รวมกันดีกว่า: Adobe Sign สำหรับ Approvals ใน Microsoft Teams

ไอคอนเวิร์กโฟลว์

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย


ไม่ว่าจะเป็นเพียงการอนุมัติจากผู้จัดการของคุณหรือการอนุญาตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายๆ กลุ่มที่มีความซับซ้อนขึ้น Approvals ใน Microsoft Teams ก็ให้คุณสร้าง จัดการ และแชร์การอนุมัติได้โดยตรงจาก Teams ทีนี้ก็เริ่มใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไปด้วยโดยใช้ Adobe Sign จากในตัวแอป Approvals ภายใน Teams

เข้าร่วมกับ Adobe และ Microsoft และดูวิธี:

  • สร้างคำขอการอนุมัติ
  • จัดเก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
  • อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ
  • ติดตามและจัดการการอนุมัติของคุณ

วิทยากร:

Connor Rodewald
ผู้จัดการโปรแกรมจาก Microsoft

Nathan Danes
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กลุ่มจาก Adobe Document Cloud

Michael Point
หัวหน้าฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคและฝ่ายเผยแพร่นวัตกรรมองค์กรจาก Adobe Document Cloud

จะมีการสาธิตในการนำเสนอแล้วตามด้วยการถามตอบแบบสด

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์