Gần 50% ngân hàng đang đầu tư vào công nghệ chữ ký điện tử mới.

biểu tượng quy trình

Theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu, "Chuyển đổi quy trình kỹ thuật số: Định hình lại trải nghiệm của khách hàng và nhân viên", xem chuyên gia cung cấp thông tin chi tiết về việc một số người ra quyết định tại các ngân hàng hàng đầu đang sử dụng các công cụ kỹ thuật số như Adobe Sign để tạo ra trải nghiệm kết nối nhất quán trong tình trạng thế giới liên tục bị gián đoạn như thế nào.

Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu về:

  • Tình trạng triển khai quy trình kỹ thuật số hiện nay trong ngành dịch vụ tài chính
  • Tình hình thế giới hiện nay đang có tác động như thế nào đến chiến lược và nhu cầu
  • Cơ hội để đẩy nhanh quá trình triển khai quy trình kỹ thuật số của bạn

 

Các diễn giả

Natalie Myshkina
Chiến lược dịch vụ tài chính, Trưởng nhóm phát triển chiến lược, Adobe

Linda Cheung
Giám đốc nghiên cứu, Arizent

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.