Tốt hơn cùng nhau: Adobe Sign cho ứng dụng Approvals trong Microsoft Teams

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Dù là phê duyệt đơn giản từ người quản lý của bạn hay ủy quyền phức tạp hơn từ một nhóm nhiều bên liên quan, Approvals trong Microsoft Teams cho phép bạn tạo, quản lý và chia sẻ phê duyệt trực tiếp từ Nhóm. Giờ đây bạn cũng có thể tạo chữ ký điện tử bằng Adobe Sign ngay trong ứng dụng Approvals trong Teams. 

Tham gia Adobe và Microsoft và tìm hiểu cách:

  • Tạo yêu cầu phê duyệt.
  • Chụp chữ ký điện tử.
  • Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.
  • Theo dõi và quản lý phê duyệt của bạn.

Các diễn giả:

Connor Rodewald
Quản lý chương trình, Microsoft 

Nathan Danes
Quản lý sản phẩm của tập đoàn, Adobe Document Cloud

Michael Point
Trưởng bộ phận Tiếp thị & quảng bá sản phẩm kỹ thuật, Adobe Document Cloud   

Bài trình bày sẽ bao gồm một bản demo, sau đó là phần Hỏi và Đáp trực tiếp.

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.