Usilovne sme pracovali.

S aplikáciou Premiere Pro CC máte vždy prístup k novým funkciám ihneď po ich vydaní.

Premiere Pro CC

Úpravy v mobilných zariadeniach s úplne novou aplikáciou Premiere Rush

Rozšírte svoju platformu na úpravu videí s našou úplne novou aplikáciou Premiere Rush určenou pre všetky zariadenia. Snímajte, upravujte a publikujte videá z ľubovoľných zariadení – od mobilných zariadení až po počítače. Môžete tiež poslať svoju prácu priamo do aplikácie Premiere Pro, ak chcete urobiť viac.

Inteligentné čistenie zvuku

Používajte nové posúvače DeNoise a DeReverb na paneli Základný zvuk na okamžité stlmenie alebo odstránenie šumu na pozadí alebo ozveny.

Selektívna farebná gradácia

Zbavte sa neistoty pri upravovaní kriviek s novými inovatívnymi nástrojmi Lumetri Color slúžiacimi na selektívnu farebnú gradáciu. Každá krivka má dve osi so spárovanými hodnotami, čo výrazne uľahčuje presné a jemné dolaďovanie farieb.

Infografické šablóny pohyblivej grafiky založené na údajoch

Presúvajte myšou hárky do nových infografických šablón pohyblivej grafiky a generujte animované vizualizácie. Všetky aktualizácie vašich hárkov sa automaticky aktualizujú v infografike.

Komplexný formát VR 180

Začnite vytvárať pôsobivé videá pre VR 180 s optimalizovaným vkladaním a skvelými efektmi. Publikujte dokončené videá vo formáte Google VR 180 na YouTube a ďalších platformách.

Priestorové značky pre médiá s virtuálnou realitou

Namiesto odloženia náhlavnej súpravy pri kontrole média v prostredí Adobe Immersive môžete teraz umiestniť priestorovú značku, ktorú použijete ako referenciu pri návrate na časovú os v počítači.

Vylepšenia služby Adobe Stock

Vyhľadávajte a trieďte videozáznamy a profesionálne navrhnuté šablóny pohyblivej grafiky zo služby Adobe Stock priamo na paneli Základná grafika.

Skupinové pozvánky pre službu Tímové projekty

Pozývajte skupiny a členov tímu zo svojho podnikového adresára bez písania adries a komunikujte efektívnejšie.

Správa zobrazovaných farieb

Získajte presné zobrazenia farieb a udržiavajte vernosť farieb vo svojich pracovných postupoch v aplikáciách, ako sú After Effects a Premiere Pro, ako aj na displejoch rec709, rec202 a P3.

Vylepšenia výkonu

Kódovanie a dekódovanie založené na hardvéri pre formáty H264 a HEVC zlepšuje výkon na pracovných staniciach MacBook Pro. A vylepšené spracovanie obrazu prináša rýchlejšie prehrávanie, vykresľovanie a výkon nástrojov Lumetri Color.

Rozšírená podpora formátov

Podpora nových natívnych formátov zahŕňa formáty ARRI Alexa LF, Sony Venice v2 a formát záznamu HEIF (HEIC) používaný telefónmi iPhone 8 a iPhone X.

Vylepšenia služby Creative Cloud Library

Presúvajte myšou dátové zdroje, ako sú napríklad súbory aplikácie Illustrator alebo Photoshop, na svoj panel služby CC Libraries a získajte rýchly prístup k svojim sekvenciám v aplikácii Premiere. Zdieľajte svoje knižnice s členmi tímu alebo ich exportujte a ukladajte spolu so svojím projektom.

Austrálsky štandard titulkovania

Teraz je k dispozícii podpora austrálskeho štandardu titulkovania OP-42.

Jazyková podpora pre klávesové skratky

V ponuke rozloženia klávesových skratiek sú teraz podporované lokalizované jazyky.

Režim Theater Mode v prostredí Adobe Immersive Environment

Používajte virtuálnu premietaciu miestnosť a spolupracujte s režisérmi alebo producentmi na 2D alebo virtuálneho obsahu alebo na kombinácii oboch typov obsahu.

Premiere Pro CC

Rozdelené zobrazenie na vytvorenie vzhľadu

Možnosť rozdelenia zobrazenia programu na monitore vodorovne alebo pozdĺžne, prípadne možnosť zobrazenia obrázkov v plnej veľkosti vedľa seba, čo umožňuje porovnať obrázok pred stupňovaním farieb a po ňom.

Porovnanie záberov a zladenie farieb

Možnosť porovnať vzhľad dvoch rozličných záberov v rámci sekvencie záberov a zladiť farby pri zachovaní tónov pokožky jediným kliknutím. Všetky vykonané zmeny zostanú viditeľné a používateľ bude k nim mať prístup, aby ich mohol v prípade potreby neskôr upraviť.

Zapínanie, vypínanie a resetovanie panela Lumetri Color

Možnosť jednoduchého zapnutia alebo vypnutia aktívneho efektu Lumetri Color vo vybratých záberoch priamo z panela Lumetri Color. Celý výber pre záber na paneli Lumetri Color môžete resetovať jediným kliknutím.

Automatické potláčanie hudby

Hlasitosť hudby je možné nastaviť tak, aby sa automaticky znížila pri rozpoznaní dialógov, zvukových efektov alebo iných zvukových klipov, čím sa eliminuje potreba ručného nastavenia každého bodu mixu.

Intuitívny prehliadač šablón pohyblivej grafiky

Lepšie možnosti prehľadávania a spravovania umožňujú univerzálne vyhľadávanie a zobrazovanie ukážok šablón pohyblivej grafiky z lokálneho priečinka šablón, knižníc Creative Cloud Libraries alebo služby Adobe Stock priamo na paneli Základná grafika. Vďaka tomu nájdete potrebné šablóny omnoho rýchlejšie.

Lepšie možnosti práce so šablónami pohyblivej grafiky

Vylepšené rozhranie a nové ovládacie prvky uľahčujú prispôsobenie šablón pohyblivej grafiky vytvorených v aplikácii After Effects vrátane úpravy 2D polohy, otáčania a mierky prvkov. Upravujte textové vrstvy grafiky tak, že na ne kliknete v monitore programu.

Podpora gradientov pre tvary a textové vrstvy

Pomocou gradientov môžete vytvárať vizuálne príťažlivejšie grafiky. Kliknite na vzorkovník farieb tvaru na paneli Základná grafika a potom vyberte typ výplne Plná, Lineárny gradient alebo Radiálny gradient. Priamo z monitora programu môžete upravovať uhol gradientu, farebné zastavenia a stredové body.

Nahradenie klipu pre šablóny pohyblivej grafiky

Ak chcete nahradiť šablónu na časovej osi aktualizovanou verziou z aplikácie After Effects, jednoducho podržte klávesy Alt/Option +, a presuňte novú náhradnú šablónu na existujúcu šablónu. Môžete si vybrať, či sa šablóna aktualizuje všade, kde bola v projekte použitá, alebo či sa jej aktualizácia obmedzí na jednu inštanciu. Vaše prispôsobenia sa zachovajú všade, kde je to možné.

