory TIFF CMYK?
Súbory TIFF podporujú farbu CMYK, čo je štandardný formát pre farebnú tlač. Súbory TIFF podporujú aj RGB.
Je vhodnejšie na skenovanie dokumentov použiť súbor TIFF alebo PDF súbor?

Na skenovanie dokumentov sú bežné súbory TIFF a PDF. Oba majú svoje výhody a nevýhody.

Na zložité viacstranové dokumenty je vhodnejší formát TIFF. Súbory PDF sú užitočnejšie na zdieľanie jednostranových dokumentov, pretože ich možno prezerať online a majú širokú kompatibilitu.

Konvertovať TIFF na PDF v aplikácii Adobe Acrobat

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/express-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade