Adobe และ Microsoft ร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตให้เป็นดิจิทัล

ไอคอนเวิร์กโฟลว์

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย


เข้าร่วมกับ Adobe และ Microsoft ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่หล่อหลอมการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิทยากรของเราจะมาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการแปลงกระบวนการของลูกค้าหลักให้เป็นดิจิทัลและการพัฒนาการทำงานร่วมกันของพนักงานเพื่อช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ คุณจะได้เรียนรู้ถึงวิธีที่:

  • เวิร์กโฟลว์ดิจิทัลครบวงจรช่วยร้านขายยารายย่อยในยุค COVID-19
  • Acrobat Sign และ Microsoft ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วย
  • การใช้ Live Sign ด้วย Acrobat Sign ใน Teams รองรับการปรึกษาแพทย์แบบเสมือนจริงโดยนำผู้ป่วยและแพทย์มาพบกัน

วิทยากร

Jayashree Ramakrishna 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์จาก Adobe Document Cloud

Michael Point
หัวหน้าฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคและฝ่ายเผยแพร่นวัตกรรมองค์กรจาก Adobe Document Cloud

Neil Jordan
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการค้าปลีกและนวัตกรรมด้านสุขภาพทั่วโลกจาก Microsoft Corporation

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์