Prepínanie animácií pre grafické vrstvy na paneli Základná grafika

Animujte rýchlejšie a používajte možnosť prepínania na animácie pre polohu, otočenie, kotviaci bod, veľkosť a nepriehľadnosť. Stačí kliknúť na príslušné ikony na paneli Základná grafika a potom upraviť vlastnosť na paneli alebo upraviť grafickú vrstvu priamo v monitore programu. Počas premiestňovania prehrávacej hlavy sa zmeny vlastnosti, ktoré vykonáte, zaznamenajú ako kľúčové snímky.

Imerzný monitor

Tento nový panel v prostredí Adobe Immersive Environment poskytuje zobrazenie celej sféry záznamu a môže sa použiť na otáčanie aktuálneho zobrazenia na displeji umiestnenom na hlave.

Podpora pre Windows Mixed Reality

Náhlavné súpravy a ovládače pre Windows Mixed Reality sa teraz dajú používať s prostredím Adobe Immersive Environment v systéme Windows. Vďaka tomu majú používatelia širšiu škálu hardvéru na upravovanie a kontrolu 360° obsahu virtuálnej reality.

Vylepšenie podpory pre Tímové projekty

Medzi vylepšenia patria zjednodušenie procesu pozývania, vylepšené sledovanie spolupracovníkov, lepšie spravovanie projektov, možnosť zobrazovania verzií projektov určených len na čítanie a podobne.

Panel Časový kód

Pozrite si ďalšie možnosti zobrazenia na paneli Časový kód a zobrazte si rozličné informácie, ako napríklad vstup a výstup, trvanie, absolútny časový kód, zostávajúci časový kód a zdrojový časový kód.

Obmedzovač videa

Obmedzte obsah videa tak, aby spĺňal špecifikácie vysielania, vrátane štandardov SMPTE a EBU. Používajte tento efekt ako efekt pre jednotlivé zábery pri práci s efektom Lumetri Color alebo ho pridajte ako výstupný efekt, ktorý pri exportovaní obmedzí celú sekvenciu.

Kopírovanie a prilepovanie značiek sekvencie

Pri premiestňovaní klipov môžete kopírovať a prilepovať značky sekvencie s plnou vernosťou. Zachovajú sa všetky informácie značiek, ako napríklad farba, poznámky, trvanie a podobne.

Podpora nových formátov

Nové podporované formáty zahŕňajú: nespracované súbory fotoaparátu pre Sony X-OCB (Venice) a Canon Cinema RAW Light (C200).

Premiere Pro CC

Súbežná práca na viacerých projektoch

Otvárajte, pristupujte a pracujte na viacerých projektoch naraz. Preskakujte medzi epizódami alebo scénami usporiadanými ako samostatné projekty, upravujte a kopírujte časti jedného projektu do druhého a oveľa viac.
Zobraziť ukážku ›

Zdieľané projekty s funkciou uzamknutia

Tímy v rovnakej budove môžu pristupovať k jednému projektu súčasne. Spravovaný prístup umožňuje používateľom uzamknúť projekty, keď ich aktívne upravujú, a poskytnúť ostatným používateľom prístup len na čítanie.

Responzívny dizajn – čas

Zachovávajte integritu kľúčových snímok v pohyblivých grafikách, ako sú napríklad úvodné a záverečné animácie, pri vytváraní zmien v celkovom trvaní.

Responzívny dizajn – umiestnenie

Pripnuté grafické vrstvy sa automaticky prispôsobujú zmenám pomeru strán, ako aj umiestneniam v ďalších vrstvách alebo v samotnej snímke.

Šablóny pohyblivej grafiky dostupné v službe Adobe Stock

Získajte profesionálne vytvorené šablóny pre rôzne druhy úvodných, spodných, predelových a záverečných titulkov bez opustenia aplikácie Premiere Pro. Vyhľadávajte v službe Adobe Stock prostredníctvom panela Knižnice priamo v aplikácii.

Úpravy imerznej virtuálnej reality

Upravujte imerznú virtuálnu realitu tak, ako sa sleduje – s nasadenými okuliarmi pre virtuálnu realitu. Kontrolujte a ovládajte prehrávanie, meňte orientáciu a zachovávajte schopnosť vykonávať úpravy klávesnicou aj pri práci so zariadeniami HTC Vive alebo Oculus Rift.
Ďalšie informácie ›

Pôsobivé úpravy videa pre 360°/VR videá

Upravujte 360°/VR obsah pomocou zvuku založeného na orientácii a potom ho exportujte ako ambisonický zvuk do platforiem s podporou VR, ako sú YouTube a Facebook.
Ďalšie informácie ›

Pôsobivé efekty

Pridávajte do svojich 360°/VR videí efekty virtuálnej reality bez vytvárania neželaných skreslení na póloch alebo artefaktov pozdĺž spojovej čiary. Medzi efekty patria VR rozostrenie, VR žiara, VR zostrenie, VR odstránenie šumu a VR chromatické aberácie.

Pôsobivé prechody

Pridávajte do svojich 360°/VR videí prispôsobiteľné prechody bez vytvárania neželaných skreslení na póloch alebo artefaktov pozdĺž spojovej čiary. Prechody pre pohyb zahŕňajú šošovkové rolovania, priblíženia Mobius, sférické rozmazania a gradientové rolovania. Štýlové prechody zahŕňajú náhodné bloky, svetelné lúče, presvitania a chroma presvitania.

Pôsobivé titulkovanie videa a grafika

Okamžite formátujte grafiku, text, obrázky alebo ďalšie videoklipy tak, aby v 360° videu vyzerali správne.

VR Rotate Sphere

Jednoducho prispôsobujte a otáčajte 360° zábery s cieľom vyrovnať vodorovné čiary, zarovnať body pohľadu a pod.

Vylepšenia pracovného postupu Základná grafika

Priamo manipulujte s viacerými grafickými vrstvami naraz. Zobrazujte náhľad a vyberajte obľúbené položky v ponuke písem. A teraz je k dispozícii aj podpora úvodných titulkov so zvislým posúvaním.

Podpora nových formátov

Podporované formáty teraz zahŕňajú Sony X-OCN (RAW pre Sony F55) a súbory WAV väčšie ako 4 GB.

Regionálne štandardy titulkov

Odteraz sú podporované skryté titulky EBU.

Podpora aktualizácií služby Tímové projekty

Skontrolujte, kedy boli súbory automaticky uložené, alebo sa jednoducho vráťte na predchádzajúce automaticky uložené verzie. Vylepšenia upozornení a histórie verzií pomáhajú zabezpečiť, aby mali všetci členovia tímu aktuálne verzie.

Vylepšené úvodné pokyny pre začiatočníkov

Spoznajte aplikáciu Premiere Pro lepšie s prehliadkou v šiestich krokoch pri prvom spustení aplikácie.

Optimalizovaná podpora technológie Lumetri pre rozhodnutia o pohľade v kamere

Prístup k rozhodnutiam o pohľade v kamere ARRI Amira a ich implementácia priamo z panela Lumetri Color.

Šablóny pohyblivej grafiky aplikácie After Effects bez inštalácie aplikácie After Effects

Pracujte so šablónami pohyblivej grafiky vytvorenými v aplikácii Adobe After Effects CC bez nutnosti inštalovania aplikácie.

