Biểu mẫu web Adobe Sign và SharePoint

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Với Adobe Sign, giải pháp chữ ký điện tử ưa thích của Microsoft, bạn có thể gửi tài liệu để lấy chữ ký điện tử và theo dõi toàn bộ quá trình ký ở tất cả các bước — ngay trong SharePoint. Tích hợp biểu mẫu web Adobe Sign mới giúp dễ dàng ánh xạ dữ liệu được thu thập từ các biểu mẫu đã hoàn thành trở lại SharePoint để chia sẻ giữa các nhóm.

Hãy xem sự kiện theo yêu cầu này để tìm hiểu thêm về khả năng mới này và cách bạn có thể tận dụng tích hợp SharePoint để tăng năng suất và cộng tác trong phương thức làm việc số từ xa ngày nay.

Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

  • Thêm khả năng chữ ký điện tử mạnh mẽ vào bất kỳ tài liệu nào mà không cần rời khỏi SharePoint.
  • Theo dõi trạng thái của bất kỳ tài liệu nào được gửi để lấy chữ ký điện tử để biết ai đã ký và ai cần ký tiếp theo.
  • Tăng tốc đăng ký và phê duyệt kỹ thuật số bằng các biểu mẫu web kỹ thuật số có thể tái sử dụng, với khả năng tự động lưu dữ liệu và tài liệu vào SharePoint.
  • Giảm thiểu rủi ro bằng cách duy trì mức độ bảo mật cao và luôn tuân thủ.
Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.