สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อม

โครงการเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมจะมอบความช่วยเหลือทางการเงินและกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รับเงินช่วยเหลือที่จะให้ความช่วยเหลือกับธุรกิจ องค์กรไม่แสวงผลกำไร และสถาบันวิจัย

เพื่อนร่วมงานทางธุรกิจกำลังตรวจสอบเอกสารเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมโดยมีแก้วกาแฟวางอยู่

เงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมคืออะไร

 

เงินช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือทางการเงินประเภทหนึ่งที่หน่วยงานรัฐบาลต่างๆ มอบให้เพื่อช่วยเป็นเงินทุนสำหรับไอเดียใหม่ๆ ส่งเสริมนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย โดยเงินช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นมีให้ด้วยหลายๆ เหตุผล เช่น การช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมในการฟื้นตัวจากวิกฤติอย่างการระบาดของโควิด-19 และการช่วยเหลือธุรกิจสตาร์ทอัปในการเริ่มต้นสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ

 

เงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมของรัฐและรัฐบาลกลางนั้นไม่ใช่สินเชื่อจึงไม่จำเป็นต้องใช้คืน แต่อย่างไรก็ตาม เงินช่วยเหลือก็ไม่ใช่เงินให้เปล่า การรับเงินช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับเช็คมาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เงินช่วยเหลือมาพร้อมกับข้อกำหนดบางอย่าง ซึ่งมักเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่มอบเงินช่วยเหลือให้คุณ

 

จัดการเอกสารและงานเอกสารด้วย Acrobat Sign

 

 

ใครบ้างที่จะมีคุณสมบัติในการรับเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อม

 

เงินช่วยเหลือทุกประเภทมีจุดประสงค์ เป้าหมาย และข้อกำหนดด้านคุณสมบัติที่แตกต่างกัน รัฐบาลกลางมีโครงการมอบเงินช่วยเหลือที่ได้รับการอนุมัติและดำเนินการอยู่หลายร้อยโครงการซึ่งธุรกิจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสที่คุณหรือธุรกิจของคุณจะมีคุณสมบัติในการรับเงินช่วยเหลือได้

 

อย่างไรก็ตาม การที่คุณมีคุณสมบัติในการรับเงินช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับเงินช่วยเหลือนั้นๆ เสมอไป สถาบันที่มอบเงินช่วยเหลือมีเงินช่วยเหลืออยู่จำกัดและไม่สามารถมอบเงินช่วยเหลือให้กับทุกคนที่ขอรับเงินช่วยเหลือได้

 

 

เงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมแบ่งเป็นประเภทใดบ้าง

 

ประเภทของเงินช่วยเหลือนั้นมีมากเกือบพอๆ กับประเภทของธุรกิจขนาดย่อมเลยทีเดียว เงินช่วยเหลือสำหรับธุรกิจที่มีคุณสมบัตินั้นมักจะมาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตร โดยเฉพาะองค์กรบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อมของสหรัฐฯ (SBA) ที่ทำงานเพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการและองค์กรขนาดย่อมโดยร่วมมือกับธนาคาร สหกรณ์เครดิตยูเนียน และผู้ให้สินเชื่อรายอื่น

 

ธุรกิจต่างๆ ที่มีโอกาสในการรับเงินช่วยเหลือรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกิจต่อไปนี้

  • ธุรกิจที่มีกลุ่มคนเป็นเจ้าของ เช่น ผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย หรือทหารผ่านศึก

  • องค์กรไม่แสวงผลกำไร

  • สถาบันวิจัย

  • ธุรกิจในพื้นที่ชนบทและของชุมชนที่มีรายได้น้อย

  • ธุรกิจที่พัฒนาหรือร่วมงานกับเทคโนโลยีใหม่

  • ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะ

 

มีโครงการเงินช่วยเหลือใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ตรวจดูข่าวสารเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมของรัฐบาลกลางได้ที่ grants.gov และ sba.gov

เจ้าของธุรกิจร้านดอกไม้กำลังตรวจสอบเอกสารเงินช่วยเหลือของ SBA ในขณะที่กำลังดูสมาร์ทโฟน

ฉันจะขอรับเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมได้อย่างไร

 

เงินช่วยเหลือจากแต่ละโครงการจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน แต่กระบวนการในการให้เงินช่วยเหลือทั้งหมดนั้นมีขั้นตอนพื้นฐานสามขั้นตอน ดังนี้

 

 

ช่วงก่อนการให้เงินช่วยเหลือ

 

ก่อนการให้เงินช่วยเหลือใดๆ หน่วยงานที่ให้เงินช่วยเหลือจะกำหนดงบประมาณ ประเภทขององค์กรที่หน่วยงานต้องการสนับสนุนเงินทุน และวิธีการสมัครขอรับเงินช่วยเหลือของผู้มีโอกาสรับเงินช่วยเหลือ หน่วยงานต่างๆ จะเผยแพร่ประกาศโอกาสในการรับเงินทุน (FOA) ตามขอบเขตทางกฎหมายและเงินช่วยเหลือที่เป็นไปได้ตามงบประมาณ โดยประกาศโอกาสในการรับเงินทุนจะระบุถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและวิธีการสมัครขอรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ขอรับเงินช่วยเหลือ