Ďalšie vylepšenia

Nové farby označení, možnosť uzavrieť viaceré medzery naraz a resetovať pracovný priestor dvojitým kliknutím na jeho rukoväť.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Premiere Pro CC (2017.1)

Panel Základná grafika

Nájdite všetky ovládacie prvky, ktoré potrebujete na úpravu titulkov, tvarov a šablón pohyblivej grafiky vytvorených v aplikáciách Premiere Pro a After Effects. Okrem toho môžete poľahky usporadúvať a prispôsobovať vrstvy s tvarmi, textom a klipmi.
Zobraziť ukážku ›

Nástroj na písanie

Vytvárajte nové titulky priamo v monitore programu pomocou nástroja na písanie, ktorý sa podobá na tie v aplikáciách Photoshop a After Effects.

Šablóny pohyblivej grafiky

Kompozície z aplikácie After Effects sa odteraz dajú zbaliť ako šablóny pohyblivej grafiky, zdieľať prostredníctvom služby Creative Cloud Libraries a otvoriť v aplikácii Premiere Pro. Následne v nich môžete meniť premenné ako text, farba, veľkosť, rozloženie či atmosféra bez toho, aby ste zasahovali do celkového vzhľadu. Okrem toho môžete vytvárať aj vlastné šablóny s vrstvami s tvarmi, textom a klipmi.
Zobraziť ukážku ›

Panel Základný zvuk

Odteraz majú editori možnosť pracovať so zvukom profesionálnej kvality aj bez toho, aby naň boli odborníkmi. Keď klipu priradíte charakteristiku (hudbu, efekty, dialóg alebo okolie), panel Základný zvuk vám ponúkne optimálne nastavenia zvuku.
Zobraziť ukážku ›

Publikovanie v službe Adobe Stock

Získavajte výhodné licenčné poplatky za videá, ktoré uverejníte v službe Adobe Stock pomocou pracovného postupu Cieľové publikovanie v aplikáciách Premiere Pro a Adobe Media Encoder.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšená integrácia s aplikáciou Audition

Obľúbené efekty aplikácie Audition, ako je Surround Reverb, Mastering a Stereo Expander, máte odteraz k dispozícii aj v aplikácii Premiere Pro. Odosielajte kľúčové snímky, zvukové efekty a nastavenia z panela Základný zvuk v aplikácii Premiere Pro do aplikácie Audition bez vykresľovania a získajte plnú kompatibilitu medzi panelmi v nich.

Vylepšenia práce s virtuálnou realitou

Produkujte ambisonický zvuk pre platformy s virtuálnou realitou ako YouTube a Facebook.

Podpora hardvéru novej generácie

Premiere Pro odteraz ponúka natívnu podporu pre Microsoft Surface Dial, ako aj natívnu podporu a možnosti prispôsobenia dotykového panela pre MacBook Pro.

Dynamic Link pre Tímové projekty

Služba Tímové projekty odteraz podporuje vytváranie prepojení Dynamic Link medzi aplikáciami Premiere Pro a After Effects, vďaka čomu môžete preskočiť priebežné vykresľovanie a zrýchliť rutinné činnosti.
Ďalšie informácie ›

Podpora pre viac natívnych formátov

Nová podpora pre vysoký dynamický rozsah (HDR) zahŕňa aj štandard HLG (Hybrid LOG Gamma).

Ďalšie vylepšenia

Okrem toho zahŕňa vylepšený výkon rozlíšenia 4K 60p, lepšiu podporu pre rozhranie Apple Metal, videoukážku záberov v službe Stock v rámci panela služby Libraries a množstvo ďalších možností.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Premiere Pro CC (2017)

Jednoduchšia spolupráca s Tímovými projektmi

Spolupracujte na sekvenciách a kompozíciách a zdieľajte ich v reálnom čase so službou Tímové projekty (Beta). Funkcie ako kontrola verzií a riešenie konfliktov sú priamou súčasťou aplikácií Premiere Pro, After Effects a Prelude, vďaka čomu môžu tímy lepšie spolupracovať. Tieto možnosti sú teraz k dispozícii pre zákazníkov so službou Creative Cloud pre tímy a podniky.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšené titulky

Nové funkcie titulkov umožňujú manipulovať s textom, meniť trvanie a miesto, ako aj úplne od začiatku vytvárať titulky, ktoré sa budú zobrazovať vždy, a titulky, ktoré sa dajú vypnúť.

Vylepšenia panela Lumetri Color

Vďaka novým nástrojom na výber farby si môžete pri práci s možnosťami HSL secondaries okamžite vyberať farbu. Môžete tiež pracovať so súbormi HDR10 a získať lepšiu podporu metadát farebného priestoru.
Zobraziť ukážku ›

Zrýchlenie prepojenia Dynamic Link

Zrýchlenie výkonu znižuje potrebu priebežného vykresľovania a počas prehrávania poskytuje vyššiu frekvenciu snímok.

Automatické zisťovanie pri používaní virtuálnej reality

Premiere Pro automaticky zisťuje, či je vaše video virtuálnej reality monoskopické, stereoskopické zľava a sprava alebo stereoskopické zhora a zdola. Následne použije príslušné nastavenia.

Priame publikovanie v službe Behance

Videá môžete publikovať priamo vo svojom portfóliu v službe Behance. Nič netreba samostatne exportovať ani nahrávať.

Dynamic Link s aplikáciou Character Animator

Pri práci s aplikáciami Adobe Character Animator CC (Beta), After Effects a Premiere Pro je obmedzené priebežné vykresľovanie a zrýchlený výkon.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšenia šablón živého textu

Nový formát súboru umožňuje zdieľať šablóny živého textu medzi aplikáciami Premiere Pro a After Effects bez toho, aby ste potrebovali samostatnú licenciu na After Effects.

Nové možnosti pre nováčikov

Na novej úvodnej obrazovke nájdu začiatočníci rôzne možnosti na zoznámenie sa s aplikáciou. Môžu si pozrieť kompletnú sériu videí s kurzmi, prípadne použiť šablónu optimalizovanú na rýchle vytvorenie projektu.

Synchronizácia písiem Typekit

Pri práci so šablónami živého textu nemusíte chýbajúce písma hľadať ručne. Písma sa teraz automaticky synchronizujú a aktualizujú zo služby Adobe Typekit.

Zvukové efekty aplikácie Adobe Audition

Nové vysokokvalitné zvukové efekty v reálnom čase zlepšujú zvukový výstup a vernosť.

Priradenie klávesových skratiek

Vizuálna mapa umožňuje rýchlo nájsť, upraviť a prispôsobiť klávesové skratky.

Lepší výkon

Vďaka vylepšenej podpore rozhrania Apple Metal a viacerých efektov procesora GPU vrátane odsadenia môžete pracovať rýchlejšie než kedykoľvek predtým.

Podpora viacerých natívnych formátov

Premiere Pro teraz podporuje ešte viac formátov vrátane exportu natívneho kodeku QT DNxHD/DNxHR a senzora RED Helium.

