Chào mừng các quản trị viên. Hãy bắt đầu.

Khám phá các tài nguyên bên dưới để tận dụng tối đa Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Adobe và gói đăng ký Acrobat của bạn.

Xem những gì bạn có thể làm trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Được xây dựng cho các tổ chức tương tự như tổ chức của bạn, bảng điều khiển giúp bạn dễ dàng thêm và chỉ định giấy phép, xếp lịch cho các Buổi gặp gỡ chuyên gia và hơn thế nữa.

Đồ họa của người dùng hiển thị số lượng giấy phép Adobe Acrobat Pro còn lại trong gói đăng ký của họ.

Thêm và chỉ định giấy phép vào một vị trí trung tâm.

Bảng điều khiển hiển thị tất cả các thành viên trong nhóm của bạn và các gói Acrobat, vì vậy bạn chỉ cần nhấp để thêm, chỉ định và chỉ định lại giấy phép khi dự án và mức độ ưu tiên thay đổi. 

Đồ họa hiển thị một hợp đồng đã ký được bảo vệ bằng mật khẩu để mã hóa thông tin PDF.

Duy trì quyền kiểm soát tài nguyên của bạn.

Yên tâm khi biết rằng bạn có thể dễ dàng khôi phục tài liệu trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên khi nhân viên thay đổi phòng ban hoặc rời khỏi công ty.

Một nữ doanh nhân sử dụng máy tính bảng để xếp lịch cho các buổi đào tạo 1:1 nhằm tìm hiểu cách sử dụng Adobe Acrobat.

Xếp lịch cho buổi làm việc 1:1 với các chuyên gia Acrobat.

Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, bạn có thể dễ dàng lên lịch các cuộc gọi 30 phút với chuyên gia Adobe để tìm hiểu cách tận dụng tối đa gói đăng ký của mình. Bạn cũng có thể truy cập hỗ trợ nâng cao 24x7 hoặc chia sẻ phản hồi để cải thiện trải nghiệm Acrobat.

Đồ họa minh họa cách Acrobat hỗ trợ các doanh nghiệp hợp lý hóa quy trình làm việc một cách chính xác bằng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Đơn giản hóa quy trình thanh toán.

Hợp nhất tất cả các gói Acrobat của bạn trong một hợp đồng để đơn giản hóa quy trình thanh toán và giúp dễ dự đoán ngân sách hơn.

Khám phá các tích hợp Acrobat.

Acrobat hoạt động với các ứng dụng kinh doanh yêu thích của bạn, bao gồm Microsoft 365, Google Drive, Box và Dropbox để bạn có thể tăng năng suất và giúp các thành viên trong nhóm làm việc cùng nhau tốt hơn.

Logo Google Drive, Microsoft, Box và Dropbox

Truy cập hỗ trợ ngay.

Tìm câu trả lời bạn cần trên trang Hỗ trợ hoặc liên hệ với Bộ phận bán hàng của chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu hỗ trợ ngay từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Khám phá các gói Acrobat dành cho doanh nghiệp.