พลิกโฉมอนาคตของบริการทางการเงิน

workflow icon

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่เสียค่าใช้จ่าย


มาร่วมกับ Microsoft และ Adobe เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์อุตสาหกรรมที่กำลังหล่อหลอมบริการทางการเงินและเปิดรับมุมมองเกี่ยวกับการแปลงกระบวนการหลักสำหรับลูกค้าให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและยกระดับการทำงานร่วมกันของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า

ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธี:

  • เพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลแบบครบวงจร
  • ลดความเสี่ยงและความผันผวน
  • ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวไปเป็นประสบการณ์เสมือนอย่างเต็มตัว ตั้งแต่การแนะนำการใช้งานให้ลูกค้าใหม่ไปจนถึงลูกค้าเก่า

ผู้ร่วมอภิปราย

Jon Farmer
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน Microsoft 365

Mahrya Dakubu
ผู้จัดการที่ปรึกษาโซลูชั่น Adobe Document Cloud

Raphael Hitzke
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดสินค้า Adobe Document Cloud

Natalie Myshkina
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การบริการทางการเงินและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ Adobe

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์