ธนาคารเกือบ 50 % กำลังลงทุนในเทคโนโลยีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ไอคอนเวิร์กโฟลว์

ออนดีมานด์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย


สรุป

รับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ "การแปลงเวิร์กโฟลว์แบบดิจิทัล: การแปลงโฉมประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าและพนักงาน" ที่มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านการธนาคารระดับต้นๆ ใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่าง Adobe Sign เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สม่ำเสมอและเชื่อมถึงกันในโลกที่วุ่นวายอยู่เสมอ

ในการการสัมมนาผ่านเว็บนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

  • สถานะในปัจจุบันของการนำเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมการเงิน
  • สภาวะของโลกในปัจจุบันส่งผลกับกลยุทธ์และความต้องการอย่างไร
  • โอกาสในการเร่งการนำเอาเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลของคุณมาใช้

 

วิทยากร

Natalie Myshkina
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การบริการทางการเงินและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์จาก Adobe

Linda Cheung
ผู้อำนวยการค้นคว้าวิจัยจาก Arizent

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์