Ďalšie vylepšenia

Nové prvky používateľského rozhrania, globálne stlmenie efektov a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Premiere Pro CC (2015.3)

Zjednodušené verzie

Môžete jednoducho prepínať medzi formátmi s vysokým a s nízkym rozlíšením a vykonávať úpravy na každom zariadení bez preťaženia systému.
Zobraziť ukážku ›

Úpravy počas importu

Zábery môžete začať upravovať prakticky v ľubovoľnom formáte, pričom médiá sa budú prenášať na pozadí. Po dokončení aplikácia Premiere Pro prejde na skopírované médiá, čím uvoľní miesto vo fotoaparáte.

Vylepšenie výkonu a stability

Vďaka úvodnej podpore rozhrania Apple Metal a hardvérového dekódovania formátu H.264 v systéme Windows pomocou funkcie Intel Quick Sync Video môžete v zariadeniach používať viac efektov v reálnom čase a znížiť riziko vynechaných snímok.

Ľahšia práca s farbami

S novými možnosťami HSL secondaries v nástrojoch Lumetri Color môžete izolovať a dolaďovať farby, vyvažovať bielu a jemne upravovať odtiene. Nové predvolené vzhľady SpeedLooks môžete aplikovať jediným kliknutím.
Zobraziť ukážku ›

Skratky šetriace čas

Pomocou klávesových skratiek zvládnete úpravy rýchlejšie. Môžete prechádzať cez kľúčové snímky a približovať a vzďaľovať zobrazenie jednotlivých snímok na časovej osi. Pomocou nového príkazu na odstránenie efektov rýchlo odstránite konkrétne efekty.

Podpora videa virtuálnej reality

Režim videa virtuálnej reality umožňuje posúvať a nakláňať ovládacie prvky a zobrazovať náhľad z perspektívy divákov.
Zobraziť ukážku ›

Titulky

Môžete vytvárať titulky, ktoré zostanú na obrazovke. Používatelia si teraz môžu vybrať medzi titulkami, ktoré sa budú zobrazovať vždy, a titulkami, ktoré sa dajú vypnúť. Môžu tiež vybrať písmo, farbu, veľkosť a umiestnenie titulkov.
Zobraziť ukážku ›

Natívna podpora formátov vo vysokom rozlíšení

Aktívna podpora najnovších natívnych formátov súborov teraz zahŕňa Red Weapon.

Rozšírená podpora jazykov

Natívne abecedy vrátane arabskej a hebrejskej umožňujú pridať titulky vo viacerých jazykoch.

Priame publikovanie na sociálnych médiách

Videá môžete rýchlo zdieľať na obľúbených lokalitách sociálnych médií, ako sú YouTube, Facebook, Vimeo a teraz aj Twitter.
Zobraziť ukážku ›

Lepšia spolupráca vďaka knižniciam

Zdroje môžete organizovať v službe Creative Cloud Libraries iba na čítanie, aby ich členovia tímu mohli používať, nie však meniť ani odstraňovať.

Aktualizovaný pracovný priestor služby Libraries

Vďaka novému pracovnému priestoru služby Libraries, filtrovanému vyhľadávaniu v službe Adobe Stock a novým ikonám, na základe ktorých jednoducho spoznáte licencované zdroje, nájdete ten správny obsah rýchlejšie. Uvidíte dĺžku a formát jednotlivých videí v knižniciach a získate prepojenia na náhľady videí.

Ďalšie vylepšenia

Podpora povrchov na úpravu farieb a vylepšených rozsahov Lumetri na lepšie ovládanie jasu, vylepšené rozlíšenie a monitorovanie farebného systému Rec2020.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Premiere Pro CC (2015.1)

Používanie dotykového ovládania a gest

V zariadení Microsoft Surface Pro, tablete so systémom Windows a trackpade Apple môžete vykonávať viac rôznych úprav. Môžete posúvať klipy, označovať vstup a výstup, presúvať klipy na časovú os a ešte oveľa viac.
Zobraziť ukážku ›

Nová podpora videa v aplikácii Adobe Stock

Do projektov aplikácie Premiere Pro si môžete vyberať z viac než milióna videoklipov bez licenčných poplatkov. Klip uložený do služby Creative Cloud Libraries je okamžite k dispozícii a môžete ho presunúť na časovú os.

HDR video s vysokou kvalitou

Držte krok s neustále sa meniacimi požiadavkami pracovných postupov s farbami. Premiere Pro prináša úvodnú podporu technológie vysokého dynamického rozsahu (HDR), vďaka čomu môžete pracovať s videami obsahujúcimi bohaté detaily dokonca aj v jasných oblastiach a tmavých tieňoch. Nové rozsahy HDR a ovládacie prvky Lumetri umožňujú vykonávať veľmi presné úpravy.

Vylepšenia služby Creative Cloud Libraries

Rýchlejšie nájdenie obsahu vďaka vyhľadávaniu v knižniciach aj v službe Adobe Stock.
Zobraziť ukážku ›

Jednoduchšie konverzie zmeny času a frekvencie snímok

Optický tok s urýchľovaním pomocou grafickej karty a technológia odhadovania pixlov umožňujú vytvárať úžasné spomalené efekty, inými spôsobmi meniť rýchlosť a dosiahnuť konverzie frekvencie snímok vyššej kvality.

Ešte viac natívne podporovaných formátov Ultra HD

Špičková aplikácia Premiere Pro poskytuje podporu pre DNxHR, HEVC (H.265) a OpenEXR na úpravu a vytváranie médií 4K a HDR.

Rozšírená podpora medzinárodných nadpisov

Nadpisy môžete vytvárať vo viacerých natívnych abecedách vrátane hindskej, tamilskej, pandžábskej a ďalších.

Ďalšie vylepšenia

Urýchľovanie pomocou grafickej karty v efekte transformácie, vylepšené pracovné postupy zlúčených klipov a mriežky v krivkách na paneli Lumetri Color.
Ďalšie informácie ›

Premiere Pro CC (2015)

Nájdenie dokonalého obrázka pomocou služby Adobe Stock

Keďže aplikácia Premiere Pro CC je integrovaná s novou službou Adobe Stock, ušetríte čas, ktorý by ste strávili vyhľadávaním, licencovaním a spravovaním obrázkov a grafických prvkov z fotobanky bez licenčných poplatkov. Keď si obrázok uložíte do služby Creative Cloud Libraries, ihneď ho máte k dispozícii na použitie vo vašich videách a iných kreatívnych projektoch.
Zobraziť ukážku ›

Jednoduché ovládanie farieb na paneli Lumetri Color

Upravte farbu a svetelnosť pomocou integrovaných nástrojov kombinujúcich technológie aplikácií SpeedGrade CC a Lightroom CC. Pomocou intuitívnych posúvačov a ovládacích prvkov môžete aplikovať všetko od jednoduchých úprav farieb až po zložité vzhľady Lumetri. Ak chcete projekty ďalej dolaďovať, môžete ich odoslať do aplikácie SpeedGrade cez priame pripojenie.
Zobraziť ukážku ›

Hladké prechody medzi zvukovými úsekmi hovoriacich osôb

Máte možnosť odstraňovať nepekné skokové strihy medzi zvukovými úsekmi hovoriacich osôb. Funkcia plynulého kombinovania strihov používa na vytvorenie plynulých prechodov sledovanie tváre a interpoláciu snímok pomocou služby Adobe Sensei, takže alternatívny záznam nemusíte vystrihnúť.
Zobraziť ukážku ›

