แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจแบบอัตโนมัติ: ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และเวิร์กโฟลว์ดิจิทัล

ไอคอนเวิร์กโฟลว์

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย


คุณควรลงทุนในเทคโนโลยีธุรกิจอัตโนมัติแบบไหน

กระบวนการที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้อยู่ตรงหน้าคุณแล้ว เมื่อจับคู่ Adobe Document Cloud กับแอปเพิ่มประสิทธิภาพของ Microsoft ที่พนักงานของคุณใช้เป็นประจำทุกวัน คุณจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ได้

ในการการสัมมนาผ่านเว็บนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

  • วิธีจัดลำดับความสำคัญการลงทุนในระบบอัตโนมัติของคุณโดยอิงจากมูลค่าทางธุรกิจที่คาดหวัง
  • วิธีเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายโดยผสานการทำงานแบบฟอร์มดิจิทัล ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และเวิร์กโฟลว์ด้วยแอปพลิเคชันของ Adobe Document Cloud และ Microsoft Office 365
  • วิธีที่ลูกค้าของ Acrobat Sign และ Microsoft Office 365 สามารถทราบถึงผลประโยชน์ทางการเงินที่สำคัญ ได้โดยอิงจากการวิเคราะห์ Total Economic lmpact™ ของ Forrester Consulting

วิทยากร:

Craig Le Clair
รองประธานและหัวหน้านักวิเคราะห์ของ Forrester Research

Ian Peacock
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ของ Adobe

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์