Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là bản tải xuống.

Đọc Các quá trình về tài liệu kỹ thuật số vào năm 2020: Tiêu điểm về các dịch vụ tài chính để tìm hiểu về cách giải pháp tài liệu số

sẽ cải thiện dịch vụ khách hàng và giúp bạn vận hành ở hiệu suất cao nhất trong nhiều năm tới.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là bản tải xuống.

Đọc Các quá trình về tài liệu kỹ thuật số vào năm 2020: Tiêu điểm về các dịch vụ tài chính để tìm hiểu về cách giải pháp tài liệu số

sẽ cải thiện dịch vụ khách hàng và giúp bạn vận hành ở hiệu suất cao nhất trong nhiều năm tới.

Sau đây là một số tài nguyên chuyển đổi kỹ thuật số khác

mà bạn có thể quan tâm đến.

Sau đây là một số tài nguyên chuyển đổi kỹ thuật số khác

mà bạn có thể quan tâm đến.

Chữ ký điện tử tăng tốc hoạt động kinh doanh.

Xem Asurion mở rộng chuyển đổi kỹ thuật số với Adobe Sign và Workday như thế nào

Xem cách Asurion đang áp dụng chuyển đổi số bằng cách số hóa và tăng cường khả năng truy cập từ xa vào quy trình nội bộ trong công tác nhân sự thông qua Adobe Sign và Workday.

Tiên phong thay đổi bằng chữ ký điện tử.

Làm thế nào để các ngân hàng có thể nhanh chóng mở rộng khả năng phục vụ từ xa của họ.

Với tình hình COVID-19 hiện nay, các ngân hàng phải phục vụ khách hàng trong một môi trường số hóa hoàn toàn với mức độ tuân thủ và bảo mật cao nhất.

Vượt qua gián đoạn bằng số hóa.

Cách TSB Bank tăng tốc chiến dịch số hóa trước tiên trong đại dịch COVID-19.

Điều quan trọng hơn bao giờ hết đó là các ngân hàng phải phục vụ khách hàng của họ ở mọi nơi, mọi lúc họ cần. Tìm hiểu cách một ngân hàng đã số hóa và phát triển

Adobe Sign

Adobe Sign

Doanh nghiệp phát triển với Adobe Sign.

“Các quá trình kỹ thuật số về tài liệu năm 2020: Tiêu điểm về các dịch vụ tài chính", nghiên cứu được ủy thác do Forrester Consulting tiến hành thay cho Adobe, tháng 8 năm 2020.

Adobe, logo Adobe và logo Adobe PDF là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

© 2020 Adobe. Mọi quyền được bảo lưu.