Vaše zdroje, dostupné kdekoľvek

Prostredníctvom služby Creative Cloud Libraries dostupnej v aplikáciách Premiere Pro, After Effects a ďalších počítačových a mobilných aplikáciách Creative Cloud máte prístup k svojim Vzhľadom a grafickým prvkom vrátane zdrojov zo služby Adobe Stock. Zdroje môžete zdieľať medzi projektmi, členmi tímu a aplikáciami Adobe, a to kdekoľvek ste.
Zobraziť ukážku ›

Lepšia integrácia aplikácie Premiere Clip

Projekty vytvorené v mobilnej aplikácii Premiere Clip môžete ľahko konvertovať a otvárať. Všetky úpravy, hudobné značky a vzhľady sa zobrazujú priamo na časovej osi aplikácie Premiere Pro.
Zobraziť ukážku ›

Automatické úpravy trvania videa

Dĺžku videa ľahko prispôsobíte v súlade s konkrétnymi požiadavkami na výstup. Ladenie času v zahrnutej aplikácii Adobe Media Encoder automaticky pridáva a odstraňuje snímky pri zmenách scén, počas tichých zvukových pasáží a v sekciách so statickým obrazom alebo nízkou vizuálnou aktivitou.
Zobraziť ukážku ›

Pracovné priestory orientované na úlohy

Prepínajte medzi pracovnými priestormi, ktoré sú optimalizované tak, aby vám pomohli spravovať súpravy nástrojov pre aktuálnu úlohu, alebo si vytvorte svoje vlastné verzie priestorov. Pracovné priestory na dotykových zariadeniach môžete prepínať ťuknutím prstom.

Špičková úroveň odozvy na externých displejoch

Vylepšený výkon nástroja Mercury Transmit zvyšuje úroveň odozvy a spoľahlivosť prehrávania na externých displejoch s vysokým rozlíšením.

Konverzia skrytých titulkov na titulky

Skryté titulky môžete pomocou zahrnutej aplikácie Adobe Media Encoder nastaviť ako titulky.

Podpora viacerých natívnych formátov

Získajte natívnu podporu pre formáty Canon XF-AVC a Panasonic 4K444. Premiere Pro poskytuje špičkovú podporu pre natívne formáty.
Zobraziť všetky natívne podporované formáty ›

Lepšia podpora úprav dotykom

Strihači s hybridnými zariadeniami môžu teraz presúvať klipy na časovej osi, posúvať prehrávaciu hlavu a priamo manipulovať s parametrami farieb dotýkaním sa obrazovky.

Zjednodušené postupy práce so zvukom

Pracujte efektívnejšie vďaka rýchlejšej konfigurácii nahrávania hlasových komentárov, ľahšiemu mapovaniu zvukových kanálov, vylepšenému viackanálovému exportu, možnosti odosielať video do aplikácie Adobe Audition CC cez funkciu Dynamic Link, ako aj vďaka jednotnejšiemu nastaveniu hardvéru.

Ďalšie vylepšenia

Nový kompozitný náhľad dostupný pri orezávaní, jednoduché skratky, ako je možnosť upraviť nadol alebo nahor hodnoty pre Hot text pomocou klávesov so šípkami, nové zmixovanie videa AAF, podstatne vylepšené funkcie exportu formátu AAF a ďalšie možnosti.
Ďalšie informácie ›

Premiere Pro CC (2014.1)

Vyhľadávacie koše

Vytvárajte koše médií na základe kritérií vyhľadávania projektových metadát. Vyhľadávacie koše sa pri pridaní relevantného obsahu do projektu automaticky aktualizujú.

Konsolidácia a zmeny kódovania

Konsolidujte obsah presunutím všetkých relevantných súborov v projekte alebo sekvencii podľa vami definovaných preferencií. Vykresľujte súbory do jedného kodeku a posuňte ich ďalším tímom či do ďalších systémov alebo archívov s tým, že sa budú dať projekty neskôr znova upravovať.
Zobraziť ukážku ›

Viacprojektové pracovné postupy

Prehľadávajte médiá a sekvencie z iných projektov a importujte ich priamo do svojho aktuálneho projektu. Upravujte alebo znova používajte existujúce klipy, výstrižky a prechody z predchádzajúcich projektov. Ostatné projekty môžete prehľadávať v toľkých paneloch prehliadača médií, koľkých potrebujete.
Zobraziť ukážku ›

Okamžitá podpora kodekov vo formáte GoPro CineForm

Kódujte médiá do formátu GoPro CineForm, dekódujte ich z neho a získajte pracovné postupy na efektívne editovanie obsahu s rozlíšením 4K (a vyšším) a získajte podporu inteligentného vykresľovania.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšené používateľské rozhranie s podporou HiDPI

Vďaka zjednodušenému modernému používateľskému rozhraniu sa môžete sústrediť na svoj obsah a získate jednotnejší vzhľad v rôznych zariadeniach vrátane displejov HiDPI v systéme Windows 8.1.

Zobrazenie časovej osi monitora zdroja

Na časovej osi môžete otvárať sekvencie monitora zdroja a jednoducho prenášať klipy, efekty a výstrižky z ostatných projektov do svojho aktuálneho projektu.

Prehrávanie optimalizované pre grafické procesory

Získajte plynulé prehrávanie s funkciou Debayer grafickej karty pre formáty Phantom Cine a Canon RAW a pracujte rýchlejšie s vylepšeným maskovaním a sledovaním.

Vylepšený export formátu AAF do systémov DAW

Robustnejší program na export formátu AAF umožňuje plynulejšie pracovné postupy medzi systémami Premiere Pro a DAW.

Vykresľovanie a nahrádzanie pre kompozície aplikácie After Effects

Urýchlite prehrávanie sekvencií s množstvom vizuálnych efektov vykresľovaním kompozícií aplikácie After Effects do plynulých videoklipov. Vďaka dynamickým prepojeniam sa môžete v prípade potreby vrátiť k pôvodným kompozíciám.

Vylepšenie maskovanie a sledovanie

Upravujte pierkovanie masiek priamo v monitore programu. Pomocou nového nástroja Polygon Pen na voľné kreslenie môžete z obsahu vytvárať komplexné tvary masiek a jediným kliknutím meniť ovládacie prvky jednotlivých masiek na Bézierove ovládacie prvky.

Rozšírené vyhľadávanie na časovej osi

Vyhľadávajte a vyberajte klipy v sekvencii na základe konkrétnych kritérií, napríklad názvu klipu alebo komentára v značke.

Automatická aktualizácia názvov klipov a štítkov

Názvy klipov a farby označení sa teraz aktualizujú automaticky. Zmeny klipu vykonané na paneli projektov sa navyše prenesú na všetky inštancie použité v sekvencii a naopak.

Vylepšený pracovný postup odoslania do aplikácie Audition

Keď teraz odošlete klip do aplikácie Adobe Audition a chcete upravovať zvuk, vykreslená kópia sa automaticky uloží na disk vedľa pôvodného súboru, vďaka čomu je spravovanie médií ešte jednoduchšie.

