#2c2c2c

Animasyon ÖZELLİKLERİ

Temel pozları oluşturma ve canlandırma.

Temel pozlar, akıcı bir animasyon oluşturmanın temel taşıdır. Karakterlerinizi ve dekorlarınızı sayfa boyunca nasıl hareket ettireceğinizi bilmek, animasyon sürecinin önemli bir parçasıdır. Temel pozları oluşturma ve canlandırmaya yönelik kılavuzumuz, karakterlerinize hayat vermenize yardımcı olsun.

Animasyonu keşfedin

Person sketching animated characters onto paper.

Temel poz nedir?

Animasyonda temel poz, belirli bir sekans içinde gerçekleşen önemli hareketleri belirtmek için kullanılan çerçevedir. Bu görüntüler, benzersiz kare ve zamanlamalar aracılığıyla, bir sahnenin kaç farklı unsurunun canlandırılması gerektiği konusunda animasyon sanatçılarına yardımcı olmak için kullanılır.

Örneğin, elini kaldıran bir karakter canlandırılıyorsa temel pozlarda kol aşağıda, hareketin sonunda ve aradaki birkaç noktada gösterilir. Animasyon sanatçıları, aradaki diğer hareketleri belirlemek için her bir temel pozu referans noktası olarak alır.

Temel pozlar ve anahtar kareler arasındaki fark.

Temel poz esasen bir animasyon karesi olsa da, anahtar kareler biraz daha farklıdır. Bunlar yalnızca dekorların hareketi ya da karakter eylemlerinin ekrandaki hareketleriyle değil, daha genel geçişlerle ilgilidir. Anahtar kareler, sesli ipuçları veya animasyonla ilgili olmayan diğer görsel ipuçları da olabilir.

Neden temel pozlar kullanmalısınız?

Temel poz, animasyon sekansının önemli bir parçasıdır. Bir animasyon sanatçısı, temel pozların rehberliği olmadan bir hareket veya ifadedeki mantığı izleyiciye iletmekte güçlük çeker.

Bunu, senaryoyla veya senaryosuz çalışma arasındaki fark olarak düşünün. Oyuncular bir sahnede doğaçlama yapabilir ancak başlangıçta hedeflenmiş olandan bambaşka bir sonuç elde etme ihtimali vardır. Yetenekli doğaçlama oyuncuları bile genellikle hikaye parçaları veya temel ifadeler kullanır. Benzer şekilde, animasyon sanatçıları da bir sahneyi canlandırırken çerçeveden çıkmamak için kılavuza ihtiyaç duyar.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/animation-software-blade/centered-text

Temel pozun anatomisi.

Şimdi de önemini açıklamak için bazı temel pozlara bakalım.

Three yellow balls bouncing on the floor.

Yukarıdaki üç farklı görüntünün her biri, topu çeşitli durumlarda göstermektedir. Birlikte ele alındığında, bu topun yerden zıplayan bir döngü sergilediğini fark edebilirsiniz.

Bu temel pozlar, topun yerde zıplayarak kazandığı farklı şekilleri gösterir. Bunlardan biri olmadığında, animasyonun amacının topun zıplama hareketini göstermek olduğunu bilemeyebilirsiniz.

  • Soldaki top olmadığında, topun sadece zemin üzerinde sallanan bir kitle olduğunu düşünebilirsiniz.
  • Ortadaki top olmadığında, yerçekiminin yere çarpan top üzerindeki etkisi gözle görülür olmaz.
  • Sağdaki top olmadığında, topun yere çarptığı ilk an görünmez.

Animasyon sanatçıları, tam bir sekansı canlandırmaya geçmeden önce hareket aralığını ve nesnelerin ve karakterlerin alacağı şekilleri tam olarak kavrayabilmek için temel pozlara ihtiyaç duyar.

Animation reel of a construction worker walking in different poses.
Yukarıdaki temel pozlar serisi, karakterin yürüyüşünün farklı aşamalarını belirtir. Kolları ve bacakları, adım adım ilerlerken mantıklı pozisyonlarda olsa da, bir animasyon sanatçısının temel pozları oluşturarak hareket aralığını belirlemesi halen önemlidir. Örneğin, aksayarak yürüyen farklı bir karakterin bacaklarında oldukça farklı bir hareket aralığı görülür ve bir animasyon sanatçısının bu hareketi etkili bir şekilde aktarması gerekir.
The above series of key poses denotes the different phases of a character’s walk. While the arms and legs are in logical positions as he walks in-step, it’s still important for an animator to determine the range of motion by creating the key poses. A different character walking with a limp, for example, would display a quite different range of motion in its legs, which an animator would need to capture effectively.

