Adobe và Microsoft hợp tác cùng nhau để số hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và khoa học sự sống

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tham gia Adobe và Microsoft vào ngày 24 tháng 2 để tìm hiểu về các sáng kiến chuyển đổi số định hình lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe và Khoa học sự sống. Các diễn giả của chúng tôi sẽ trình bày quan điểm của họ về việc số hóa quy trình chính của khách hàng và cải thiện việc cộng tác với nhân viên để giúp duy trì hoạt động kinh doanh.

Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

  • Quy trình số hóa từ đầu đến cuối đang giúp ích cho các nhà thuốc vào thời Covid-19
  • Acrobat Sign và Microsoft hợp lý hóa trải nghiệm của bệnh nhân.
  • Tính năng Ký trực tiếp bằng Acrobat Sign trong Teams hỗ trợ Tham vấn ảo với sự tham gia của bệnh nhân và bác sĩ.

Các diễn giả

Jayashree Ramakrishna 
Quản lý phát triển kinh doanh chiến lược, Adobe Document Cloud

Michael Point
Trưởng bộ phận Tiếp thị & cải tiến sản phẩm kỹ thuật, Adobe Document Cloud

Neil Jordan
WW GM Retail & Health Innovation, Microsoft Corporation

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.