Vylepšené efekty hlavných klipov

Nové indikátory na časovej osi ukazujú, či bol efekt hlavného klipu použitý na klip sekvencie, a vďaka ovládaciemu panelu efektov možno jednoducho prejsť späť na efekt hlavného klipu a upraviť ho.

Premiere Pro CC (2014)

Šablóny živého textu

Upravujte text v kompozíciách aplikácie After Effects bez opustenia aplikácie Premiere Pro. (Vyžaduje sa vydanie aplikácie After Effects na rok 2014.)
Zobraziť ukážku ›

Maskovanie a sledovanie

Vytvárajte pierkové masky, ktoré zahaľujú alebo zvýrazňujú objekty sledovaním pohybu v rámci snímok. Odosielajte masky do aplikácie After Effects prostredníctvom funkcie dynamického prepojenia na prístup k pokročilejším funkciám sledovania.
Zobraziť ukážku ›

Efekty na hlavný klip

Keď aplikujete efekty na hlavný klip, zmeny sa prenesú na každú časť klipu vo vašej postupnosti.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšený grafický výkon v nástroji Mercury Playback Engine

Pracujte rýchlejšie vďaka vylepšeniam pracovných postupov OpenCL, použitiu funkcie Debayer pre médiá RED pomocou procesora grafickej karty a novej podpore grafických procesorov Intel Iris.

Rýchlejšie pracovné postupy úprav

Získajte lepšiu manipuláciu s veľkými projektmi a rýchlejšie zoraďovanie a vyhľadávanie na paneli projektov. Viacero nových funkcií úprav reaguje na kľúčové požiadavky zákazníkov, napríklad Reverse Match Frame a Volume Keyframe Nudge.

Nové výstupné formáty

Exportujte do priemyselného štandardu AS11 na vysielanie a Digital Cinema Package (DCP) pre premietacie sály. Oba formáty zahŕňajú príslušné metadáta. Takisto môžete exportovať stereofónny zvuk do formátu Dolby Digital a Dolby Digital Plus.

Integrácia služby Adobe Typekit

Prezerajte si písma z knižnice Typekit z ponuky titulu a stiahnite si ich na používanie vo svojom projekte.
Zobraziť ukážku ›

Automatické ukladanie do cloudu

Automaticky zálohujte projekty aplikácie Premiere Pro do služby Adobe Creative Cloud.

Podpora nových natívnych formátov

Získajte integrovanú podporu kamery ARRI AMIRA s príslušnými tabuľkami LUT aplikovanými na hlavné klipy pri importe. Takisto získajte natívnu podporu formátov Sony SStP a Canon RAW a vylepšenú podporu formátu CinemaDNG.
Zobraziť ukážku ›

Zjednodušené nahrávanie hlasových komentárov

Získajte prístup k nastaveniam zvukových vstupov, predvoľbám nahrávania a monitorovaniu signálu z panela časovej osi. Po nastavení môžete nahrávať hlasové komentáre priamo na časovej osi jedným kliknutím.

Zachovávanie výšky

Zachovávajte výšku hlasu pri presúvaní alebo prehrávaní pri vyššej alebo nižšej rýchlosti, aby ste jednoducho počuli hlasové alebo hudobné značky.

Ďalšie vylepšenia

Príkaz Reverse Match Frame, nástroj Track Select Backwards, vylepšené časy vyhľadávania a zoraďovania na paneli projektov a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Premiere Pro CC (7.2)

Vylepšenia nahrávania hlasových komentárov

Nové pracovné postupy nahrávania hlasových komentárov umožňujú nastaviť a nahrať hlasové komentáre na zvukové stopy priamo z časovej osi bez použitia pracovného postupu mixážneho pultu zvukových stôp.

Viacero panelov prehliadača médií

Aplikácia umožňuje otvoriť viacero panelov prehliadača médií naraz a prezerať viacero projektov alebo umiestnení zároveň.

Prepísanie výberu klipu

Výber klipov je nadradený cieleniu stôp pre viacero príkazov úprav, ako sú napríklad Match Frame, Mark Clip, Lift/Extract, Add Edit a ďalšie.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšenie zobrazenia viacerých kamier pri použití jednej kamery

V zobrazení viacerých kamier pri použití jednej kamery sa v monitoroch zdroja a programu zobrazuje len jedna kamera.

Presúvanie sekvencií

Sekvenciu možno vytvoriť presunutím média na prázdny panel časovej osi.

Postupné odstránenie počiatočného a koncového rozsahu

Príkaz postupného odstránenia možno použiť s nastavením počiatočného a koncového rozsahu v sekvencii.

Výstup Dolby E

Nástroj Mercury Transmit umožňuje vytvoriť stream vo formáte Dolby E na externé hardvérové dekódovanie.

Vylepšenia inteligentného vykresľovania

Súbory .mov vo formáte AVCi100 možno inteligentne vykresľovať do prevedeného súboru MXF vo formáte AVCi100.

Aktívny zdroj pre viacero kamier

Názov klipu aktívneho zdroja sa zobrazuje na klipoch z viacerých kamier použitých v sekvencii.

Nový projekt zo sekvencie

Po výbere jednej alebo viacerých sekvencií na paneli projektu možno vytvoriť nový projekt len z týchto sekvencií pomocou príkazu Súbor > Export > Výber ako projekt Premiere Pro.

Export značiek s miniatúrami

Značky možno do dokumentu exportovať z ľubovoľného zdroja alebo ľubovoľnej sekvencie ako súbor vo formáte CSV alebo HTML s miniatúrami.

Vylepšenia značiek klipov

Značky klipu možno pridať do vybratých klipov na časovej osi bez potreby ich načítania v monitore zdroja.

Predvoľba prepínaného zvuku pre viacero kamier

Sekvencie z viacerých kamier možno vytvárať pomocou vlastnej predvoľby pre prepínaný zvuk.

Ďalšie vylepšenia

Podpora nových grafických kariet, vylepšenia výkonu pre platformu OpenCL a rozlíšenie Ultra HD, vylepšená podpora formátu AVC-Ultra, vylepšenia exportu do formátu OMF a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Premiere Pro CC (7.1)

Zjednodušené úpravy

Nové a vylepšené funkcie úprav pomáhajú držať krok s neustále sa meniacimi nárokmi na trhu videa. Pracujte rýchlejšie vďaka prekrytiu monitora, ktoré poskytuje okamžitý pohľad na najdôležitejšie informácie, vylepšené úpravy z viacerých kamier a ďalšie možnosti.

Širšia podpora natívnych formátov

Pracujte s obsahom vo formáte 4K, 5K, 6K, Pro Res, DNxHD a RAW bez starostí a oneskorení v dôsledku transkódovania a prevodu súborov.

Priame prepojenie na aplikáciu SpeedGrade

Otvárajte projekty aplikácie Premiere Pro v aplikácii SpeedGrade na vytvorenie farebných gradácií a potom ich odošlite naspäť do aplikácie Premiere Pro s vylepšenými farbami a použitými vzhľadmi a pokračujte v úpravách.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšené prepojenie a vyhľadávanie

Nastavenia sekvencie sa teraz dajú upravovať, vďaka čomu možno použiť funkciu Link & Locate na spätné spojenie s (online) médiom vo vysokom rozlíšení, ktoré bolo pôvodne vystrihnuté s priebežnými verziami.
Zobraziť ukážku ›

Nové možnosti efektu názvu klipu

Efekt názvu klipu teraz poskytuje viacero možností označenia klipov a zobrazovania označení na obrazovke. Môžete zobraziť názov sekvencie, názov projektu alebo názov súboru výberom z týchto možností:
Názov položky sekvencie
Názov položky projektu
Názov súboru

Vylepšenia efektu časového kódu

Efekt časového kódu automaticky zodpovedá parametru zobrazenia času (alebo časovej základni) zdrojového klipu.