 

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสมัครขอรับเงินช่วยเหลือจะแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีคณะกรรมการอย่างน้อยสามคนเป็นผู้พิจารณาเอกสารสมัครขอรับเงินช่วยเหลือทั้งหมดโดยอิสระต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือประเภทใดหรือเงินช่วยเหลือของหน่วยงานใด ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือจะต้องมีเอกสารเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน กิจกรรม และการเงินของธุรกิจโดยละเอียดจึงจะผ่านการคัดกรอง

 

 

ช่วงให้เงินช่วยเหลือ

 

หลังจากที่ตรวจสอบเอกสารสมัครขอรับเงินช่วยเหลือแล้ว หน่วยงานที่ให้เงินช่วยเหลือจะส่งหนังสือแจ้งให้รับเงินช่วยเหลือ (NOA) ไปยังองค์กรหรือบุคคลที่ได้รับเลือก โดยหนังสือแจ้งให้รับเงินช่วยเหลือนั้นเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย การเซ็นชื่อและรับหนังสือแจ้งให้รับเงินช่วยเหลือจะถือว่าองค์กรหรือบุคคลที่รับเอกสารนั้นยินยอมที่จะทำตามข้อกำหนดของเงินช่วยเหลือดังกล่าว

 

 

ช่วงหลังให้เงินช่วยเหลือ

 

หลังจากได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว ธุรกิจจะต้องบันทึกและรายงานการใช้เงินดังกล่าว ในบางครั้ง สำนักงานตรวจสอบอิสระของรัฐบาล (Government Accountability Office: GAO) และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลกลางอาจดำเนินการตรวจสอบผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ ซึ่งจะคอยติดตามการใช้จ่าย นโยบาย เอกสารทางภาษี และกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ เงินช่วยเหลือมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจบางรูปแบบ โดยที่การรับเงินช่วยเหลือถือเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือ

 

หลังจากที่ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือได้รับและใช้เงินช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจะต้องส่งรายงานสรุปการใช้เงินช่วยเหลือให้แก่หน่วยงานที่มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนำไปตรวจสอบ

การใช้ Acrobat Sign เพื่อจัดการงานเอกสารเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมให้เสร็จสมบูรณ์

จัดการเงินช่วยเหลือ งานเอกสาร และสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดย่อมให้เสร็จสมบูรณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย Acrobat Sign

 

ในการขอรับเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมนั้น เวลาเป็นสิ่งสำคัญ กระบวนการสมัครขอรับเงินช่วยเหลืออาจมีกำหนดเวลาแบ่งเป็นหลายช่วง และอาจต้องจัดทำเอกสารจำนวนมาก จัดทำเอกสารให้เสร็จทันกำหนดเวลาอย่างรวดเร็วและให้ข้อมูลที่หน่วยงานต้องการด้วย Acrobat Sign

 

Acrobat Sign เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นำเสนอตัวคุณและธุรกิจของคุณพร้อมกับไขว่คว้าโอกาสด้วยพลังของลายเซ็นดิจิทัล

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจสนใจ...

บุคคลยืนอยู่ที่โต๊ะและกำลังสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในแล็ปท็อปของตน

วิธีสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ดูวิธีการเปลี่ยนจากกระดาษมาเป็นระบบดิจิทัลด้วย Adobe Acrobat Sign

คนกำลังจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงินบนแล็ปท็อป

จัดทำตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีผลบังคับใช้

ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ ผู้ให้สินเชื่อ หรือผู้กู้ ก็ควรที่จะบันทึกรายละเอียดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ค้นพบข้อมูลที่คุณต้องการและวิธีที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือมากที่สุดในการทำสัญญากู้ยืมให้เสร็จสมบูรณ์

บิลการขาย

สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงสร้างบิลการขายเท่านั้น

ดูว่าเพราะเหตุใดคุณจึงต้องใช้บิลการขาย แล้วบิลการขายของคุณควรมีสิ่งใดบ้าง รวมถึงคุณจะสร้างเทมเพลตเพื่อใช้กับการทำธุรกรรมของคุณในอนาคตทั้งหมดได้อย่างไร

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อบังคับด้วย Acrobat Sign

ประสบการณ์การเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

ข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

จัดการข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้วย Acrobat Sign

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

Acrobat Sign เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายสูงสุดทั่วโลก

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล

ไว้ใจ Acrobat Sign ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้จากทุกที่

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมสำหรับกระบวนการดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบแล้วหรือยัง

ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดใดในเส้นทาง คุณก็ก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ด้วย Adobe Document Cloud