Kiến tạo lại tương lai của Dịch vụ tài chính

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tham gia cùng Microsoft và Adobe để tìm hiểu về các xu hướng trong ngành định hình nên Dịch vụ tài chính và xem quan điểm về số hóa các quy trình chính khi làm việc với khách hàng và cải thiện sự cộng tác của nhân viên để giúp duy trì hoạt động kinh doanh.

Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

  • Cải thiện quy trình làm việc kỹ thuật số từ đầu đến cuối
  • Giảm thiểu rủi ro và biến động
  • Thúc đẩy thay đổi từ tương tác trực tiếp thành trải nghiệm ảo hoàn toàn, từ hướng dẫn khách hàng mới cho đến phục vụ khách hàng thân quen.

Thành viên hội đồng

Jon Farmer
Giám đốc tiếp thị sản phẩm dịch vụ tài chính, Microsoft 365

Mahrya Dakubu
Quản lý tư vấn giải pháp, Adobe Document Cloud

Raphael Hitzke
Quản lý cấp cao về Tiếp thị sản phẩm, Adobe Document Cloud

Natalie Myshkina
Chiến lược dịch vụ tài chính kiêm Trưởng nhóm phát triển chiến lược, Adobe

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.