Pridávanie prechodov kopírovaním a priliepaním

Prechody možno rýchlo pridať do editačných bodov v rámci sekvencie skopírovaním a prilepením. Táto funkcia je užitočná, ak zmeníte predvolené nastavenia prechodu a chcete upravený prechod použiť opakovane.

Individuálne tlačidlá resetovania parametrov efektov

Teraz môžete resetovať hodnoty jednotlivých parametrov efektu bez resetovania hodnôt ostatných parametrov.

Zobrazenie metadát v prekrytí monitora

Aplikácia Premiere Pro umožňuje zobraziť metadáta podľa vášho výberu ako prekrytia v monitore programu a monitore zdroja.

Vylepšenia titulkov

Pribudla nová podpora titulkov v médiách formátu MXF a kódovanie podľa štandardu CEA-708.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšenia pracovných postupov práce s viacerými kamerami

Ešte lepšie pracovné postupy práce s viacerými kamerami teraz umožňujú zobrazenie zmien zloženého výstupu v zobrazení úprav viacerých kamier. Strihači môžu teraz jednoducho zapínať a vypínať uhly alebo meniť ich usporiadanie.
Zobraziť ukážku ›

Podpora nových formátov kamier

Pribudla podpora pre nové natívne formáty súborov CinemaDNG, Sony RAW, Phantom Cine, Canon RAW, vylepšený formát MJPG z kamery Canon 1DC, Sony XAVC Long GOP, Panasonic AVC Ultra (Long GOP), 64-bitové dekódovanie formátu ProRes (len Mac OS X 10.8 alebo novší) a podpora exportu do formátu XAVC až do rozlíšenia 4K a formátu AVCi200. Funkcia Debayer sa s formátmi Phantom Cine, Canon RAW a CinemaDNG dá použiť na podporovanej grafickej karte na dosiahnutie vyššieho výkonu.

Ďalšie vylepšenia

Nové klávesové skratky, možnosť zmeniť typ orezania predtým vybratého editačného bodu a možnosť skonvertovať viackanálový zvuk na stereofónny na účely monitorovania.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Premiere Pro CC (7.0.1)

Jedinečné nadpisy

Používajte klávesovú skratku na rýchle vytvorenie nadpisu novej sekvencie na základe aktuálneho nadpisu na časovej osi. Na časovej osi stačí stlačiť kláves Alt (Windows) alebo Option (Mac OS) a presunúť aktuálny nadpis.

Vylepšenia funkcie Lift or Extract

Funkcia Lift or Extract umožňuje jednoducho presúvať časti vybratých klipov medzi sekvenciami. V predchádzajúcich verziách bolo nutné nastaviť počiatočný aj koncový bod na definovanie rozsahu, ktorý sa mal „zdvihnúť“ alebo „vytiahnuť“. Teraz stačí definovať len počiatočný alebo koncový bod.

Kopírovanie, vystrihovanie a vymazávanie stôp na počiatočných a koncových bodoch

Funkcie vystrihnutia, kopírovania a vymazania fungujú na cieľových stopách, ktoré majú definovaný počiatočný a koncový bod v danom rozsahu. Tieto funkcie môžete použiť bez výberu konkrétnych klipov v sekvencii.

Príkaz povolenia klipu

Teraz môžete rýchlo prepínať medzi stavmi povolených klipov. Pri náhľadoch úprav táto funkcia pomáha prepínať medzi dvomi rôznymi výsledkami prehrávania.

Zladenie snímok pomocou výberu klipu

Pri výbere klipu funkcia Match Frame ignoruje cielenie stopy a zladí podľa snímky pod prehrávacou hlavou vo vybratom klipe.

Opätovné prepojenie offline sekvencií

Príkaz prepojenia médií je teraz k dispozícii aj pre offline sekvencie. Tento príkaz umožňuje opätovne prepojiť všetky médiá použité v konkrétnej sekvencii bez nutnosti opätovného prepojenia všetkých médií v projekte.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšená funkcia exportu do formátu EDL

V predchádzajúcich verziách aplikácie Premiere Pro bolo na vytvorenie jednoduchých súborov EDL (Edit Decision List) nutné manuálne odstrániť kľúčové stopy a prechody. Teraz stačí vylúčiť kľúčové stopy a prechody priamo v dialógovom okne exportu do formátu EDL.

Zobrazenie v projekte z monitora zdroja

Načítajte klip do monitora zdroja a kliknite na klip v sekvencii pravým tlačidlom (Windows) alebo spolu so stlačením klávesu Ctrl (Mac OS) a vyberte príkaz Zobraziť v projekte. Aplikácia Premiere Pro následne vyhľadá zdrojový klip na paneli projektu a vyberie ho.

Prepínacie tlačidlo prepojeného výberu dostupné z časovej osi

Aplikácia Premiere Pro poskytuje príkaz Prepojený výber, ktorý možno použiť na všetky otvorené sekvencie na paneloch časovej osi. Príkaz Prepojený výber možno použiť ako prepínač, ktorý sa dá zapnúť alebo vypnúť.

Zobrazenie vo Finderi z časovej osi

Vyberte klip sekvencie a vyhľadajte prepojený mediálny súbor na disku.

Nastavenie predvoleného začiatku časového kódu

Zmeňte čas začiatku sekvencií z 00:00:00:00 na ľubovoľný čas podľa vášho výberu. Určený čas začiatku môžete nastaviť ako predvolený.

Jednoduchší náhľad súborov v monitore zdroja

Teraz môžete zobrazovať náhľad súborov ešte jednoduchšie presunutím súborov z Findera (Mac OS) alebo Prieskumníka (Windows) priamo do monitora zdroja.

Vylepšenia funkcie Match Frame

Zlaďte snímky z monitora zdroja so zdrojovými súbormi sekvencie bez nutnosti najskôr otvoriť sekvenciu na časovej osi.

Jednoduchá identifikácia offline klipov

V predchádzajúcich verziách aplikácie Premiere Pro sa offline klip zobrazil na časovej osi červenou farbou až po rozbalení stopy. Teraz sa všetky offline klipy zobrazujú červenou farbou aj bez rozbalenia stopy.

Dialógové okno nastavení tónov

Nové dialógové okno nastavení tónov umožňuje vytvoriť klipy pruhov a tónov s amplitúdou –20 dB.

Zobrazovanie klipov s titulkami z panela titulkov

Teraz môžete dvakrát kliknúť na klip s titulkami na paneli titulkov a zobraziť obsah klipu.

Nastavenia zdroja dostupné z časovej osi

V prípade klipov, ktoré umožňujú nastavenia zdroja, napríklad klipy formátu RED a ARRIRAW, môžete dialógové okno nastavení zdroja otvoriť priamo z časovej osi.

