โลโก้ Adobe

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*ข้อเสนอเริ่มต้นในวันที่ 25 มกราคม 2564 และจะสิ้นสุดในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ข้อเสนอมีให้บริการในสหรัฐอเมริกา แคนาดา (ไม่รวมควิเบก) และเม็กซิโกเฉพาะสมาชิกปัจจุบันของแผน Creative Cloud Individual เท่านั้น รับ Creative Cloud สำหรับแผน Single App ทีมในราคา $24.99 USD/ผู้ใช้/เดือน (ราคามาตรฐาน $33.99 USD/ผู้ใช้/เดือน) หรือแผน Creative Cloud สำหรับทีม All Apps ราคา $59.99 USD/ผู้ใช้/เดือน (ราคามาตรฐาน $79.99 USD/ผู้ใช้/เดือน) โดยการโทรหา Adobe โดยตรงหรือผ่านแชทบน Adobe.com ต้องเป็นสมาชิก 12 เดือน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาข้อเสนอ การเป็นสมาชิกของคุณจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติและเรียกเก็บเงินตามอัตราการสมัครใช้งานมาตรฐาน เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเป็นสมาชิก

ข้อเสนอนี้ไม่รวมลูกค้า Education, OEM และลูกค้า VIP หรือ ETLA Creative Cloud ที่มีอยู่ ใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้พักอาศัยหรือบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในประเทศที่ถูกสั่งห้ามทำการค้าขายกับประเทศอื่น หรือประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกในสหรัฐอเมริกาหรือในท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอนี้ ข้อเสนอและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามมิให้มีการมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน รวม หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ ใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ตามที่แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการที่ผู้รับอาศัยอยู่ อาจมีการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดตามกฎหมาย