#F5F5F5

FOTOGRAFIA

Súbory DPX

DPX je digitálny formát súborov, ktorý sa používa na prenos a ukladanie filmových obrázkov. Vďaka svojej flexibilite pri narábaní s vizuálnymi efektmi a farbou je obľúbený vo filmovom priemysle. Prečítajte si viac o histórii a spôsoboch používania formátu DPX, ako aj o jeho výhodách a nevýhodách. Zistite, ako môžete vytvoriť vlastný obrázok DPX s produktmi Adobe.

Preskúmať Creative Cloud

DPX marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Čo je súbor DPX?

DPX je skratkou pre Digital Picture Exchange. Je to typ súboru, ktorý je známy ako rastrový. To znamená, že je vytvorený z pixelov a ukladá jednotlivé naskenované snímky v bezstratovom digitálnom formáte. Súbory DPX sa často exportujú ako stream, pretože jeden súbor zodpovedá jednej snímke. Sú flexibilné a bezstratové. Používatelia môžu importovať súbory DPX do rôznych postprodukčných softvérových programov a programov na spracovanie digitálnych efektov.

Formát DPX je obľúbený vo filmovom priemysle pre špecifický spôsob, akým ukladá informácie o farbe a farebné priestory. Obrázky DPX sa pri prvom pohľade môžu zdať vyblednuté. Sú však navrhnuté na to, aby zachovali všetku hustotu farieb z procesu natáčania. Preto ich môžete stupňovať, aby spĺňali jedinečné nároky produkcie na estetiku.

História súboru DPX

Formát súboru DPX vytvorila spoločnosť Kodak na skenovanie filmov. Formát DPX založila na skorších súboroch CIN a krátko na to si osvojila jeho používanie spoločnosť Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE). Spoločnosť Kodak vydala prvú verziu v roku 1994, druhá verzia nasledovala v roku 2004.

Odvtedy spoločnosť SMPTE prispôsobila formát DPX tak, aby vyhovoval technológiám, ktoré sú špecifické pre toto odvetvie, vrátane podpory systému Academy Color Encoding System a rozšírení pre vysokodynamický rozsah (HDR).

Používanie súboru DPX

Vo filmovom priemysle sa súbory DPX používajú na tieto účely:

Ukladanie a prenos súborov

Pri skenovaní filmu sa každá snímka filmu zaznamenáva ako súbor DPX, ktorý sa následne exportuje do postprodukčných programov ako Adobe After Effects alebo Adobe Premiere Pro.

Vylepšenie postprodukcie

Hodnotu súboru DPX zvyšuje jeho všestrannosť v procese postprodukcie. Súbory môžete orezávať, vyfarbovať a pridávať do nich špeciálne efekty s menším počtom obmedzení. Súbory DPX okrem toho výrazne zlepšili farebnú gradáciu filmu.

Preskúmať ďalšie typy rastrových súborov

Výhody a nevýhody súborov DPX

Ak sa pre začiatkom práce so súbormi DPX rozhodnúť o jeho vhodnosti na základe informácií, posúďte ich výhody aj nevýhody.

Výhody súborov DPX

  • Súbory DPX sú veľmi flexibilné. Môžete si ich prezerať vo väčšine softvérov, aplikácií a programov na prácu s rastrovými digitálnymi obrázkami.
  • Keďže súbory DPX ukladajú informácie o hustote farieb, sú užitočné pre farebnú gradáciu.
  • Súbor DPX je bezstratový formát, preto nestratí žiadne údaje z natáčania ani pri presune medzi aplikáciami a programami.

Nevýhody súborov DPX

  • Sekvencie DPX sa skladajú z množstva snímok, často s vysokým rozlíšením. Ak chcete exportovať a upraviť sekvenciu DPX, musíte počítať s vysokým výpočtovým výkonom.
  • Ak chcete upravovať súbory DPX v programoch na postprodukciu a úpravu, musíte zaplatiť licenčný poplatok.

Otvorenie súboru DPX

Ak chcete otvoriť stream súboru DPX v aplikácii Adobe After Effects, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:

1. Presuňte všetky súbory v streame do rovnakého priečinka.

2. Otvorte Adobe After Effects.

3. Vyberte File (Súbor) > Import (Importovať) > File (Súbor).

4. Vyberte prvú snímku.

5. Kliknite na Import as sequence (Importovať ako sekvenciu).

6. Vaše súbory sa potom importujú ako stream.

Ak chcete importovať jednotlivé súbory, postupujte rovnakým procesom, ale nevyberte Import as sequence (Importovať ako sekvenciu). Okrem toho je vhodné ukladať samostatné súbory DPX oddelene od existujúcich sekvencií.

Spôsob vytvárania a úpravy súboru DPX

Vaše zariadenie na skenovanie videa by malo predvolene vytvoriť súbor DPX. Potom môžete súbor nahrať aplikáciou Premiere Pro. Stačí postupovať podľa hore opísaných krokov.

Súbory DPX: najčastejšie otázky

V ktorom programe možno otvárať súbory DPX?
Jednotlivé súbory DPX dokáže otvoriť niekoľko prehliadačov súborov a programov na prácu s rastrovými obrázkami. Ak však chcete otvoriť stream DPX, budete potrebovať špecifický softvér ako Adobe Premiere Pro alebo Adobe After Effects.

Dokáže Photoshop otvoriť súbory DPX?

Adobe Photoshop je kompatibilný s formátom DPX. Photoshop môžete používať na otváranie, úpravu a export súborov DPX ako individuálnych obrázkov.

Sú DPX rastrové alebo vektorové súbory?

Súbory DPX sú typ rastrového súboru, čo znamená, že sú vytvorené z pixelov a nie matematických algoritmov a vzorcov, ktoré sa používajú na vytváranie vektorových súborov. Pre nákresy a logá sú zvyčajne vhodnejšie vektorové súbory, na zobrazovanie fotografií sú zase ideálne rastrové súbory.

Aký je rozdiel medzi príponami .DPX a .CIN?

Typ súboru CIN vytvorila spoločnosť Kodak. Typ súboru DPX bol prispôsobený na základe pôvodného súboru CIN, no dodnes medzi nimi neexistuje väčší rozdiel. Súbory DPX však obsahujú niekoľko dodatočných informácií vo svojej hlavičke.

Sú súbory DPX nespracovanými súbormi RAW?

Súbory DPX nie sú súbormi RAW. Sú to nekomprimované bezstratové súbory, ktoré zachovávajú najdôležitejšie údaje a informácie z procesu natáčania.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade