Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

วิธีสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม

วิธีสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม

เมื่อใช่ฟีเจอร์เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มใน Acrobat Sign คุณจะสามารถเปลี่ยน PDF และเอกสารอื่นๆ ให้เป็นแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อโพสต์บนเว็บเพจได้ เป็นวิธีง่ายๆ สำหรับรวบรวมข้อมูลและลายเซ็นจากแบบฟอร์มที่กรอกแล้วอย่างปลอดภัย

เมื่อใช่ฟีเจอร์เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มใน Acrobat Sign คุณจะสามารถเปลี่ยน PDF และเอกสารอื่นๆ ให้เป็นแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อโพสต์บนเว็บเพจได้ เป็นวิธีง่ายๆ สำหรับรวบรวมข้อมูลและลายเซ็นจากแบบฟอร์มที่กรอกแล้วอย่างปลอดภัย

แบบฟอร์มบนเว็บช่วยให้แบบฟอร์มทั้งหมดมีประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลมากขึ้น

 

การสร้าง เผยแพร่ และติดตามแบบฟอร์มดิจิทัลทั้งหมดที่สำคัญกับธุรกิจของคุณจะทำได้อย่างง่ายดายเมื่อใช้ฟีเจอร์เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มใน Acrobat Sign ไม่จำเป็นต้องประมวลผลแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษด้วยตนเอง หรือส่งสำเนาเอกสารเพื่อให้ผู้อื่นเซ็นอีกต่อไป เปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลและติดปีกให้กับธุรกิจของคุณในทุกๆ วัน

สร้าง


เมื่อใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ คุณจะสร้างแบบฟอร์มธุรกิจแบบดิจิทัลที่มีช่องแบบฟอร์มที่ผู้คนสามารถกรอกและเซ็นได้จากอุปกรณ์ทุกชิ้นได้อย่างง่ายดาย หรือไม่เช่นนั้น ให้ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเราสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่หลากหลาย

เผยแพร่


หลังจากแปลง PDF หรือแบบฟอร์มของคุณในรูปเอกสารให้กลายเป็นแบบฟอร์มดิจิทัลได้อย่างไม่มีสะดุดแล้ว ให้โพสต์แบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้เก็บข้อมูลและลายเซ็นจากลูกค้าและพนักงานได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

จัดการ


ติดตามสถานะของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่คุณรวบรวมอยู่ คุณสามารถรับการแจ้งเตือนทางอีเมล ส่งการเตือนความจำ ตลอดจนแก้ไขและยกเลิกคำขอ รวมถึงดูเส้นทางการตรวจสอบสำหรับการธุรกรรมทุกครั้งอย่างละเอียดได้

สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบฟอร์มบนเว็บแบบออนไลน์
Acrobat Sign

การทดลองใช้ Acrobat Sign ฟรี

พร้อมซื้อแล้วหรือยัง ตรวจสอบแผนราคาของ Acrobat Sign

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

รับข้อมูลเชิงลึกแบบเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้

แบบฟอร์มบนเว็บของ Adobe Sign
แบบฟอร์มบนเว็บของ Acrobat Sign

 


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบฟอร์มบนเว็บแบบออนไลน์

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

 

ดูข้อมูลเกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิธีการ ช่วงเวลา และเหตุผลที่คุณควรใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เทมเพลตแบบฟอร์มฟรี
เทมเพลตแบบฟอร์มฟรี

 


สำรวจไลบรารีเทมเพลตแบบฟอร์มสำหรับธุรกิจที่สร้างไว้ล่วงหน้าและใช้งานง่ายของเรา