Bir karakterin yüz ifadesi gibi daha hafif bir hareketin de temel pozlardan oluşan ayrıntılı bir seçkiye ihtiyacı vardır. Farklı duygular sergileyen bir karakterde, her bir duygunun net şekilde tanımlanması gerekir.

Yukarıdaki adam gibi bir karakter, vermesi gereken bir karar konusunda çelişkili hissediyor veya bir şeye tuhaf tepki veriyorsa bu iç mücadelenin her bir aşamasını göstermek için temel bir poza ihtiyacınız olacaktır. Aksi takdirde, hislerin etkisini tam olarak yansıtamayabilirsiniz. Bu da hikayenin bu noktaya kadar verdiği hisleri karıştırmak anlamına gelebilir.

Temel pozlar oluşturmak, animasyon sanatçıları için ara sekansları canlandırmaya devam etmeden önce hareketin ve ifadenin tam olarak anlaşılmasını sağlamanın en iyi yoludur.

Bununla beraber, daha deneysel bir tarza uyan başka bir animasyon yaklaşımı da vardır.

Pozları canlandırma.

Temel pozlarla canlandırma yapma konusunda iki zıt yaklaşım vardır: Bunlardan biri, sekansı detaylandırmak için temel pozlara güvenir, diğeri ise bir temel pozdan yola çıkarak biraz daha serbest bir form izlemeyi amaçlar. Bu iki yaklaşımın nasıl farklılık gösterdiğine ve her birinin ne zaman kullanılabileceğine bakalım.

Pozdan poza animasyon.

Pozdan poza animasyon, genellikle yukarıda anlatılan süreci izler. Burada animasyon sanatçısı, sahnenin temel pozlarını veya önemli hikaye parçalarını oluşturmakla görevlendirilir. İstenen temel pozlarla sekans belirlendikten sonra, ekip aradaki boşlukları doldurma işini halleder. Daha büyük ekiplerde bu, kıdemsiz animasyon sanatçılarının işi olabilir.

Man sat at desk with laptop drawing different animated characters.

Pozdan poza animasyon en iyi şekilde, daha pürüzsüz ve daha yapılandırılmış görsel taslak gerektiren durumlarda kullanılır. Zamanlama, pozdan poza animasyonun önemli bir parçasıdır. Animasyon sanatçılarının geçişleri yeterince pürüzsüz hale getirmek için istenen sayıda kare oluşturabileceği anlamına gelir. Baştan sona kadar temel pozlar oluşturan animatörler, hız ve yaratıcılık açısından sekansı oluşturan ara kareler veya ara doldurmalar üzerinde daha fazla kontrole sahiptir.

Kırılımlar, temel pozlar ve ara karelerin akıllıca bir kombinasyonudur. A ve B temel pozları arasındaki hareket geçişini kolaylaştırırlar ve sürece bir adım daha eklerler. Bir karakteri ekranın solundan sağına doğru yürürken gösteren bir sekansta:

  • Temel pozlar sekansın iki ucundaki iki pozdur. Diğer pozlar ise daha fazla vurgulanması gereken temel hareketler, ifadeler veya adımlardır.
  • Ara kareler, temel pozların iki yanındaki kareler olup, hareketleri akıcı bir şekilde tamamlar.
  • Kırılımlar, karakterin saatine bakmak için durmasını veya hafifçe sendelemesini içerebilir. Bu, uzun sekansı bölen ve bir sekansa spontane bir tat katan her şey olabilir.

Düz hareket animasyonu.

Pozdan poza animasyonda olduğu gibi düz hareket animasyonunda da, bir sekansın başlangıç noktasını belirlemek için bir temel poz kullanılır. Pozdan poza animasyonun aksine, yalnızca tek bir başlangıç pozu bulunur. Animasyon sanatçısı sekansın geri kalanını sabitleyici olmadan devam ettirir. Hareketi senkronize etmek için başka bir temel poz olmadığı için ara doldurma kullanılmaz.

Düz hareket animasyonu, çok daha deneysel bir tarza uygundur. Pozdan poza animasyondaki tahminlenen akış olmadan, akış içerisinde şekillenen görüntüler senaryolu bir sekansa kıyasla çok daha serbest bir yoruma açık olur. Bazı animasyon sanatçıları bir hikaye içinde, katı proje akışından ayrılan serbest biçimli bir sekans oluşturmak için düz hareket animasyonunu kullanmayı tercih eder.

