แบบฟอร์มบนเว็บของ Adobe Sign และ SharePoint

ไอคอนเวิร์กโฟลว์

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย


เมื่อใช้โซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ Microsoft เลือกใช้อย่าง Adobe Sign คุณสามารถส่งเอกสารให้ผู้อื่นเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และติดตามกระบวนการเซ็นในทุกขั้นตอนได้จากใน SharePoint การผสานการทำงานใหม่สำหรับแบบฟอร์มบนเว็บของ Adobe Sign ทำให้การแมปข้อมูลที่รวบรวมจากแบบฟอร์มที่กรอกแล้วกลับเข้าไปใน SharePoint เพื่อแชร์ให้ทุกทีมเป็นเรื่องง่าย

รับชมกิจกรรมแบบออนดีมานด์นี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถใหม่นี้และวิธีใช้ประโยชน์จากการผสานการทำงานของ SharePoint เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันในวิถีการทำงานที่เป็นแบบระยะไกลและเป็นดิจิทัลมากขึ้นในปัจจุบัน

ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธี:

  • เพิ่มความสามารถลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเอกสารใดๆ ได้โดยไม่ต้องออกจาก SharePoint
  • ติดตามสถานะของเอกสารที่ส่งให้ผู้อื่นเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยทราบว่าใครเซ็นชื่อแล้วและใครที่ต้องเซ็นเป็นคนถัดไป
  • เร่งการสมัครและการอนุมัติทางดิจิทัลด้วยแบบฟอร์มบนเว็บดิจิทัลที่ใช้ซ้ำได้ซึ่งบันทึกข้อมูลและเอกสารไปยัง SharePoint โดยอัตโนมัติ
  • ลดความเสี่ยงด้วยการรักษาความปลอดภัยระดับสูงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์