Cách tiếp cận thực dụng với vấn đề tự động hóa hoạt động kinh doanh: Quy trình làm việc với chữ ký điện tử và chữ ký số

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Bạn nên đầu tư vào công nghệ tự động hóa hoạt động kinh doanh nào?

Quy trình nhất quán, đáng tin cậy đang ở ngay trước mắt bạn. Bằng cách kết hợp Adobe Document Cloud với các ứng dụng năng suất của Microsoft mà nhân viên của bạn sử dụng hàng ngày, bạn có thể tăng hiệu suất và lợi nhuận.

Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu về:

  • Cách ưu tiên các khoản đầu tư tự động hóa của bạn dựa trên giá trị kinh doanh kỳ vọng
  • Cách tăng năng suất và giảm chi phí bằng cách tích hợp các biểu mẫu kỹ thuật số, chữ ký điện tử và quy trình làm việc với các ứng dụng Adobe Document Cloud và Microsoft Office 365
  • Cách khách hàng của Acrobat Sign và Microsoft Office 365 có thể hiện thực hóa lợi ích tài chính đáng kể dựa trên phân tích Total Economic lmpact™ của Forrester Consulting.

Các diễn giả:

Craig Le Clair
Phó chủ tịch, Chuyên viên phân tích chính tại Forrester Research

Ian Peacock
Quản lý tiếp thị sản phẩm tại Adobe

 

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.