Ďalšie vylepšenia

Vylepšenia automatického ukladania, lepšia podpora časozberného videa pri pridávaní klipov do sekvencie a nové nastavenia a klávesové skratky.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›

Premiere Pro CC (7)

Jemné úpravy

Editujte efektívnejšie s prepracovanou časovou osou, intuitívnejším cielením stôp a množstvom nových skratiek. Zobrazujte dôležité informácie ako duplicitné snímky a cez editácie. Pomocou funkcie prilepenia atribútov môžete skopírovať a prilepiť požadované efekty medzi klipmi.
Zobraziť ukážku ›

Prepojenie a vyhľadávanie

Moderné produkcie môžu obsahovať tisícky klipov a zdrojov, takže môžete jednoducho stratiť pojem o množstve súborov a záloh na viacerých zariadeniach. Pomocou vylepšenej funkcie prepojenia a vyhľadávania nájdete klipy skutočne rýchlo. Pracujte so zástupnými súbormi a prepájajte ich na médiá vo vysokom rozlíšení.
Zobraziť ukážku ›

Lumetri Deep Color Engine

Rýchlo aplikujte bohaté, nádherné, predvolené farebné stupne v aplikácii Adobe Premiere Pro vďaka nástroju Lumetri Deep Color Engine. S prehliadačom Looks môžete jednoducho zobrazovať a pridávať vzhľady z aplikácie SpeedGrade. Môžete tiež importovať tabuľky LUT z iných systémov.
Zobraziť ukážku ›

Presné ovládanie a monitorovanie zvuku

Ovládajte zvuk s nástrojom Audio Clip Mixer, ktorý umožňuje nezávislé úpravy jednotlivých klipov pre skvelý mix. Získajte prax s povrchom na ovládanie zvuku pre ešte väčšiu presnosť. Jemne nastavujte pomocou doplnku TC Electronic Radar Loudness Meter a získajte prístup k efektovým doplnkom ako VST3 a Audio Units (len Mac OS).
Zobraziť ukážku ›

Integrácia s platformou Adobe Anywhere

Aplikácia Adobe Premiere Pro sa integruje s platformou Adobe Anywhere pre video. Členovia tímu pracujú so súbormi na zdieľanom serveri bez ich sťahovania do svojho počítača. Vyhýbajte sa problémom s verziami. Uskutočňujte a kontrolujte úpravy odkiaľkoľvek. Zostavte ten najlepší tím – bez geografických obmedzení.
Zobraziť ukážku ›

Kodeky Mezzanine, natívne formáty

Štandardné kodeky Mezzanine sú integrované. Upravujte v rámci rôznych platforiem s kodekmi Apple ProRes (kódovanie len v systéme Mac OS). Získajte podporu v rámci rôznych platforiem pre súbory Avid DNxHD zbalené vo formáte MXF. Natívne upravujte ešte viac formátov vďaka novej podpore formátov Sony XAVC a Panasonic AVC-Intra 200.

Práca s titulkami

Importujte, zobrazujte a upravujte umiestnenie titulkov vrátane titulkov vo formáte MXF. Kódujte podľa štandardu CEA-708. Vkladajte titulky priamo do médií alebo ich uchovávajte ako samostatné súbory.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšený nástroj Mercury Playback Engine

Vďaka podpore viacerých typov grafických kariet získa teraz viacero strihačov výkon v reálnom čase aj pri práci na zložitých sekvenciách. Získajte vylepšenú podporu rámca OpenCL a urýchľovania CUDA vo viacerých platformách. Vykresľujte menej často, pracujte rýchlejšie s doplnkami tretích strán a stíhajte termíny s väčšou dôverou.

Výmena so zachovaním kvality

Získajte vyššiu presnosť a plynulejšie pracovné postupy pri importovaní do projektov aplikácií Avid a Final Cut Pro alebo pri exportovaní z nich. Import formátu AAF ponúka vylepšenú podporu médií DNxHD. A pri exportovaní do vylepšených formátov XML alebo AAF si môžete vybrať len požadované sekvencie.

Vylepšené úpravy zdrojov z viacerých kamier

Vytvárajte sekvencie z viacerých kamier priamo z priehradky, automaticky synchronizujte podľa zvukových kriviek, získajte väčšiu kontrolu nad správou zvukových stôp a používajte klávesové skratky na prepínanie medzi kamerami. Zobrazujte zábery z viacerých kamier v monitore programu.
Zobraziť ukážku ›

Synchronizácia nastavení

Teraz sa môžete nachádzať kdekoľvek na svete, synchronizovať nastavenia so službou Creative Cloud a všetky vaše prispôsobené nastavenia – vrátane pracovných priestorov a klávesových skratiek – budete mať vždy so sebou.
Zobraziť ukážku ›

Prehľadávanie projektu

Trávte menej času hľadaním a viac času úpravami. Nájdite a použite obsah rýchlejšie s vylepšeným prehliadačom médií. Prehľadávajte existujúce projekty, nájdite konkrétne potrebné sekvencie a médiá a importujte ich do aktuálneho projektu.

Podpora exportu s viacerými grafickými kartami

Aplikácia Premiere Pro teraz umožňuje naplno využívať počítače s viacerými grafickými kartami a dosahovať výrazne kratšie časy exportu. Vykresľovanie a komprimovanie sú teraz oveľa rýchlejšie.

Podpora širokej škály formátov

Získajte skutočnú natívnu podporu širokej škály zdrojových formátov bez potreby transkódovania alebo prevodu. Importujte súbory vysokou rýchlosťou a získajte okamžité prehrávanie bez vykresľovania. Pri páskových postupoch umožňuje nový panel editácie na pásku jednoduchšie prehrávanie (vyžaduje sa hardvér tretej strany).

Panel Adobe Story

Adobe Story Plus je výkonný nástroj na písanie scenárov, ktorý je súčasťou členstva v službe Creative Cloud. Importujte scenáre a súvisiace metadáta pomocou nového panela Story v aplikácii Premiere Pro. Počas úprav môžete rýchlo navigovať na konkrétnu scénu, umiestnenie, dialóg a postavu.
Zobraziť ukážku ›

Vylepšené monitorovanie

Zobrazte požadované detaily priamo na paneloch monitora zdroja a monitora programu. Prepínajte medzi krivkami videa a zvuku jedným kliknutím. Zobrazujte bezpečné vodiace čiary nadpisov a akcií. Celá aplikácia je navyše aktualizovaná o podporu zobrazovania HiDPI pre vylepšené zobrazenie na najnovších monitoroch.

Panel Adobe Exchange

Zrýchlite proces úprav s najnovšími doplnkami a rozšíreniami. Panel Adobe Exchange je pohodlný spôsob prehľadávania, inštalácie a vyhľadávania podpory pre bezplatné aj platené doplnky.

Ďalšie vylepšenia

Nové klávesové skratky, zmeny spracovania prostredníctvom grafických kariet, podpora kodekov Mezzanine a natívnych formátov, vylepšené pracovné postupy importu/exportu pre projekty aplikácií Avid a Final Cut Pro, podpora väčšieho množstva formátov a ďalšie možnosti.
Zobraziť úplné poznámky k vydaniu ›