1960'larda ve 1970'lerde Walt Disney Productions'ta Dokuz Yaşlı Adam'dan biri olan Woolie Reitherman, tekniğin ona çok fayda sağladığını söylüyor. "Bir harekette ne yaptığımı bilmediğimde, daima düz hareket animasyonunu tercih ettim. Bence çok eğlenceli. Normalde bulamayacağınız şeyleri bulabiliyorsunuz."1

Ekranda iki karakter arasında geçen kavgaların popüler tasvirinde, arka plan üzerinde süzülen ve uçuşan yumruklar içeren bir bulut, bir küçülüp bir genişler.

Kavga bitene ve sonunda bariz bir kazanan ve bir kaybeden gösterilene kadar devam eden dövüş bulutu, temel pozlar seçmeye gerek kalmayan bir düz hareket animasyonuna harika bir örnektir. Bu nedenle boyut ve hatta renk bile süreç boyunca değişebilir. Yapısal olarak bağlı kalınması gereken temel pozlar olmadan, düz hareket animasyonu ilerledikçe tutarlılığını kaybeder ve istediğiniz gibi şekil değiştirebilir.

Hangisi daha iyi: Pozdan poza mı, düz hareket animasyonu mu?

Süreç söz konusu olduğunda her iki tekniğin de avantajları ve dezavantajları vardır. Bitmiş görünüm ve his de değişkenlik gösterir.

Artılar
Eksiler
Her bir çıktı planlandığından yönetimi daha kolaydır.
Bir sekansın daha doğaçlama bir yaklaşım gerektireceği durumlarda fazla yapılandırılmış bir his verebilir.

Pozdan poza animasyon

Bir sekansın temposu ve zamanlaması üzerindeki kontrolü sıkılaştırır.
Uzun sekanslar tek bir akıcı hareket gerektirdiğinde yapmacık gelebilir.
Karakter hareketleri ve yüz ifadeleri de dahil olmak üzere hikayenin "parçalarını" aktarırken etkilidir.
Daha güçlü bir sekansa doğru doğaçlama yapma olasılığını azaltır.
Nesneleri aynı şekil ve boyutta tutmak daha kolaydır.
Gerçekçi görünmeyebilir.
Daha spontane hareketler oluşturur.
Sekans boyunca fiziksel tutarsızlıklara neden olur.

Düz hareket animasyonu.

Doğaçlamanın kaba hatları, sekansa görsel bir zarafet katar.
İş birliği olasılığını azaltır.
Pozdan poza yapıya kıyasla daha doğaçlama bir his verir.
Yönetmenin ulaşmak istediği noktaya ulaşmayı güçleştirebilir.
"Güzel tesadüflere" yol açabilir ve yaratıcı özgürlük sağlayabilir.
Anlatılan hikayenin bir parçası olmayan hareketlere odaklanma riski taşır.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/animation-software-blade/centered-text1

Temel pozlar: Sık sorulan sorular.


Ara pozlar nedir?

Ara pozlar, bir nesnenin hareketini A noktasından B noktasına ilerlettirmek için temel pozlar arasına yerleştirilen karelerdir. Bunlar, temel pozlardan daha az önemli gibi görünebilir ancak ara pozlar bir sekansın büyük bir kısmını oluşturur. Hikayeyi doğrudan ilerletmeye hizmet etmedikleri için bağlam içinde daha az önem verilir.

Animation sequence showing a cartoon robot running and falling.

Animasyonda sıkıştırma ve esnetme nedir?

Sıkıştırma ve esnetme, doğal esneklik yaratmak ve hareketteki katılığı azaltmak için kullanılan bir tekniktir. Bir formu abartmak ve gerçekçi sınırlarda kalırken daha fazla çizgi film gibi görünmesini sağlamak için kullanılır. Zıplamak üzere diz çökmüş bir karakter sıkıştırılabilir ve zıplarken esneyerek insanların gerçekte hareket edebileceğinden daha uzağa sıçrayabilir. Bu efekt harekete akıcılık ve dinamizm katar.


Animasyonun 12 ilkesi nedir?

Kavram, Johnston ve Thomas tarafından, 1981 tarihli bir kitap için Disney animasyon tarihini incelerken ortaya atılmıştır. Kitap, bu zengin çalışma alanını 12 temel prensibe indirger (pozdan poza ve düz hareket animasyonu dahil) ve her bir tekniğin en cazip yönlerini açıklar.


https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade